«NFI har glemt produsentene i sin mangfoldsstrategi.»

«NFI har glemt produsentene i sin mangfoldsstrategi.»

NFI har glemt produsentene i sin mangfoldsstrategi – og produsentene har misforstått den. Dersom mangfold skal redde publikumsflukten og bidra til en bærekraftig bransje må ansvarsfordelingen tydeliggjøres og produsentene tilbys bedre hjelpemidler, mener produsent Ingrid Galadriel Aune Falch.

Har NFI glemt sitt ansvar overfor barn og unge?

Har NFI glemt sitt ansvar overfor barn og unge?

Årets Amanda-nominasjoner setter barne- og familiefilmens posisjon i det norske filmlandskapet i et grelt lys, mener produsent Cornelia Boysen. Disse filmene lages på tross av, og ikke på grunn av Norsk Filminstitutt.

Dokumentar eller sannhet?

Dokumentar eller sannhet?

Den prisbelønte svenske filmen «Sabaya» har utløst en viktig diskusjon om dokumentarfilmens vanskelige balansegang mellom troverdighet og etterrettelighet, og annerkjennelse som kunstuttrykk, mener KriStine Ann Skaret.

Det umulige formatet

Det umulige formatet

Det kreves nytenkning om både hva en kortfilm er, så vel som hvor den kan nå sitt publikum, mener avtroppende filmkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen. Og er det slik at filmskaperne fortsatt opplever at de må «spørre om lov», undrer hun.

Hva skal vi med kortfilmen?

Hva skal vi med kortfilmen?

Kortfilmen kan ikke bare være en vei til større formater, dens egenart må respekteres av bransjen og NFI, skriver filmkonsulent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen. Han gleder seg til årets kortfilmfestival i Grimstad og drømmer om at Filmbib kan få til et samarbeid med NRK.

Vi trenger mer kvalitetsinnhold til barn og unge!

Vi trenger mer kvalitetsinnhold til barn og unge!

En ny rapport fra Kulturrådet og NFI viser at innhold for barn og unge har blitt særlig skadelidende av pandemien. Nå har den danske regjeringen lokalt innhold til unge som en av sine hovedprioriteringer. Vil den norske regjeringen følge etter, spør Åse Kringstad.

Må norske dokumentarister gå med pressekort?

Må norske dokumentarister gå med pressekort?

Må norske dokumentarister begynne å gå med pressekort for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag? Slik vi opplever politiets uttalelse etter arrestasjonen av Thomas Østbye, foregår det en innstramming i forhold til hvordan praksis har vært for norske dokumentarister, mener Igor Devold, Gunhild Enger og Elisabeth O. Sjaastad.

Skal filmen stå utenfor kunstfeltet?

Skal filmen stå utenfor kunstfeltet?

Når film ikke blir definert innenfor kunstfeltet, blir det vanskelig å argumentere for flere kunstnerstipend, mener filmskaperne Anne Kjersti Bjørn, Anne Magnussen og Ellen Lundby. Og når deler av filmstøtten så tydelig er en næringsstøtte bør kanskje dette dekkes av Næringsdepartementet?

– Filmfeltet har satt seg selv i denne posisjonen

– Filmfeltet har satt seg selv i denne posisjonen

Ingen andre kunstfelt møter de samme kravene til å levere på publikumstall som filmfeltet. Det bryter med prinsippet om armlengdes avstand mellom stat og kunst, men det er filmfeltet selv som har satt seg i denne posisjonen, mener Monica Boracco i Dramatikerforbundet.

Den nyttige filmen

Den nyttige filmen

I norsk filmpolitikk har filmen ofte vært et mål for noe annet enn filmen selv. Den skal først og fremst være nyttig. Nå er det på tide at Norsk filminstitutt og bransjen slår et slag for filmens egenart.

Nei, NRK Super satser ikke nok på norsk animasjon

Nei, NRK Super satser ikke nok på norsk animasjon

Selvfølgelig satser NRK Super på barna. Men det satses ikke på animasjon, påpeker Joakim Skavern som svar på innlegget fra NRK Supers redaksjonssjef. Her skisserer han hvordan NRK Super kan bli en mer sentral kraft i norsk produksjon av animasjonsfilm.

«Diskusjonen om begrepet «region» er tåkeleggende semantikk.»

«Diskusjonen om begrepet «region» er tåkeleggende semantikk.»

Det er underlig at diskusjonen nå i voksende grad handler om mer penger til Oslo, mener Magnus Thomassen i Mediefondet Zefyr. – Det ville være til stor hjelp om Kulturministeren kunne avklare hva som menes med Hurdal-erklæringens «Styrkje den regionale filmsatsinga». Var det virkelig enda mer midler til Oslo man hadde i tankene her?

«Vi ere en region, vi med!»

«Vi ere en region, vi med!»

Eierne av det nye filmfondet i Oslo må ha is i magen og tenke langsiktig, mener produsent Eric Vogel. Fondet bør også bli en naturlig partner for å sikre deltagelse i internasjonale prosjekter gjennom å investere i samproduksjoner.

Hvordan ble insentivordningen halvert?

Hvordan ble insentivordningen halvert?

Til tross for kontinuerlige politiske føringer om å styrke ordningen, er insentivordningen halvert. Hvordan kan det ha skjedd? Den nasjonale og de regionale filmkommisjonene i Norge ber her Kulturdepartementet om svar.

– Mangfoldet i norsk film er avhengig av Oslo

– Mangfoldet i norsk film er avhengig av Oslo

Vi kan ikke ha en regional filmpolitikk som fremmer polarisering og maktkamp mellom ulike deler av landet, skriver Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal. Et sterkt filmmiljø i vår region kommer hele landet til gode.

MENY