Dokumentar eller sannhet?

Dokumentar eller sannhet?

Den prisbelønte svenske filmen «Sabaya» har utløst en viktig diskusjon om dokumentarfilmens vanskelige balansegang mellom troverdighet og etterrettelighet, og annerkjennelse som kunstuttrykk, mener KriStine Ann Skaret.

Et forsvar for de upopulære historiene

Et forsvar for de upopulære historiene

Voksende krav om private investeringer for å utløse offentlige midler, særlig i talentutviklingen, er en utfordring, mener produsent KriStine Ann Skaret. Om distribusjonsplattformene ikke vil være med på å bygge en bransje som kan debattere vår tids viktige temaer, har vi et demokratisk problem.

Hva koster ytringsfrihet – og hvem er villig til å betale?

Hva koster ytringsfrihet – og hvem er villig til å betale?

I en tid der allmennkringkasteroppdraget forvitrer og nye plattformer ikke kan gi samme beskyttelse, er norske dokumentarister sårbare, mener KriStine Ann Skaret. Her ser hun nærmere på debatten rundt «Ways of Seeing», og trekker paralleller til «The Magnitsky Act» og hva det koster å kritisere økonomiske interesser.

– Vi står i fare for å miste nye talenter

– Vi står i fare for å miste nye talenter

I Danmark snakkes det om den særegne danske filmkunsten, i Sverige om det levende bildets innvirkning på et samfunn i rask endring. I Norge snakker vi mest om en «bærekraftig» filmbransje. Det er ikke særlig bærekraftig, mener tidligere konsulent og nå produsent, KriStine Ann Skaret

Er ytringsfrihet den sterkestes rett?

Er ytringsfrihet den sterkestes rett?

Dersom politiske eller økonomiske krefter som har råd til advokater og dyre rettsaker, skal kunne true andre til taushet, er det et stort problem for demokrati og ytringsfriheten, mener dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret. Her forteller hun om hvorfor hun ga støtte til «The Magnitsky Act» og hva hun mener står på spill i saken.

Norsk dokumentar: Fortsatt europamester?

Norsk dokumentar: Fortsatt europamester?

Norsk kinodokumentar har besøkstall resten av Europa bare kan drømme om. Men hvis NFI skal støtte dokumentarserier på lik linje med enkeltfilm, kan det gå på bekostning av kvalitet, talent og nyskaping, skriver dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret.

– Filmskolen må gi dokumentaren høyere status

– Filmskolen må gi dokumentaren høyere status

Det er på tide at dokumentarfilmen får en mer sentral plass på Den norske filmskolen, skriver KriStine Ann Skaret, dokumentarkonsulent i NFI. Det vil heve det kunstneriske vågemotet, ikke bare for dokumentarfilmen, men også for fiksjonen, mener hun.

MENY