Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

De regionale filmsenterne og Samisk filminstitutt frykter hvordan NFIs budsjettkutt vil ramme filmmiljøene rundt om i landet. «Mange av kuttene går direkte på ordninger som i dag kommer film- og spillbransjen i hele landet til gode», skriver de i dette innlegget.

Åpent brev til:

Norsk filminstitutt / Kulturdepartementet / RUSHPRINT

Som en del av den pågående moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen i NFI, er det foreslått nedskjæringer som bekymrer de regionale filmsenterne og Samisk Filminstitutt.

Mange av kuttene som er foreslått går direkte på ordninger som i dag kommer film- og spillbransjen i hele landet til gode. Det handler om kompetanseheving, internasjonalisering og rekruttering. Kampen om midlene vil bli enda hardere når tiltak og stipendordninger reduseres eller avvikles helt.

Norge er et lite land. De foreslåtte nedskjæringene vil ramme regional film- og spillbransje. Bakgrunnen for at vi har en nasjonal film- og spillpolitikk er for å sikre et mangfold av uttrykk med produksjoner fra hele landet, med målsetting om å nå bredt ut i verden. Vi er bekymret for at tiltak som fungerer godt i forhold til hensikten, nå fjernes:

Filmrekrutteringsstipendet har bidratt til faglig kompetanse for profesjonelle filmskapere, og det vil ramme bransjen dersom ordningen forsvinner. Om Stipend til deltakelse på filmfestivaler og prisutdelinger legges ned, vil det særlig ramme unge talenter, kortfilmskapere og spillutviklere. Stipendene er med på å bygge og styrke talenters karrierer. Kortfilmen er det formatet de aller fleste filmskapere starter opp med. De mest høythengende filmprisene, som Oscar og Gullpalmen i Cannes, er det norske kort- og animasjonsfilmskapere som har hentet hjem. Dersom NFIs internasjonale arbeid med kortfilm i utlandet avvikles, står vi i fare for å svekke NFIs uttalte strategi om internasjonalisering.  Spisskompetanse og nettverk er avgjørende for å lykkes både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder også for kortfilmen som spiller en viktig rolle både som selvstendig kunstnerisk uttrykk og som talentutvikling. Sett fra regionenes ståsted vil det få svært negative konsekvenser for filmbransjen i hele landet dersom nasjonale ordninger for kortfilmen legges ned.

Vi ber derfor NFI om å revurdere sine forslag til nedskjæringer.

Underskrevet av: Filmkraft Rogaland, Sørnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

De regionale filmsenterne og Samisk filminstitutt frykter hvordan NFIs budsjettkutt vil ramme filmmiljøene rundt om i landet. «Mange av kuttene går direkte på ordninger som i dag kommer film- og spillbransjen i hele landet til gode», skriver de i dette innlegget.

Åpent brev til:

Norsk filminstitutt / Kulturdepartementet / RUSHPRINT

Som en del av den pågående moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen i NFI, er det foreslått nedskjæringer som bekymrer de regionale filmsenterne og Samisk Filminstitutt.

Mange av kuttene som er foreslått går direkte på ordninger som i dag kommer film- og spillbransjen i hele landet til gode. Det handler om kompetanseheving, internasjonalisering og rekruttering. Kampen om midlene vil bli enda hardere når tiltak og stipendordninger reduseres eller avvikles helt.

Norge er et lite land. De foreslåtte nedskjæringene vil ramme regional film- og spillbransje. Bakgrunnen for at vi har en nasjonal film- og spillpolitikk er for å sikre et mangfold av uttrykk med produksjoner fra hele landet, med målsetting om å nå bredt ut i verden. Vi er bekymret for at tiltak som fungerer godt i forhold til hensikten, nå fjernes:

Filmrekrutteringsstipendet har bidratt til faglig kompetanse for profesjonelle filmskapere, og det vil ramme bransjen dersom ordningen forsvinner. Om Stipend til deltakelse på filmfestivaler og prisutdelinger legges ned, vil det særlig ramme unge talenter, kortfilmskapere og spillutviklere. Stipendene er med på å bygge og styrke talenters karrierer. Kortfilmen er det formatet de aller fleste filmskapere starter opp med. De mest høythengende filmprisene, som Oscar og Gullpalmen i Cannes, er det norske kort- og animasjonsfilmskapere som har hentet hjem. Dersom NFIs internasjonale arbeid med kortfilm i utlandet avvikles, står vi i fare for å svekke NFIs uttalte strategi om internasjonalisering.  Spisskompetanse og nettverk er avgjørende for å lykkes både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder også for kortfilmen som spiller en viktig rolle både som selvstendig kunstnerisk uttrykk og som talentutvikling. Sett fra regionenes ståsted vil det få svært negative konsekvenser for filmbransjen i hele landet dersom nasjonale ordninger for kortfilmen legges ned.

Vi ber derfor NFI om å revurdere sine forslag til nedskjæringer.

Underskrevet av: Filmkraft Rogaland, Sørnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

MENY