Les Pirayas uttalelse om politianmeldelsen av Browder og Helsingforskomiteen

Les Pirayas uttalelse om politianmeldelsen av Browder og Helsingforskomiteen

Foto: Andrei Nekrasov, regissør av The Magnitsky Act – Behind the Scenes.

Fredag politianmeldte Piraya Film Magnitsky-forkjemperen William Browder og flere sentrale enkeltpersoner i Den norske Helsingforskomité, i kjølvannet av at Browder har forsøkt å stoppe visninger av den Piraya-produserte The Magnitsky Act – Behind the Scenes, og at Browder og medlemmer av Helsingforskomiteen skal ha fått tilgang til en versjon av filmen uten Piraya Films samtykke.

Nå har Piraya Film ved produsentene Torstein Grude og Bjarte Mørner Tveit publisert en uttalelse om politianmeldelsen på sin Facebook-side. 

Vi gjengir denne uttalelsen i sin helhet her:

ANGÅENDE PIRAYA FILMS POLITIANMELDELSE AV WILLIAM BROWDER OG DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE

Stavanger, 7. Juni 2106
Av Torstein Grude og Bjarte Mørner Tveit for Piraya Film

Fredag 3. juni 2016 politianmeldte Piraya Film Den norske Helsingforskomité, Org nr 959 196 451, ved daglig leder og styreleder for brudd på straffelovens § 332 (Heleri) eller § 333 (Grovt Heleri) pluss brudd på straffelovens § 201, § 207, § 208. I tillegg anmeldte vi generalsekretær Bjørn Engesland, assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal og seniorrådgiver Aage Borchgrevink personlig for deres dokumenterte rolle i de samme bruddene på Straffeloven. Samme dag varslet vi Helsingforskomiteen ved styreleder og daglig leder om dette.

Fredag 3. juni 2016 politianmeldte Piraya Film tyveriet av en uferdig arbeidskopi av Piraya Films dokumentarfilm The Magnitsky Act – Behind the Scenes.

Fredag 3. juni anmeldte Piraya Film også den engelske statsborgeren William Felix «Bill» Browder for brudd på Straffelovens § 330 (Utpressing) eller § 331 (Grov utpressing), § 201, § 207, § 208 samt § 322 (Grovt tyveri) eller §333 (Grovt heleri).

Lørdag 4. juni utstedte Den Norske Helsingforskomité en uttalelse hvor de forsøker å bagatellisere lovbruddene organisasjonen og deres representanter er anmeldt for. Dette er en grov bom av de ansvarlige i Helsingforskomiteen. Vi oppfordrer Helsingforskomiteens styreleder til å velge å samarbeide med Piraya Film og med politiet.

Piraya Film vil herved be Den Norske Helsingforskomité om å slutte å utnytte forretningshemmelighetene de rettstridig har oppnådd kunnskap om og rådighet over.

Piraya Film vil videre be styret om å hurtigst mulig anerkjenne lovbruddene komiteens representanter er skyldige i, og at de bidrar til å minimere skadene og tapene lovbruddene har resultert i. Vi ber derfor om at styreleder oversender detaljert informasjon om hvordan Helsingforskomiteen fikk sin ulovlige tilgang til Piraya Films uferdige og upubliserte dokumentarfilm. Dette har Piraya Film gjentatte ganger bedt om uten at Helsingforskomiteen har villet gi fra seg informasjonen vi behøver.

Piraya Film har arbeidet med filmen siden 2010, og vi brukt omkring 9 millioner kroner på produksjonen. Alle versjoner av filmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes samt alt råmaterialet er opphavsrettslig beskyttet. Filmen i alle versjoner, produksjonens dokumenter og alt råmaterialet er å regne som Piraya Films eiendeler og inneholder en rekke forretningshemmeligheter.

Den Norske Helsingforskomité og britiske statsborgeren William Browder har begge innrømmet at de er eller har vært i besittelse av den stjålne filmen.

Rettighetshaver Piraya Film har ikke samtykket til at Den Norske Helsingforskomité eller William Browder skal få tilgang til og råderett over den uferdige filmen. Tvert imot har vi et strengt sikkerhetsregime på plass for å forhindre at uvedkommende får tilgang til upubliserte versjoner av filmen.

