#04 – 2002

47080320051343041.jpg

Le Retour
En norsk-marokkansk spillefilm

Oss selv nok?
Norske prosjekter søker lite støtte fra EU selv om pengene er der. Hvorfor?

Tvillingskjebner
Nikolaj Frobenius skriver om opplevelsen av å se den amerikanske versjonen av Insomnia, som han skrev originalmanus til.

Novellefilm på prøve
Den nye novellefilmordningen hilses velkommen, selv om svakhetene er åpenbare.

Den viktige festivalen
Om Venezia-festivalens betydning for salget av Musikk for bryllup og begravelser.

En problematisk arv
Det paradoksale ved at filmen under nazitiden ble tilført større ressurser enn hva filmen får i dag.

+ Tørre Fakta, Projeksjoner og Deep Throat, mm.

#04 – 2002

47080320051343041.jpg

Le Retour
En norsk-marokkansk spillefilm

Oss selv nok?
Norske prosjekter søker lite støtte fra EU selv om pengene er der. Hvorfor?

Tvillingskjebner
Nikolaj Frobenius skriver om opplevelsen av å se den amerikanske versjonen av Insomnia, som han skrev originalmanus til.

Novellefilm på prøve
Den nye novellefilmordningen hilses velkommen, selv om svakhetene er åpenbare.

Den viktige festivalen
Om Venezia-festivalens betydning for salget av Musikk for bryllup og begravelser.

En problematisk arv
Det paradoksale ved at filmen under nazitiden ble tilført større ressurser enn hva filmen får i dag.

+ Tørre Fakta, Projeksjoner og Deep Throat, mm.

MENY