NFI-ansatte med hard kritikk av egen ledelse

NFI-ansatte med hard kritikk av egen ledelse

Ansatte i NFI retter hard kritikk mot egen ledelse i et brev til Kulturdepartementet, der de ber om at den pågående omstillingsprosessen stanses.

Foto: Spillefilm- og dramakonsulent Ståle Stein Berg

28 ansatte i NFI sendte i slutten av juni en bekymringsmelding til Kulturdepartementet der de fremmet hard kritikk av NFI-ledelsens planer om nedskjæringer av organisasjonen. Disse planene om ”omstillinger” har som kjent fra før utløst sterke reaksjoner i filmbransjen som vil bli rammet innen en rekke fagområder. Etter flere innlegg, blant annet her på rushprint.no, samlet bransjeorganisasjonene seg 1.juli om et felles opprop der de ber NFI og KUD om å reversere beslutningen om nedskjæringer.

Dette er imidlertid første gangen de ansatte går ut mot ledelsens planer. Og de er ikke nådige.

– Vi som jobber i organisasjonen er ikke imot hverken omstilling eller modernisering, men måten vi har kommet dit på, skriver Ståle Stein Berg på vegne av de ansatte. – Vi reagerer på vikarierende argumenter og kanskje viktigst av alt; manglende faglig forankring.

I brevet krever de ansatte at NFI og direktør Sindre Guldvog stanser omstillingsprosessen – i hvert fall til den pågående evalueringen av støtteordningene er gjennomført.

De ansatte reagerer også på at kritikken fra Riksrevisjonen i fjor høst ikke ble tatt på alvor av ledelsen.

– Kritikken ble fra ledelseshold i stor grad forsøkt bagatellisert eller imøtegått med at pågående prosesser ville bøte på problemet. At en likevel har endt opp med en situasjon så prekær at omfattende grep tas rett før ny direktør er på plass, uten tilfredsstillende faglig forankring og konsekvensutredning, er en bekreftelse på at hverken visjon eller virkelighetsoppfatning samsvarer med utfordringene Norsk filminstitutt står overfor.

Den samme kritikken rettet produsent Stein Kvae mot Sindre Guldvog her på  Rushprint i fjor – uten at Guldvog valgte å svare på den.

De ansatte er også bekymret for organisasjonens omdømme overfor bransjen.

– Mange interne, parallelle og ressurskrevende prosesser konkurrerer med det langsiktige arbeidet innenfor kjernevirksomhetene våre og skaper utfordringer i kommunikasjonen med bransjen vi skal arbeide med og for. Dette sliter på Norsk filminstitutts omdømme, og skaper et dårligere samarbeidsklima med eksterne aktører, skriver de.

Men i et oppslag i Dagens Næringsliv i dag vil ikke Guldvog kommentere brevet og viser til svaret fra departementet. Der kommer det fram at departementet ikke har noen planer om å stanse prosessen.

Til DN sier Ståle Stein Berg at han opplever situasjonen som «fastslåst» og «kinkig»:

– Vi har forsøkt å kommunisere vår bekymring uten at vi føler vi har fått noe tilfredsstillende svar.

Les også:

Hele bransjen med opprop til NFI og KUD

Ta ansvar for norsk filmpolitikk!

Kuttene hos NFI er et svik mot bransjen

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

Hva slags leder trenger Norsk filminstitutt?

Hvorfor moderniserer Norsk filminstitutt?

– Det lukter svidd

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Drastiske stillingskutt i NFI

– Norsk filminstitutt mangler retning og evne til prioriteringer

 

NFI-ansatte med hard kritikk av egen ledelse

NFI-ansatte med hard kritikk av egen ledelse

Ansatte i NFI retter hard kritikk mot egen ledelse i et brev til Kulturdepartementet, der de ber om at den pågående omstillingsprosessen stanses.

Foto: Spillefilm- og dramakonsulent Ståle Stein Berg

28 ansatte i NFI sendte i slutten av juni en bekymringsmelding til Kulturdepartementet der de fremmet hard kritikk av NFI-ledelsens planer om nedskjæringer av organisasjonen. Disse planene om ”omstillinger” har som kjent fra før utløst sterke reaksjoner i filmbransjen som vil bli rammet innen en rekke fagområder. Etter flere innlegg, blant annet her på rushprint.no, samlet bransjeorganisasjonene seg 1.juli om et felles opprop der de ber NFI og KUD om å reversere beslutningen om nedskjæringer.

Dette er imidlertid første gangen de ansatte går ut mot ledelsens planer. Og de er ikke nådige.

– Vi som jobber i organisasjonen er ikke imot hverken omstilling eller modernisering, men måten vi har kommet dit på, skriver Ståle Stein Berg på vegne av de ansatte. – Vi reagerer på vikarierende argumenter og kanskje viktigst av alt; manglende faglig forankring.

I brevet krever de ansatte at NFI og direktør Sindre Guldvog stanser omstillingsprosessen – i hvert fall til den pågående evalueringen av støtteordningene er gjennomført.

De ansatte reagerer også på at kritikken fra Riksrevisjonen i fjor høst ikke ble tatt på alvor av ledelsen.

– Kritikken ble fra ledelseshold i stor grad forsøkt bagatellisert eller imøtegått med at pågående prosesser ville bøte på problemet. At en likevel har endt opp med en situasjon så prekær at omfattende grep tas rett før ny direktør er på plass, uten tilfredsstillende faglig forankring og konsekvensutredning, er en bekreftelse på at hverken visjon eller virkelighetsoppfatning samsvarer med utfordringene Norsk filminstitutt står overfor.

Den samme kritikken rettet produsent Stein Kvae mot Sindre Guldvog her på  Rushprint i fjor – uten at Guldvog valgte å svare på den.

De ansatte er også bekymret for organisasjonens omdømme overfor bransjen.

– Mange interne, parallelle og ressurskrevende prosesser konkurrerer med det langsiktige arbeidet innenfor kjernevirksomhetene våre og skaper utfordringer i kommunikasjonen med bransjen vi skal arbeide med og for. Dette sliter på Norsk filminstitutts omdømme, og skaper et dårligere samarbeidsklima med eksterne aktører, skriver de.

Men i et oppslag i Dagens Næringsliv i dag vil ikke Guldvog kommentere brevet og viser til svaret fra departementet. Der kommer det fram at departementet ikke har noen planer om å stanse prosessen.

Til DN sier Ståle Stein Berg at han opplever situasjonen som «fastslåst» og «kinkig»:

– Vi har forsøkt å kommunisere vår bekymring uten at vi føler vi har fått noe tilfredsstillende svar.

Les også:

Hele bransjen med opprop til NFI og KUD

Ta ansvar for norsk filmpolitikk!

Kuttene hos NFI er et svik mot bransjen

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

Hva slags leder trenger Norsk filminstitutt?

Hvorfor moderniserer Norsk filminstitutt?

– Det lukter svidd

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Drastiske stillingskutt i NFI

– Norsk filminstitutt mangler retning og evne til prioriteringer

 

MENY