Etter at de på ulovlig vis gjorde seg kjent med opplysningene i den stjålne arbeidskopien har både Browder og Helsingforskomiteen gått aktivt ut mot filmen, mot Piraya Film og vår regissør.

Basert på et vrengebilde av faktaene i den stjålne, uferdige versjonen arbeider William Browder for å hindre Piraya Film i å publisere filmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes, noe som etter vårt syn åpenbart er i strid med ytringsfriheten i Norge. Dette gjøres eksempelvis gjennom møter med personer i maktposisjon, gjennom uttalelser på internett, gjennom intervjuer i Norsk og internasjonal presse og gjennom å true våre samarbeidspartnere. Helsingforskomiteen bistår etter vår forståelse Browder i denne kampanjen.

Browder fremmer i tillegg påstander som kun er produkter av hans fantasi, eksempelvis at det uavhengige, norske produksjonsselskapet Piraya Film og våre ansatte plutselig er blitt en arm av Vladimir Putins propagandaapparat.

Vi mener at Browder og Helsingforskomiteen ønsker å trekke vår posisjon som sannhetssøkende filmskapere i tvil, skade vår anseelse og slik forsøke å minimere effekten av dokumentasjonen som vil fremkomme ved visningen av The Magnitsky Act – Behind the Scenes. Ved å skade Piraya Films troverdighet fremmer de samtidig sine egne interesser. Browder og Helsingforskomiteen vet at dokumentasjonen som fremkommer i filmen ikke vil samsvare med deres gjengivelse av saken. De kjenner antakelig til at filmen både inneholder videoopptak av Browders vitnemål under ed i amerikansk rett og vitnemålet til en agent fra Homeland Security. Begge scenene understreker hvorfor Piraya Films regissør vurderer Browders troverdighet som tvilsom. Vi forstår derfor at Helsingforskomiteen og Browder ønsker at materialet skal hemmeligholdes.

Det er etter vårt syn svært oppsiktsvekkende at Den Norske Helsingforskomité, en organisasjon som hevder de arbeider for ytringsfrihet, medvirker i angrepet på en norsk, uavhengig redaksjon. Det er ekstra spesielt at Den Norske Helsingforskomité bidrar i angrepet på Piraya Film og navngitte journalister på bakgrunn av at Helsingforskomiteen rettsstridig har fått tilgang til en stjålet, upublisert og uferdig film.

Helsingforskomiteen skriver til Piraya Film at de vet at filmen er «lekket». Deres anerkjennelse av dette faktum medfører etter vår oppfatning at Helsingforskomiteen utvilsomt har skjønt at Browder ga dem tilbud om ulovlig tilgang til Piraya Films upubliserte, kritiske dokumentarfilm.

Helsingforskomiteen hevder for øvrig den 4. juni at de «trodde» versjonen av filmen de rettsstridig fikk tilgang til var ferdigstilt. Vi stiller oss uforstående til denne påstanden. Uttalelsen legitimerer uansett på ingen måte at Helsingforskomiteen brukte informasjonen til å gi seg selv tilgang til den upubliserte filmen. Påstanden forklarer heller ikke Helsingforskomiteens motivasjon for å angripe Piraya Film, vår regissør eller vår film, eller Helsingforskomiteens bidrag til William Browders arbeid for å hindre publisering.

Piraya Film har gjentatte ganger skriftlig anmodet Helsingforskomiteen om å videresende passord og andre opplysninger de angivelig har fått fra William Browder, slik rettighetshaver Piraya Film får anledning til undersøke hvilken versjon som er stjålet, og muligens avdekke hvordan tyveriet har funnet sted. Den Norske Helsingforskomité nekter å gi oss opplysningene. Det er svært problematisk at de velger å motarbeide Piraya Film i vår etterforsking av hvordan tyveriet av en uavhengig dokumentarfilm har foregått.

Ytterligere informasjon vil legges ut på www.piraya.no.

