#05 – 2002

48080320051343241.jpg

Siste utgave av Rush Print er ute med aktuelle nyhetssaker og dyptpløyende stoff fra den norske film og tv-verdenen.
Sentralt for dette nummeret står den pågående filmdebatten som har rast på våre websider. Men vi har også et fokus på den kreative eksplosjonen som nå finner sted i Bergen, som mange setter i sammenheng med de nye føringene fra Filmfondet. Vi ser også på den regionale filmen som i motsetning til i Sverige sliter med å få både politikere og næringsliv i tale. I tillegg har vi artikler om så vidt forskjellige ting som lobbyvirksomhet, jappetiden i norsk film på 1980-tallet, og hvordan den svenske spillefilm-konsulenten opplever norsk film (noen av sakene er lagt ut på forsiden av dette webstedet).

#05 – 2002

48080320051343241.jpg

Siste utgave av Rush Print er ute med aktuelle nyhetssaker og dyptpløyende stoff fra den norske film og tv-verdenen.
Sentralt for dette nummeret står den pågående filmdebatten som har rast på våre websider. Men vi har også et fokus på den kreative eksplosjonen som nå finner sted i Bergen, som mange setter i sammenheng med de nye føringene fra Filmfondet. Vi ser også på den regionale filmen som i motsetning til i Sverige sliter med å få både politikere og næringsliv i tale. I tillegg har vi artikler om så vidt forskjellige ting som lobbyvirksomhet, jappetiden i norsk film på 1980-tallet, og hvordan den svenske spillefilm-konsulenten opplever norsk film (noen av sakene er lagt ut på forsiden av dette webstedet).

MENY