NFFs rettighetstvist med mediehusene er løst

NFFs rettighetstvist med mediehusene er løst

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetshåndtering (F©R) har i dag inngått separate og langvarige avtaler med de kommersielle mediehusene TV2 , Discovery Networks og Modern Times Group vedrørende klarering av rettigheter for audiovisuelle produksjoner.

Det melder Norsk filmforbund i en pressemelding.

F©R har til oppgave å ivareta og administrere opphavsrettigheter for sin medlemmer. Også medlemmene av Norske Filmregissører omfattes av avtalen.

Formålet med avtalene er ”å sikre en one-stop shop klarering av rettigheter for de rettighetshavergrupper F©R representerer for utnyttelse av norske audiovisuelle produksjoner på Mediehusenes egne og tredjeparts distribusjonsplattformer”.

Videre heter det at ”avtalene vil sikre rettighetshaverne rimelig vederlag for rettighetsutnyttelse, og samtidig løse mangeårig vedvarende uenighet, unngå konflikter, samt å skape ro og forutberegnelighet for bransjens aktører i tiden fremover”.

Les mer om F©R og rettighetshåndtering.

NFFs rettighetstvist med mediehusene er løst

NFFs rettighetstvist med mediehusene er løst

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetshåndtering (F©R) har i dag inngått separate og langvarige avtaler med de kommersielle mediehusene TV2 , Discovery Networks og Modern Times Group vedrørende klarering av rettigheter for audiovisuelle produksjoner.

Det melder Norsk filmforbund i en pressemelding.

F©R har til oppgave å ivareta og administrere opphavsrettigheter for sin medlemmer. Også medlemmene av Norske Filmregissører omfattes av avtalen.

Formålet med avtalene er ”å sikre en one-stop shop klarering av rettigheter for de rettighetshavergrupper F©R representerer for utnyttelse av norske audiovisuelle produksjoner på Mediehusenes egne og tredjeparts distribusjonsplattformer”.

Videre heter det at ”avtalene vil sikre rettighetshaverne rimelig vederlag for rettighetsutnyttelse, og samtidig løse mangeårig vedvarende uenighet, unngå konflikter, samt å skape ro og forutberegnelighet for bransjens aktører i tiden fremover”.

Les mer om F©R og rettighetshåndtering.

MENY