Relaterte saker:

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Kortfilmfestivalen trues med søksmål om de viser «The Magnitsky Act»

Kontroversiell Piraya-dokumentar trues med søksmål

Les Pirayas uttalelse om politianmeldelsen av Browder og Helsingforskomiteen

Les Pirayas uttalelse om politianmeldelsen av Browder og Helsingforskomiteen

Foto: Andrei Nekrasov, regissør av The Magnitsky Act – Behind the Scenes.

Fredag politianmeldte Piraya Film Magnitsky-forkjemperen William Browder og flere sentrale enkeltpersoner i Den norske Helsingforskomité, i kjølvannet av at Browder har forsøkt å stoppe visninger av den Piraya-produserte The Magnitsky Act – Behind the Scenes, og at Browder og medlemmer av Helsingforskomiteen skal ha fått tilgang til en versjon av filmen uten Piraya Films samtykke.

Nå har Piraya Film ved produsentene Torstein Grude og Bjarte Mørner Tveit publisert en uttalelse om politianmeldelsen på sin Facebook-side. 

Vi gjengir denne uttalelsen i sin helhet her:

ANGÅENDE PIRAYA FILMS POLITIANMELDELSE AV WILLIAM BROWDER OG DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE

Stavanger, 7. Juni 2106
Av Torstein Grude og Bjarte Mørner Tveit for Piraya Film

Fredag 3. juni 2016 politianmeldte Piraya Film Den norske Helsingforskomité, Org nr 959 196 451, ved daglig leder og styreleder for brudd på straffelovens § 332 (Heleri) eller § 333 (Grovt Heleri) pluss brudd på straffelovens § 201, § 207, § 208. I tillegg anmeldte vi generalsekretær Bjørn Engesland, assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal og seniorrådgiver Aage Borchgrevink personlig for deres dokumenterte rolle i de samme bruddene på Straffeloven. Samme dag varslet vi Helsingforskomiteen ved styreleder og daglig leder om dette.

Fredag 3. juni 2016 politianmeldte Piraya Film tyveriet av en uferdig arbeidskopi av Piraya Films dokumentarfilm The Magnitsky Act – Behind the Scenes.

Fredag 3. juni anmeldte Piraya Film også den engelske statsborgeren William Felix «Bill» Browder for brudd på Straffelovens § 330 (Utpressing) eller § 331 (Grov utpressing), § 201, § 207, § 208 samt § 322 (Grovt tyveri) eller §333 (Grovt heleri).

Lørdag 4. juni utstedte Den Norske Helsingforskomité en uttalelse hvor de forsøker å bagatellisere lovbruddene organisasjonen og deres representanter er anmeldt for. Dette er en grov bom av de ansvarlige i Helsingforskomiteen. Vi oppfordrer Helsingforskomiteens styreleder til å velge å samarbeide med Piraya Film og med politiet.

Piraya Film vil herved be Den Norske Helsingforskomité om å slutte å utnytte forretningshemmelighetene de rettstridig har oppnådd kunnskap om og rådighet over.

Piraya Film vil videre be styret om å hurtigst mulig anerkjenne lovbruddene komiteens representanter er skyldige i, og at de bidrar til å minimere skadene og tapene lovbruddene har resultert i. Vi ber derfor om at styreleder oversender detaljert informasjon om hvordan Helsingforskomiteen fikk sin ulovlige tilgang til Piraya Films uferdige og upubliserte dokumentarfilm. Dette har Piraya Film gjentatte ganger bedt om uten at Helsingforskomiteen har villet gi fra seg informasjonen vi behøver.

Piraya Film har arbeidet med filmen siden 2010, og vi brukt omkring 9 millioner kroner på produksjonen. Alle versjoner av filmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes samt alt råmaterialet er opphavsrettslig beskyttet. Filmen i alle versjoner, produksjonens dokumenter og alt råmaterialet er å regne som Piraya Films eiendeler og inneholder en rekke forretningshemmeligheter.

Den Norske Helsingforskomité og britiske statsborgeren William Browder har begge innrømmet at de er eller har vært i besittelse av den stjålne filmen.

Rettighetshaver Piraya Film har ikke samtykket til at Den Norske Helsingforskomité eller William Browder skal få tilgang til og råderett over den uferdige filmen. Tvert imot har vi et strengt sikkerhetsregime på plass for å forhindre at uvedkommende får tilgang til upubliserte versjoner av filmen.

