– Vi føler oss godt ivaretatt på filmskolen

– Vi føler oss godt ivaretatt på filmskolen

Vi mener at bransjen må ta inn over seg hvordan skolen gradvis har forbedret seg siden den ble startet – og da i særlig stor grad under nåværende dekan, skriver nåværende produsentklassen kull 10.

Foto fra årets eksamensfilmer (som kull 10 ikke har vært involvert i)

Ettersom Finn Gjerdrum kommer med påstander om vår utdannelse, blir det nødvendig å involvere oss i denne debatten som nåværende produsentstudenter ved Den norske filmskolen.

Det at bransjen engasjerer seg i Filmskolen, har vi full forståelse for – og er noe vi ser på som positivt. Det beviser bare at bransjen bryr seg om vår felles fremtid. Det er likevel viktig at man er konstruktiv og saklig og at man baserer sine uttalelser på fakta, noe vi, i likhet med Graver, Skretting og de faglige ansatte ved skolen, ikke opplever at er tilfellet her. Personlig synsing gir ikke et nyansert bilde av hva som er den faktiske situasjonen.

Skolens resultater under nåværende dekan taler for seg selv, og er også redegjort for i tilsvarene fra Kathrine Skretting, Fredrik Graver og de faglige ansatte ved skolen. Vi mener at bransjen må ta inn over seg hvordan skolen gradvis har forbedret seg siden den ble startet – og da i særlig stor grad under nåværende dekan.

Dette har i stor grad skyldtes at dekanen har hentet inn anerkjente og dyktige fagfolk fra bransjen, for å bidra til nettopp denne positive utviklingen. Denne måten å involvere bransjen på, har vært avgjørende for at vi skal kunne ha et fremoverlent, nytenkende og positivt utdannelsesforløp. Vi opplever at mye av årsaken til at filmskolen lykkes er på grunn av filosofien og organiseringen dekanen har tilført skolen. Vi applauderer hans stadige initiativ til å gå i møte med nye problemstillinger, og målrettet arbeide for å finne løsninger på hvordan fremtidens filmskapere kan være bedre kvalifisert til å ta i bruk moderne plattformer og teknologiske muligheter. Det går sjeldent en dag uten at vi tenker på hvor heldige vi er som får gå på en slik skole.

Som produsentstudenter er vår opplevelse at dekanen og skolen har en åpen dør for forslag som kan bidra til at filmskolen fortsetter å forbedre seg – og vi føler oss sikre på at alle konstruktive tilbakemeldinger blir vurdert og tatt i betraktning når det er snakk om vår fremtid på skolen. Med andre ord opplever vi at vi i stor grad er med på å forme vår utdannelse, i samarbeid med våre hovedlærere og dekanen.

For produsentklassen har det vært et privilegium å få ha tre dyktige hovedlærere, som alle har forskjellige bakgrunn og ulik kunnskap. Vi føler oss godt ivaretatt, og setter enormt stor pris på at våre lærere er utøvende fagpersonale som jobber i bransjen- og tar med seg erfaringer og casestudies fra pågående produksjoner. Det er ikke i vår interesse å ha en utdatert produsent som hovedlærer som kan fortelle om hvordan det var å produsere film på 80-tallet.

Vi kan fortelle i lange baner om vårt studie, men kort fortalt er Gjerdrums påstander ikke noe vi har opplevd under vårt første studieår på skolen. Tvert imot er vi imponert over åpenheten, varmen og ikke minst engasjementet vi opplever fra skolen og dekanen. Som ved alle utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser vil det finnes noen som er uenige, så at Gjerdrum har snakket med noen som opplevd noe annet enn oss, er naturlig. Vår opplevelse er at dekanen vil det beste for skolen, og har en ryggsekk av erfaringer og kvaliteter som gjør ham godt egnet til jobben.

Produsentklassen har med andre ord både et ønske og håp om at Stenderup skal fortsette i sin stilling her ved Den norske filmskolen. Vi må understreke at det ansvaret han føler for sine studenter er noe vi sjeldent har sett hos noen annen leder, og det er nettopp derfor vi håper at han velger å bli. Nå som hans stilling faktisk er lyst ut, stoler vi på at han/skolen vil sørge for at en eventuell erstatter i aller høyeste grad vil være kvalifisert for stillingen. Noe annet vet vi han og skolen ikke aksepterer.

Produsentklassen kull 10: Marte Hansen, Lotte Sandbu, Renée Hansen Mlodyszewski, Grunde Tveiten, Aurora Huseth Bjørnhaug, Ole Elverhøi.

