«Succession» søker maksstøtte fra en krympende insentivordning

«Succession» søker maksstøtte fra en krympende insentivordning

«Succession» søker om maksbeløp fra den krympende norske insentivordningen for å spille inn en episode delvis i Norge.

HBO-serien Succession håper å få dekket under én prosent av sitt budsjett – ca 13 millioner – med norske tilskuddskroner. Handlingen i Norge er skrevet inn i en episode av seriens fjerde sesong, melder VG som har kikket på søknaden til den norske insentivordningen som ligger hos Norsk filminstitutt.

I sommer kom det fram at serien har søkt om midler fra ordningen. Det er produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – som er søker.

Ordningen gir som kjent opptil 25 prosent refusjon til store internasjonale produksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Summen produsentene har søkt om utgjør en fjerdedel av et samlet episodebudsjett på 52 millioner.

Søknadssummen er likevel en forsvinnende liten del av hele den fjerde «Succession»-sesongens samlede budsjett, som er på over 1,7 milliarder kroner.

I søknadens manus skal en av rollefigurene reise til Norge, skriver VG, som viser til at Bergens Tidende tidligere har meldt at det er snakk om innspilling på Vestlandet.

«Norge har vært utgangspunktet for manusskriving, og det skal gjennomføres befaringer for mer detaljer. Opptaket av en hel episode skal gjøres i Norge», heter det i søknaden.

Søknaden VG har fått innsyn i er sladdet i delen som omhandler norsk personell, i alt fra regi og skuespill til makeup og etterarbeid. Men kompetanseheving er et eget punkt, og kommenteres slik:

«Da TV-serien «Succession» er en etablert suksess fra tidligere sesonger, og har vært med å løfte nivået på sin sjanger – vil det være en kompetanseøkning for de involverte å ta del i utviklingen av sesong 4, samt være en del av opptaksstaben til en episode av serien.»

Den statlige insentivordningens ramme ble i siste runde nærmest halvert, fra 100 millioner til 55 millioner. Dette utløste reaksjoner i den norske bransjen. Blant annet ba Den nasjonale og de regionale filmkommisjonene i Norge Kulturdepartementet om svar her på rushprint.no:

«Hvorfor ble ikke offentligheten orientert om at forslaget til tilsagnsfullmakt ville tilnærmet halvere refusjonsrammen for nye prosjekter? Og hvordan kan dette være i tråd med politiske føringer om å styrke ordningen? Vi forventer at 44.1 millioner nå fristilles til nye prosjekter og refusjonsrammer. Og vi ser frem til at den nye varslede gjennomgangen av insentivordningen sikrer en mer langsiktig, forutsigbar, konkurransedyktig – og forståelig – innretning.»

Kulturdepartementet, som har fått kritikk for manglende oppfølging av kritikk og henvendelser fra presse, svarte aldri på brevet i det offentlige rom. Men det er lite som tyder på at det blir foretatt noen endringer av insentivordningen fra politisk nivå innen søknadsfristen i november. Regjeringen har nettopp lagt en fire måneders utredning av ordningen på anbud, med budsjett på én million kroner. Nok en gang skal altså den norske insentivordningen utredes. Sentrale stemmer i bransjen har stilt seg uforstående til at insentivordningen skal utredes «for tredje gang på fire år», og etterspurte nylig politisk handlekraft her på rushprint.no.

«Succession» søker maksstøtte fra en krympende insentivordning

«Succession» søker maksstøtte fra en krympende insentivordning

«Succession» søker om maksbeløp fra den krympende norske insentivordningen for å spille inn en episode delvis i Norge.

HBO-serien Succession håper å få dekket under én prosent av sitt budsjett – ca 13 millioner – med norske tilskuddskroner. Handlingen i Norge er skrevet inn i en episode av seriens fjerde sesong, melder VG som har kikket på søknaden til den norske insentivordningen som ligger hos Norsk filminstitutt.

I sommer kom det fram at serien har søkt om midler fra ordningen. Det er produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – som er søker.

Ordningen gir som kjent opptil 25 prosent refusjon til store internasjonale produksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Summen produsentene har søkt om utgjør en fjerdedel av et samlet episodebudsjett på 52 millioner.

Søknadssummen er likevel en forsvinnende liten del av hele den fjerde «Succession»-sesongens samlede budsjett, som er på over 1,7 milliarder kroner.

I søknadens manus skal en av rollefigurene reise til Norge, skriver VG, som viser til at Bergens Tidende tidligere har meldt at det er snakk om innspilling på Vestlandet.

«Norge har vært utgangspunktet for manusskriving, og det skal gjennomføres befaringer for mer detaljer. Opptaket av en hel episode skal gjøres i Norge», heter det i søknaden.

Søknaden VG har fått innsyn i er sladdet i delen som omhandler norsk personell, i alt fra regi og skuespill til makeup og etterarbeid. Men kompetanseheving er et eget punkt, og kommenteres slik:

«Da TV-serien «Succession» er en etablert suksess fra tidligere sesonger, og har vært med å løfte nivået på sin sjanger – vil det være en kompetanseøkning for de involverte å ta del i utviklingen av sesong 4, samt være en del av opptaksstaben til en episode av serien.»

Den statlige insentivordningens ramme ble i siste runde nærmest halvert, fra 100 millioner til 55 millioner. Dette utløste reaksjoner i den norske bransjen. Blant annet ba Den nasjonale og de regionale filmkommisjonene i Norge Kulturdepartementet om svar her på rushprint.no:

«Hvorfor ble ikke offentligheten orientert om at forslaget til tilsagnsfullmakt ville tilnærmet halvere refusjonsrammen for nye prosjekter? Og hvordan kan dette være i tråd med politiske føringer om å styrke ordningen? Vi forventer at 44.1 millioner nå fristilles til nye prosjekter og refusjonsrammer. Og vi ser frem til at den nye varslede gjennomgangen av insentivordningen sikrer en mer langsiktig, forutsigbar, konkurransedyktig – og forståelig – innretning.»

Kulturdepartementet, som har fått kritikk for manglende oppfølging av kritikk og henvendelser fra presse, svarte aldri på brevet i det offentlige rom. Men det er lite som tyder på at det blir foretatt noen endringer av insentivordningen fra politisk nivå innen søknadsfristen i november. Regjeringen har nettopp lagt en fire måneders utredning av ordningen på anbud, med budsjett på én million kroner. Nok en gang skal altså den norske insentivordningen utredes. Sentrale stemmer i bransjen har stilt seg uforstående til at insentivordningen skal utredes «for tredje gang på fire år», og etterspurte nylig politisk handlekraft her på rushprint.no.

MENY