Etter at de på ulovlig vis gjorde seg kjent med opplysningene i den stjålne arbeidskopien har både Browder og Helsingforskomiteen gått aktivt ut mot filmen, mot Piraya Film og vår regissør.

Basert på et vrengebilde av faktaene i den stjålne, uferdige versjonen arbeider William Browder for å hindre Piraya Film i å publisere filmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes, noe som etter vårt syn åpenbart er i strid med ytringsfriheten i Norge. Dette gjøres eksempelvis gjennom møter med personer i maktposisjon, gjennom uttalelser på internett, gjennom intervjuer i Norsk og internasjonal presse og gjennom å true våre samarbeidspartnere. Helsingforskomiteen bistår etter vår forståelse Browder i denne kampanjen.

Browder fremmer i tillegg påstander som kun er produkter av hans fantasi, eksempelvis at det uavhengige, norske produksjonsselskapet Piraya Film og våre ansatte plutselig er blitt en arm av Vladimir Putins propagandaapparat.

Vi mener at Browder og Helsingforskomiteen ønsker å trekke vår posisjon som sannhetssøkende filmskapere i tvil, skade vår anseelse og slik forsøke å minimere effekten av dokumentasjonen som vil fremkomme ved visningen av The Magnitsky Act – Behind the Scenes. Ved å skade Piraya Films troverdighet fremmer de samtidig sine egne interesser. Browder og Helsingforskomiteen vet at dokumentasjonen som fremkommer i filmen ikke vil samsvare med deres gjengivelse av saken. De kjenner antakelig til at filmen både inneholder videoopptak av Browders vitnemål under ed i amerikansk rett og vitnemålet til en agent fra Homeland Security. Begge scenene understreker hvorfor Piraya Films regissør vurderer Browders troverdighet som tvilsom. Vi forstår derfor at Helsingforskomiteen og Browder ønsker at materialet skal hemmeligholdes.

Det er etter vårt syn svært oppsiktsvekkende at Den Norske Helsingforskomité, en organisasjon som hevder de arbeider for ytringsfrihet, medvirker i angrepet på en norsk, uavhengig redaksjon. Det er ekstra spesielt at Den Norske Helsingforskomité bidrar i angrepet på Piraya Film og navngitte journalister på bakgrunn av at Helsingforskomiteen rettsstridig har fått tilgang til en stjålet, upublisert og uferdig film.

Helsingforskomiteen skriver til Piraya Film at de vet at filmen er «lekket». Deres anerkjennelse av dette faktum medfører etter vår oppfatning at Helsingforskomiteen utvilsomt har skjønt at Browder ga dem tilbud om ulovlig tilgang til Piraya Films upubliserte, kritiske dokumentarfilm.

Helsingforskomiteen hevder for øvrig den 4. juni at de «trodde» versjonen av filmen de rettsstridig fikk tilgang til var ferdigstilt. Vi stiller oss uforstående til denne påstanden. Uttalelsen legitimerer uansett på ingen måte at Helsingforskomiteen brukte informasjonen til å gi seg selv tilgang til den upubliserte filmen. Påstanden forklarer heller ikke Helsingforskomiteens motivasjon for å angripe Piraya Film, vår regissør eller vår film, eller Helsingforskomiteens bidrag til William Browders arbeid for å hindre publisering.

Piraya Film har gjentatte ganger skriftlig anmodet Helsingforskomiteen om å videresende passord og andre opplysninger de angivelig har fått fra William Browder, slik rettighetshaver Piraya Film får anledning til undersøke hvilken versjon som er stjålet, og muligens avdekke hvordan tyveriet har funnet sted. Den Norske Helsingforskomité nekter å gi oss opplysningene. Det er svært problematisk at de velger å motarbeide Piraya Film i vår etterforsking av hvordan tyveriet av en uavhengig dokumentarfilm har foregått.

Ytterligere informasjon vil legges ut på www.piraya.no.

Relaterte saker:

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Kortfilmfestivalen trues med søksmål om de viser «The Magnitsky Act»

Kontroversiell Piraya-dokumentar trues med søksmål

MENY