Et spørsmål om politisk vilje

Et spørsmål om politisk vilje

Tirsdag 21. mars er kulturministeren vertskap for et seminar som tar opp medfinansieringsansvar. Elisabeth Sjaastad mener handlingsrommet for politikerne er større enn på lenge. ”Den lave markedsandelen for norsk innhold på VOD er nettopp et resultat av at man så langt har avstått fra å regulere dette”, skriver hun her.

Nå bør film- og TV-bransjen følge godt med i timen!

Nå bør film- og TV-bransjen følge godt med i timen!

Den ferske utredningen fra Utvalget for Mediemangfold kan berede grunnen for en historisk satsing på norsk drama og dokumentar, mener Elisabeth Sjaastad. Det føles plutselig brennaktuelt å la gamle AV-fondet reise seg som fugl føniks fra asken, skriver hun, og lanserer her helt konkrete løsninger.

– Mindre prat, mer handling

– Mindre prat, mer handling

Min generasjon kvinner opplever at det å lykkes i filmbransjen først og fremst står på vårt eget talent. Det siste tiårets tallmateriale sier likevel noe annet. Elisabeth O. Sjaastad om hvorfor det må skarpere lut til for å endre kjønnsbalansen i norsk film.

Nye veier til mer penger

Nye veier til mer penger

Kulturministerens offensiv for å sikre fremtidig investering fra bredbåndsleverandørene og strømmeselskapene, er et stort skritt i riktig retning, skriver Elisabeth Sjaastad. Men den største utfordringen videre blir å vinne frem i den offentlige debatten og unngå en direkte avgift.

– Mindre snakk og mer handling!

– Mindre snakk og mer handling!

Kjønnsproblematikken har vært debattert i de nordiske filmmiljøene i mange år. Men vi må bittert erkjenne at det å snakke om temaet ikke ser ut til å gjøre noen forskjell, skriver Elisabeth Sjaastad som har stått i bresjen for den største europeiske undersøkelsen av kjønnsbalansen i filmbransjen.

Den tynne røde linjen

Den tynne røde linjen

På forsommeren kunne det virke som EU-kommisjonen ville bruke filmsektoren som vekslepenger for å oppnå andre viktige ting i forhandlingene med USA. Men så snudde kommisjonen – midlertidig. Elisabeth Sjaastad forteller her om maktspillet i kulissene fra sitt ståsted som generalsekretær i Federation of European Film Directors.

– Norske rettighetshavere bør protestere!

– Norske rettighetshavere bør protestere!

Kompensasjon for privatkopiering er en del av et marked der teknologiselskapene tjener mer enn 1 trillion Euro. I dag utgjør rettighetshavernes andel av dette lusne 0,06 prosent. Særlig i Norge bør rettighetshaverne protestere, mener Elisabeth Sjaastad i sin rapport fra Brüssel.

Protest på vegne av fremtiden

Protest på vegne av fremtiden

Spriket mellom de som er privilegerte nok til å fremdeles ha et kulturbudsjett og en kulturminister, og de som sliter for å overleve er større enn noensinne i Europa, skriver Elisabeth Sjaastad.

Dramatisk for europeisk film

Dramatisk for europeisk film

Det er tøffe tider for filmskapere i Hellas, Ungarn og Portugal, melder Elisabeth Sjaastad. Mange filmskapere holder på å gi opp – i et år der EU vil ta beslutninger som får stor betydning for hele det europeiske filmlandskapet.

Back to the Future

Ingen krever at iPhone må lanseres i hele verden, samtidig og til en rimelig pris, mens i forhold til filmen er dette et folkekrav EU vil tvinge igjennom ved lov, rapporterer Elisabeth Sjaastad fra Brüssel.

Et skjebneår for norsk film

2011 blir et skjebneår for den europeiske filmbransjen, inkludert den norske. Hvis du vil vite hva som foregår må du faktisk orke å lese denne artikkelen – det angår nemlig deg – ja deg!

Piratene i filmpolitikken

– Det er frustrerende at fildelingsdebatten har blitt så polarisert at politikerne må velge mellom å være på parti med forbrukerne eller filmskaperne, skriver Elisabeth O. Sjaastad om Gallo-rapporten.

MENY