– Vi føler oss godt ivaretatt på filmskolen

– Vi føler oss godt ivaretatt på filmskolen

Vi mener at bransjen må ta inn over seg hvordan skolen gradvis har forbedret seg siden den ble startet – og da i særlig stor grad under nåværende dekan, skriver nåværende produsentklassen kull 10.

Foto fra årets eksamensfilmer (som kull 10 ikke har vært involvert i)

Ettersom Finn Gjerdrum kommer med påstander om vår utdannelse, blir det nødvendig å involvere oss i denne debatten som nåværende produsentstudenter ved Den norske filmskolen.

Det at bransjen engasjerer seg i Filmskolen, har vi full forståelse for – og er noe vi ser på som positivt. Det beviser bare at bransjen bryr seg om vår felles fremtid. Det er likevel viktig at man er konstruktiv og saklig og at man baserer sine uttalelser på fakta, noe vi, i likhet med Graver, Skretting og de faglige ansatte ved skolen, ikke opplever at er tilfellet her. Personlig synsing gir ikke et nyansert bilde av hva som er den faktiske situasjonen.

Skolens resultater under nåværende dekan taler for seg selv, og er også redegjort for i tilsvarene fra Kathrine Skretting, Fredrik Graver og de faglige ansatte ved skolen. Vi mener at bransjen må ta inn over seg hvordan skolen gradvis har forbedret seg siden den ble startet – og da i særlig stor grad under nåværende dekan.

Dette har i stor grad skyldtes at dekanen har hentet inn anerkjente og dyktige fagfolk fra bransjen, for å bidra til nettopp denne positive utviklingen. Denne måten å involvere bransjen på, har vært avgjørende for at vi skal kunne ha et fremoverlent, nytenkende og positivt utdannelsesforløp. Vi opplever at mye av årsaken til at filmskolen lykkes er på grunn av filosofien og organiseringen dekanen har tilført skolen. Vi applauderer hans stadige initiativ til å gå i møte med nye problemstillinger, og målrettet arbeide for å finne løsninger på hvordan fremtidens filmskapere kan være bedre kvalifisert til å ta i bruk moderne plattformer og teknologiske muligheter. Det går sjeldent en dag uten at vi tenker på hvor heldige vi er som får gå på en slik skole.

Som produsentstudenter er vår opplevelse at dekanen og skolen har en åpen dør for forslag som kan bidra til at filmskolen fortsetter å forbedre seg – og vi føler oss sikre på at alle konstruktive tilbakemeldinger blir vurdert og tatt i betraktning når det er snakk om vår fremtid på skolen. Med andre ord opplever vi at vi i stor grad er med på å forme vår utdannelse, i samarbeid med våre hovedlærere og dekanen.

For produsentklassen har det vært et privilegium å få ha tre dyktige hovedlærere, som alle har forskjellige bakgrunn og ulik kunnskap. Vi føler oss godt ivaretatt, og setter enormt stor pris på at våre lærere er utøvende fagpersonale som jobber i bransjen- og tar med seg erfaringer og casestudies fra pågående produksjoner. Det er ikke i vår interesse å ha en utdatert produsent som hovedlærer som kan fortelle om hvordan det var å produsere film på 80-tallet.

Vi kan fortelle i lange baner om vårt studie, men kort fortalt er Gjerdrums påstander ikke noe vi har opplevd under vårt første studieår på skolen. Tvert imot er vi imponert over åpenheten, varmen og ikke minst engasjementet vi opplever fra skolen og dekanen. Som ved alle utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser vil det finnes noen som er uenige, så at Gjerdrum har snakket med noen som opplevd noe annet enn oss, er naturlig. Vår opplevelse er at dekanen vil det beste for skolen, og har en ryggsekk av erfaringer og kvaliteter som gjør ham godt egnet til jobben.

Produsentklassen har med andre ord både et ønske og håp om at Stenderup skal fortsette i sin stilling her ved Den norske filmskolen. Vi må understreke at det ansvaret han føler for sine studenter er noe vi sjeldent har sett hos noen annen leder, og det er nettopp derfor vi håper at han velger å bli. Nå som hans stilling faktisk er lyst ut, stoler vi på at han/skolen vil sørge for at en eventuell erstatter i aller høyeste grad vil være kvalifisert for stillingen. Noe annet vet vi han og skolen ikke aksepterer.

Produsentklassen kull 10: Marte Hansen, Lotte Sandbu, Renée Hansen Mlodyszewski, Grunde Tveiten, Aurora Huseth Bjørnhaug, Ole Elverhøi.

MENY