Riksrevisjonen med hard kritikk av NFI

Riksrevisjonen med hard kritikk av NFI

Norsk filminstitutt får i Riksrevisjonens årlige revisjon- og kontrollrapport knallhard kritikk på en rekke fronter. Revisjonen mener NFI blant annet mangler rutiner for å sikre habiliteten til konsulentene. Det er NRK som har intervjuet riksrevisor Per-Kristian Foss om NFI-rapporten, og han er ikke nådig.

– Det er ikke mye positivt å si om styringen i NFI sammenlignet med hva som er vanlig ellers i staten.

Han mener NFI er for dårlig til å sikre at konsulentene som bevilger midler tar sine avgjørelser på objektivt grunnlag. De er ansatt på åremål og kommer ofte selv fra produksjonsmiljøet i filmbransjen, påpekes det i rapporten.

Dette er en kritikk som har kommet med jevne mellomrom, også fra deler av bransjen selv. Men forvaltningen og Kulturdepartementet har ment at den nåværende løsningen er den beste, om ikke optimal.

En annen kritikk, som også er framført her på rushprint.no av Aage Aaberge, er at konsulentene ikke har definerte kvalitetskriterier de må ta stilling til ved tildeling av tilskudd.

– Vurderingene er i stedet avhengig av skjønnsutøvelsen til hver enkelt konsulent, skriver Riksrevisjonen, som tydeligvis vurderer det som en svakhet.

Direktør Sindre Guldvog i NFI påpeker på sin side overfor NRK at filminstituttet faktisk har gjort endringer i habilitetsvurderingen til konsulentordningen.

– NFI har hele tiden foretatt habilitetsvurderinger, og saksbehandlere som er vurdert som inhabile har ikke behandlet søknader, men dokumentasjonen på dette har ikke vært god nok. Vi har nå innført nye rutiner på dette feltet.

Foss og Riksrevisjonen mener i tillegg å se mangler ”over hele linja”:

  • NFI mangler tydelige mål og prioriteringer.
  • Instituttet ikke har god nok internkontroll eller tilstrekkelig styringsinformasjon.
  • Det mangler systemer for å måle resultatene og ressursbruken av millionbeløpene de forvalter hvert år.
  • Forvaltningen av tilskuddene er lite effektiv, og er vanskelig å spore.

Riksrevisjonen retter også kritikk mot Kulturdepartementet, som de mener er for dårlige til å følge opp den interne styringen i NFI.

– Departementet stiller ikke tydelige krav til ressursutnyttelsen i NFI og etterspør heller ikke rapportering om dette, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Les hele saken på nrk.no

Riksrevisjonen med hard kritikk av NFI

Riksrevisjonen med hard kritikk av NFI

Norsk filminstitutt får i Riksrevisjonens årlige revisjon- og kontrollrapport knallhard kritikk på en rekke fronter. Revisjonen mener NFI blant annet mangler rutiner for å sikre habiliteten til konsulentene. Det er NRK som har intervjuet riksrevisor Per-Kristian Foss om NFI-rapporten, og han er ikke nådig.

– Det er ikke mye positivt å si om styringen i NFI sammenlignet med hva som er vanlig ellers i staten.

Han mener NFI er for dårlig til å sikre at konsulentene som bevilger midler tar sine avgjørelser på objektivt grunnlag. De er ansatt på åremål og kommer ofte selv fra produksjonsmiljøet i filmbransjen, påpekes det i rapporten.

Dette er en kritikk som har kommet med jevne mellomrom, også fra deler av bransjen selv. Men forvaltningen og Kulturdepartementet har ment at den nåværende løsningen er den beste, om ikke optimal.

En annen kritikk, som også er framført her på rushprint.no av Aage Aaberge, er at konsulentene ikke har definerte kvalitetskriterier de må ta stilling til ved tildeling av tilskudd.

– Vurderingene er i stedet avhengig av skjønnsutøvelsen til hver enkelt konsulent, skriver Riksrevisjonen, som tydeligvis vurderer det som en svakhet.

Direktør Sindre Guldvog i NFI påpeker på sin side overfor NRK at filminstituttet faktisk har gjort endringer i habilitetsvurderingen til konsulentordningen.

– NFI har hele tiden foretatt habilitetsvurderinger, og saksbehandlere som er vurdert som inhabile har ikke behandlet søknader, men dokumentasjonen på dette har ikke vært god nok. Vi har nå innført nye rutiner på dette feltet.

Foss og Riksrevisjonen mener i tillegg å se mangler ”over hele linja”:

  • NFI mangler tydelige mål og prioriteringer.
  • Instituttet ikke har god nok internkontroll eller tilstrekkelig styringsinformasjon.
  • Det mangler systemer for å måle resultatene og ressursbruken av millionbeløpene de forvalter hvert år.
  • Forvaltningen av tilskuddene er lite effektiv, og er vanskelig å spore.

Riksrevisjonen retter også kritikk mot Kulturdepartementet, som de mener er for dårlige til å følge opp den interne styringen i NFI.

– Departementet stiller ikke tydelige krav til ressursutnyttelsen i NFI og etterspør heller ikke rapportering om dette, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Les hele saken på nrk.no

MENY