Kortfilmfestivalen avlyser visningen av ”The Magnitsky Act”

Kortfilmfestivalen avlyser visningen av ”The Magnitsky Act”

Styret i Kortfilmfestivalen har besluttet at de ikke skal vise The Magnitsky Act – Behind the Scenes (foto), som skulle hatt premiere på Grimstad-festivalen denne uka.

– Å ikke vise The Magnitsky Act – Behind the Scenes har vært en svært vanskelig avgjørelse, og Kortfilmfestivalen støtter fortsatt Piraya Film og Nekrasov sitt ønske om å fullføre dette filmprosjektet, uttaler Kortfilmfestivalen i en pressemelding. 

Kortfilmfestivalen har som kjent fått varsel om søksmål fra William Browder, enken etter Magnitsky og hans mor dersom festivalen viser filmen, da de hevder at filmen er ærekrenkende for Browder og Magnitsky.

I pressemeldingen heter det: 

Dette er ikke første gang visningen av en film i Kortfilmfestivalens program har vært forsøkt stoppet. Kortfilmfestivalen viker ikke unna denne type kontroverser, men hver sak må vurderes på et selvstendig grunnlag.
(…)
Når styret nå ser seg nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen at Kortfilmfestivalen ikke skal være første visningsarena for “The Magnitsky Act”, skyldes det flere forhold. 

Da de europeiske kringkasterne ZDF og ARTE har utsatt visningen av filmen, ville en visning i Grimstad være første publikasjon av filmen, noe som innebærer et vesentlig større ansvar. Saken som filmen dreier seg om er veldig kompleks med en omfattende dokumentasjon på russisk og engelsk. Filmen er dessuten en «work in progress». Den versjonen som eventuelt skulle ha vært vist nå, ville først ha vært klar i festivaluken, og festivalen har derfor ikke nok tid til å foreta de nødvendige og forsvarlige – herunder – juridiske vurderingene, før den eventuelle visningen av filmen. Filmen har heller ikke en såkalt «visningsforsikring» (Error and Omission Insurance), hvilket betyr at festivalen ikke er beskyttet økonomisk ved en visning gjennom dette.

Kortfilmfestivalen er en liten norsk filmfestival, med knappe økonomiske og administrative ressurser. Festivalen drives med bevilgninger fra staten, Aust-Agder fylke og Grimstad kommune. Festivalen vil ikke ha midler til å kunne håndtere en rettssak av slike dimensjoner, og ville i verste fall måtte nedlegges. Bare saksomkostningene alene ville være umulig å håndtere.

I stedet for den oppsatte visningen av filmen inviterer vi til debatt. Vi ønsker at både filmen og vårt dilemma skal diskuteres under festivalen.
(…)
Kortfilmfestivalen ønsker å fremme tiltak for å unngå at andre festivaler og meningsarenaer settes i samme situasjon. Festivalen vil dermed arbeide med et fremtidig fond, viet til juridiske omkostninger på ytringsfrihetsfeltet.

Det understrekes imidlertid at festivalen skal fortsette å være et sentralt samlingspunkt for den uavhengige norske filmbransjen, hvor man kan vise og diskutere film, og hvor ytringsfriheten for filmskapere står i høysetet.

I dag kom også Piraya Film med en uttalelse vedrørende sin politianmeldelse av William Browder og Helsingforskommiteen. Les uttalelsen her. 

Relaterte saker:

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Kortfilmfestivalen trues med søksmål om de viser «The Magnitsky Act»

Kontroversiell Piraya-dokumentar trues med søksmål

Kortfilmfestivalen avlyser visningen av ”The Magnitsky Act”

Kortfilmfestivalen avlyser visningen av ”The Magnitsky Act”

Styret i Kortfilmfestivalen har besluttet at de ikke skal vise The Magnitsky Act – Behind the Scenes (foto), som skulle hatt premiere på Grimstad-festivalen denne uka.

– Å ikke vise The Magnitsky Act – Behind the Scenes har vært en svært vanskelig avgjørelse, og Kortfilmfestivalen støtter fortsatt Piraya Film og Nekrasov sitt ønske om å fullføre dette filmprosjektet, uttaler Kortfilmfestivalen i en pressemelding. 

Kortfilmfestivalen har som kjent fått varsel om søksmål fra William Browder, enken etter Magnitsky og hans mor dersom festivalen viser filmen, da de hevder at filmen er ærekrenkende for Browder og Magnitsky.

I pressemeldingen heter det: 

Dette er ikke første gang visningen av en film i Kortfilmfestivalens program har vært forsøkt stoppet. Kortfilmfestivalen viker ikke unna denne type kontroverser, men hver sak må vurderes på et selvstendig grunnlag.
(…)
Når styret nå ser seg nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen at Kortfilmfestivalen ikke skal være første visningsarena for “The Magnitsky Act”, skyldes det flere forhold. 

Da de europeiske kringkasterne ZDF og ARTE har utsatt visningen av filmen, ville en visning i Grimstad være første publikasjon av filmen, noe som innebærer et vesentlig større ansvar. Saken som filmen dreier seg om er veldig kompleks med en omfattende dokumentasjon på russisk og engelsk. Filmen er dessuten en «work in progress». Den versjonen som eventuelt skulle ha vært vist nå, ville først ha vært klar i festivaluken, og festivalen har derfor ikke nok tid til å foreta de nødvendige og forsvarlige – herunder – juridiske vurderingene, før den eventuelle visningen av filmen. Filmen har heller ikke en såkalt «visningsforsikring» (Error and Omission Insurance), hvilket betyr at festivalen ikke er beskyttet økonomisk ved en visning gjennom dette.

Kortfilmfestivalen er en liten norsk filmfestival, med knappe økonomiske og administrative ressurser. Festivalen drives med bevilgninger fra staten, Aust-Agder fylke og Grimstad kommune. Festivalen vil ikke ha midler til å kunne håndtere en rettssak av slike dimensjoner, og ville i verste fall måtte nedlegges. Bare saksomkostningene alene ville være umulig å håndtere.

I stedet for den oppsatte visningen av filmen inviterer vi til debatt. Vi ønsker at både filmen og vårt dilemma skal diskuteres under festivalen.
(…)
Kortfilmfestivalen ønsker å fremme tiltak for å unngå at andre festivaler og meningsarenaer settes i samme situasjon. Festivalen vil dermed arbeide med et fremtidig fond, viet til juridiske omkostninger på ytringsfrihetsfeltet.

Det understrekes imidlertid at festivalen skal fortsette å være et sentralt samlingspunkt for den uavhengige norske filmbransjen, hvor man kan vise og diskutere film, og hvor ytringsfriheten for filmskapere står i høysetet.

I dag kom også Piraya Film med en uttalelse vedrørende sin politianmeldelse av William Browder og Helsingforskommiteen. Les uttalelsen her. 

Relaterte saker:

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Kortfilmfestivalen trues med søksmål om de viser «The Magnitsky Act»

Kontroversiell Piraya-dokumentar trues med søksmål

MENY