Drastiske stillingskutt i NFI

Drastiske stillingskutt i NFI

Sju personer må gå fra jobbene sine i Norsk filminstitutt fordi organisasjonen må spare penger. NFI-ledelsen kunne tatt grep tidligere for å unngå så drastiske tiltak, mener Jakob Berg, hovedtillitsvalgt i NFI, som frykter at både bransjen og publikum blir skadelidende.

Norsk filminstitutt er i hardt vær for tiden. Først hudflettes organisasjonen av Riksrevisjonen og deler av bransjen for sine prioriteringer eller mangel på sådanne, deretter varsles det en ny kritisk gjennomgang av tilskuddsordningene. Så kommer meldingen om at organisasjonen må si opp minst sju ansatte, og at flere kan følge etter hvert. Det var beskjeden de ansatte i NFI fikk forrige uke, og som nå skaper usikkerhet i organisasjonen som til sammen har 87 ansatte.

Jakob Berg er hovedtillitsvalgt i NFI, og frykter for at kuttene vil svekke en organisasjon som betjener både film- og spillbransjen og publikum på en lang rekke områder. NFI formidler tilskudd både til utvikling, produksjon, distribusjon og formidling av film, serier og spill, både i Norge og utlandet, i tillegg til å drive eget Cinematek og kursvirksomhet for bransjen.

– Det er for tidlig å si hvilke stillinger og seksjoner som blir rammet, men nedbemanningen skal skje i én omgang, ikke trinnvis. Det omfatter ikke bare nedbemanning, men også eventuell flytting av kompetanse, forteller Berg.

Da de ansatte fikk beskjeden forrige uke kom det ikke som noen bombe. De ble varslet allerede for to år siden av direktør Sindre Guldvog om at det kunne gå mot nedbemanninger på et eller annet tidspunkt, på grunn av mangel på penger.

– Dette er i hovedsak en konsekvens av ABE-reformen som regjeringen har forpliktet alle offentlige institusjoner til å gjennomføre, der man må kutte 0,5 til én prosent av driftstilskuddet hvert år. For NFI innebærer det et kutt på opp mot én million i året.

Berg tilskriver denne politiske motiverte reformen mesteparten av skylden for at NFI har havnet i dette uføret. De årlige kuttene går til å finansiere skattekutt som ikke har noen effekt, slik fagforeningen oppfatter det. For NFI er effekten merkbar, og vil berøre det tilbudet som går til bransjen og publikum.

– I sin ytterste konsekvens er det publikum som konsumerer film og spill som blir skadelidende. Det er viktig å huske på, for det er de vi er tilstede for.

Hvilke fagområder som vil bli rammet av nedbemanninger skal tas opp med Kulturdepartementet og godkjennes der. NFI skal i samråd med KUD komme med forslag til hvordan man skal spare disse pengene, enten det handler om stillingskutt eller utflytting av arbeidsoppgaver.

Berg utelukker ikke at kuttene også vil ramme bestemte tilskuddsordninger som betjener bransjen.

– Det vil bli vurderte om det er mer hensiktsmessig å overlate noen oppgaver til andre organisasjoner, om NFI kan spare penger på det.

Nedbemanningen i Norsk filminstitutt er beretningen om et varslet kutt, mener Berg. NFI-ledelsen kunne tatt grep for å unngå så drastiske kutt.

– Dette hadde ikke trengt å gå så langt, mener vi som fagforening. Vi har jo sett dette komme helt siden avbyråkratiserings-reformen trådte i kraft, og vi har samtidig sett at mange ansatte i NFI nærmer seg pensjonsalder. Hadde man begynt tidligere med en god plan for kompetanseoverføring og nedbemanning, så hadde man sluppet å måtte gå til så dramatiske skritt i denne omgangen. Det finnes mange tiltak som det er fullt mulig for en statlig organisasjon som NFI å benytte seg av. Man har altså ikke tatt de forhåndsreglene man kunne tatt for å unngå at folk må gå på denne måten.

Det er også ledelsens ansvar til en hver tid å sørge for at man har den kompetansen man trenger i bedriften til å kunne planlegge slike nedbemanninger på en bedre måte.

– Det har vært for lite fokus på kompetansebygging i NFI, man har ikke avsatt tid og ressurser til det. Vi har meldt dette inn for IDF (Informasjon, Drøfting og Forhandling), der vi har regelmessige møter med ledelsen. Som fagforening har vi et godt samarbeid med ledelsen på de aller fleste områder, men her har man ikke gjort en god nok jobb.

