Er sannheten en kamp mot vindmøllene?

Er sannheten en kamp mot vindmøllene?

Når fiksjon og fakta smelter sammen til en større, uetterrettelig enhet, som i «Atlantic Crossing», er det fare på ferde, mener regissør Stig Andersen. Som sendekanal har NRK et ansvar for at historieforfalskning ikke finner sted.

Oslo – regionen som ikke finnes

Oslo – regionen som ikke finnes

Har selskapet ditt kontoradresse i Oslo? Er du produsent, regissør eller manusforfatter bosatt i Oslo? Hvis svaret er ja på disse spørsmålene bor du ikke i en region. Er ikke det litt rart, spør Ånund Austenå i Viken Filmsenter. Nei, ikke ifølge Norsk filminstitutt.

Ingen fare for kortfilmen!

Ingen fare for kortfilmen!

Konsulentordningen for kortfilm må forholde seg til medievirkeligheten slik den er og slik den blir, mener Norsk filminstitutts kortfilmkonsulent Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen. Her gjør han rede for endringene i ordningen som har høstet kritikk her på rushprint.no.

De viktigste grepene NFI og KUD kan ta nå

De viktigste grepene NFI og KUD kan ta nå

De lukkede og derfor uoversiktlige prosessene hos NFI, svekker tilliten mellom den produserende bransjen og byråkratiet, mener Frederick Howard. «NFI må samle en «task force» med lyse hoder fra både byråkrati og bransje for bedre å kunne koordinere innsatsen som skal til for å redde norsk filmbransje gjennom pandemien.»

«Samiske historier er også NFIs oppgave»

«Samiske historier er også NFIs oppgave»

Norsk filminstitutt er ikke blinde for den samiske filmsuksessen – tvert imot har vi sammen med Internasjonalt samisk filminstitutt bidratt til den, skriver NFI-direktør Kjersti Mo i sitt svar på kritikken fra Anne Lajla Utsi.

«Film-Norge er blinde for den samiske filmsuksessen»

«Film-Norge er blinde for den samiske filmsuksessen»

Vi er lei av at tilskuddet til samisk film er forsvinnende lite, samtidig som det prates høyt om mangfold, skriver Anne Lajla Utsi, direktør for Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Norsk filminstitutt bør lære av NRK Dramas eksempel, mener hun.

– Det finnes en balanse som er bedre enn den vi har i dag

– Det finnes en balanse som er bedre enn den vi har i dag

Storparten av filmene som henter ut betydelig etterhåndsstøtte blir gjort i utlandet. På flere av titlene må du lete med lupe etter norske fagfolk. Men skal det settes krav om innspilling i Norge, må filmstøtten opp, mener Sigmund Elias Holm. Det er en myte at vi har den rauseste filmpolitikken.

Er vi villige til å ofre den positive publikumsutviklingen?

Er vi villige til å ofre den positive publikumsutviklingen?

Vi er ikke imot endringer og forbedringer i «verdens beste støttesystem», skriver Stein Kvae og Finn Gjerdrum i sitt svar til Khalid Maimouni. Men vi savner en grundig evaluering og en bredt forankret diskusjon om hvordan de politiske målsetningene kan prioriteres og systemet kan forbedres for å løse dette.

– Vi har en god dialog med NFI

– Vi har en god dialog med NFI

Norsk spillefilm-, dokumentar- og dramaproduksjon har levert på de fire hovedmålene i filmpolitikken så det suser, skriver Åse Kringstad, som mener Khalid Maimouni gir et feil inntrykk av hvordan Virke produsentforeningen arbeider overfor NFI.

– Heller gass enn brems som trengs nå

– Heller gass enn brems som trengs nå

Prosessen med endringer av tilskuddsordningene begynte for snart to år siden, men det er fortsatt mye rom for å diskutere endringsforslagene og komme med gode løsningsforslag, sier Norsk filminstitutts direktør Kjersti Mo som svar på kritikken fra Stein Kvae og Finn Gjerdrum.

– «Kongens nei» kunne aldri blitt laget med NFIs nye forslag

– «Kongens nei» kunne aldri blitt laget med NFIs nye forslag

Hvordan kan den mest sentrale ordningen for de store kommersielle suksessene være roten til alt ondt? Stein Kvae og Finn Gjerdrum tar her for seg det de oppfatter som NFIs hasteforslag til endringer i tilskuddsordningene. De etterspør en mer aktiv forvaltning av etterhåndsstøtten og lanserer fire innfallsvinkler.

– Bransjen må enes om hva den vil

– Bransjen må enes om hva den vil

Filmbransjen er uhyre komplisert, og selv om det finnes noen grunnprinsipper og kjøreregler, endres landskapet hele tiden, mener Jan Vardøen, som likevel ikke er snauere enn at han her lanserer 12 punkter for hva han mener vil styrke norsk film.

Når Netflix gir oss en ny «frihet»

Når Netflix gir oss en ny «frihet»

Tenker Netflix at den nye muligheten til økt avspillingshastighet skal få oss raskere gjennom filmjungelen? Hvor er respekten for uttrykk skapt gjennom en kreativ prosess og formet til noe i utgangspunktet uforanderlig? Tiden er mer enn moden for å stikke finger’n i jorda, mener Jan Toreg.

MENY