Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Som vi tidligere har skrevet om, møter den Piraya Film-produserte dokumentaren The Magnitsky Act: Behind the Scenes (foto) av Andrei Nekrasov for tiden sterk motstand fra den amerikanske investoren og Magnitskij-forkjemperen William «Bill» Browder – før filmen har hatt premiere.

Da Browder var i Oslo i forrige uke, formidlet han gjennom media at han også vil saksøke Kortfilmfestivalen i Grimstad om de velger å vise filmen.

Dagbladet kunne dessuten avsløre at Browder under sitt opphold i Norge hadde et møte med Venstre-leder Trine Skei Grande og Den norske Helsingforskomité for å diskutere filmens finansiering, som blant annet består av støtte Norsk filminstitutt, Nordisk Film & TV Fond og Fritt Ord.

Dette førte til at Skei Grande kritiserte filmen offentlig for å være russisk propaganda med norsk statsstøtte.

Hun hadde ikke selv sett Nekrasovs film, men viste til at Browder og en representant fra Helsingforskomiteen skal ha sett den. Noe det for øvrig er uklart hvordan de har fått gjort, da Piraya Film så langt ikke har sluppet filmen.

Nå reagerer Virke Produsentforeningen sterkt på Venstre-lederens uttalelser.

– Å blande seg i hvordan dokumentarister skal behandle materiale de kommer over, det skal Trine Skei Grande holde seg langt unna. Hun er dratt med i et spill som en politiker av hennes kaliber ikke skal være med på, sier direktør i Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell til Dagbladet i dag.

– At Skei Grande, som vi normalt kjenner som en forkjemper for ytringsfrihet, demokrati og liberale verdier, går inn og mener noe om hva slags filmer Norsk filminstitutt skal finansiere, er å bomme stygt, sier Urfjell videre.

– De som vil stoppe en film, må ikke nå gjennom. Det må gjerne bli en diskusjonen i etterkant, men da må man møtes offentlig i stedet for å jobbe for å stoppe budskapet, mener han.

Skei Grande svarer følgende på Dagbladets spørsmål om dette er noe hun burde legge borti som norsk politiker:

– Mange svært dyktige norske filmskapere får avslag på sine søknader. Jeg synes ikke pengene skal gå til reine propagandafilmer som forsøker å omskrive historien.

– Jeg har overhodet ikke tatt til orde for å styre politiske ytringer, eller et forbud mot filmen. Jeg har heller ikke satt spørsmålstegn ved om den bør vises. Jeg stiller spørsmålstegn ved om det er riktig bruk av statlige penger. Det må være legitimt å ta en debatt om det uten å bli beskyldt for å være i mot ytringsfrihet, sier Skei Grande til Dagbladet.

Hun uttaler dessuten at konsekvensen av Urfjells utsagn er at Virke mener man må ha statsstøtte for å komme med ytringer, noe hun ikke tror Virke mener.

The Magnitsky Act: Behind the Scenes av Andrei Nekrasov er valgt ut til det norske dokumentarprogrammet under Kortfilmfestivalen i Grimstad, som arrangeres i perioden 8.-12. juni.

– Vi forholder oss til produsentens juridiske prosess. Slik vi vurderer det, kommer vi ikke til å trekke filmen og håper ikke produsentene må gjøre det, sa daglig leder i Kortfilmfestivalen Anita Svingen til Rushprint i forrige uke.

Relaterte saker:

Kortfilmfestivalen trues med søksmål om de viser «The Magnitsky Act»

Kontroversiell Piraya-dokumentar trues med søksmål

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Sterk kritikk av Skei Grandes utspill mot Piraya-film

Som vi tidligere har skrevet om, møter den Piraya Film-produserte dokumentaren The Magnitsky Act: Behind the Scenes (foto) av Andrei Nekrasov for tiden sterk motstand fra den amerikanske investoren og Magnitskij-forkjemperen William «Bill» Browder – før filmen har hatt premiere.

Da Browder var i Oslo i forrige uke, formidlet han gjennom media at han også vil saksøke Kortfilmfestivalen i Grimstad om de velger å vise filmen.

Dagbladet kunne dessuten avsløre at Browder under sitt opphold i Norge hadde et møte med Venstre-leder Trine Skei Grande og Den norske Helsingforskomité for å diskutere filmens finansiering, som blant annet består av støtte Norsk filminstitutt, Nordisk Film & TV Fond og Fritt Ord.

Dette førte til at Skei Grande kritiserte filmen offentlig for å være russisk propaganda med norsk statsstøtte.

Hun hadde ikke selv sett Nekrasovs film, men viste til at Browder og en representant fra Helsingforskomiteen skal ha sett den. Noe det for øvrig er uklart hvordan de har fått gjort, da Piraya Film så langt ikke har sluppet filmen.

Nå reagerer Virke Produsentforeningen sterkt på Venstre-lederens uttalelser.

– Å blande seg i hvordan dokumentarister skal behandle materiale de kommer over, det skal Trine Skei Grande holde seg langt unna. Hun er dratt med i et spill som en politiker av hennes kaliber ikke skal være med på, sier direktør i Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell til Dagbladet i dag.

– At Skei Grande, som vi normalt kjenner som en forkjemper for ytringsfrihet, demokrati og liberale verdier, går inn og mener noe om hva slags filmer Norsk filminstitutt skal finansiere, er å bomme stygt, sier Urfjell videre.

– De som vil stoppe en film, må ikke nå gjennom. Det må gjerne bli en diskusjonen i etterkant, men da må man møtes offentlig i stedet for å jobbe for å stoppe budskapet, mener han.

Skei Grande svarer følgende på Dagbladets spørsmål om dette er noe hun burde legge borti som norsk politiker:

– Mange svært dyktige norske filmskapere får avslag på sine søknader. Jeg synes ikke pengene skal gå til reine propagandafilmer som forsøker å omskrive historien.

– Jeg har overhodet ikke tatt til orde for å styre politiske ytringer, eller et forbud mot filmen. Jeg har heller ikke satt spørsmålstegn ved om den bør vises. Jeg stiller spørsmålstegn ved om det er riktig bruk av statlige penger. Det må være legitimt å ta en debatt om det uten å bli beskyldt for å være i mot ytringsfrihet, sier Skei Grande til Dagbladet.

Hun uttaler dessuten at konsekvensen av Urfjells utsagn er at Virke mener man må ha statsstøtte for å komme med ytringer, noe hun ikke tror Virke mener.

The Magnitsky Act: Behind the Scenes av Andrei Nekrasov er valgt ut til det norske dokumentarprogrammet under Kortfilmfestivalen i Grimstad, som arrangeres i perioden 8.-12. juni.

– Vi forholder oss til produsentens juridiske prosess. Slik vi vurderer det, kommer vi ikke til å trekke filmen og håper ikke produsentene må gjøre det, sa daglig leder i Kortfilmfestivalen Anita Svingen til Rushprint i forrige uke.

Relaterte saker:

Kortfilmfestivalen trues med søksmål om de viser «The Magnitsky Act»

Kontroversiell Piraya-dokumentar trues med søksmål

MENY