Drastiske stillingskutt i NFI

Drastiske stillingskutt i NFI

Sju personer må gå fra jobbene sine i Norsk filminstitutt fordi organisasjonen må spare penger. NFI-ledelsen kunne tatt grep tidligere for å unngå så drastiske tiltak, mener Jakob Berg, hovedtillitsvalgt i NFI, som frykter at både bransjen og publikum blir skadelidende.

Norsk filminstitutt er i hardt vær for tiden. Først hudflettes organisasjonen av Riksrevisjonen og deler av bransjen for sine prioriteringer eller mangel på sådanne, deretter varsles det en ny kritisk gjennomgang av tilskuddsordningene. Så kommer meldingen om at organisasjonen må si opp minst sju ansatte, og at flere kan følge etter hvert. Det var beskjeden de ansatte i NFI fikk forrige uke, og som nå skaper usikkerhet i organisasjonen som til sammen har 87 ansatte.

Jakob Berg er hovedtillitsvalgt i NFI, og frykter for at kuttene vil svekke en organisasjon som betjener både film- og spillbransjen og publikum på en lang rekke områder. NFI formidler tilskudd både til utvikling, produksjon, distribusjon og formidling av film, serier og spill, både i Norge og utlandet, i tillegg til å drive eget Cinematek og kursvirksomhet for bransjen.

– Det er for tidlig å si hvilke stillinger og seksjoner som blir rammet, men nedbemanningen skal skje i én omgang, ikke trinnvis. Det omfatter ikke bare nedbemanning, men også eventuell flytting av kompetanse, forteller Berg.

Da de ansatte fikk beskjeden forrige uke kom det ikke som noen bombe. De ble varslet allerede for to år siden av direktør Sindre Guldvog om at det kunne gå mot nedbemanninger på et eller annet tidspunkt, på grunn av mangel på penger.

– Dette er i hovedsak en konsekvens av ABE-reformen som regjeringen har forpliktet alle offentlige institusjoner til å gjennomføre, der man må kutte 0,5 til én prosent av driftstilskuddet hvert år. For NFI innebærer det et kutt på opp mot én million i året.

Berg tilskriver denne politiske motiverte reformen mesteparten av skylden for at NFI har havnet i dette uføret. De årlige kuttene går til å finansiere skattekutt som ikke har noen effekt, slik fagforeningen oppfatter det. For NFI er effekten merkbar, og vil berøre det tilbudet som går til bransjen og publikum.

– I sin ytterste konsekvens er det publikum som konsumerer film og spill som blir skadelidende. Det er viktig å huske på, for det er de vi er tilstede for.

Hvilke fagområder som vil bli rammet av nedbemanninger skal tas opp med Kulturdepartementet og godkjennes der. NFI skal i samråd med KUD komme med forslag til hvordan man skal spare disse pengene, enten det handler om stillingskutt eller utflytting av arbeidsoppgaver.

Berg utelukker ikke at kuttene også vil ramme bestemte tilskuddsordninger som betjener bransjen.

– Det vil bli vurderte om det er mer hensiktsmessig å overlate noen oppgaver til andre organisasjoner, om NFI kan spare penger på det.

Nedbemanningen i Norsk filminstitutt er beretningen om et varslet kutt, mener Berg. NFI-ledelsen kunne tatt grep for å unngå så drastiske kutt.

– Dette hadde ikke trengt å gå så langt, mener vi som fagforening. Vi har jo sett dette komme helt siden avbyråkratiserings-reformen trådte i kraft, og vi har samtidig sett at mange ansatte i NFI nærmer seg pensjonsalder. Hadde man begynt tidligere med en god plan for kompetanseoverføring og nedbemanning, så hadde man sluppet å måtte gå til så dramatiske skritt i denne omgangen. Det finnes mange tiltak som det er fullt mulig for en statlig organisasjon som NFI å benytte seg av. Man har altså ikke tatt de forhåndsreglene man kunne tatt for å unngå at folk må gå på denne måten.

Det er også ledelsens ansvar til en hver tid å sørge for at man har den kompetansen man trenger i bedriften til å kunne planlegge slike nedbemanninger på en bedre måte.

– Det har vært for lite fokus på kompetansebygging i NFI, man har ikke avsatt tid og ressurser til det. Vi har meldt dette inn for IDF (Informasjon, Drøfting og Forhandling), der vi har regelmessige møter med ledelsen. Som fagforening har vi et godt samarbeid med ledelsen på de aller fleste områder, men her har man ikke gjort en god nok jobb.

MENY