Magnus Thomassen ny direktør i Mediefondet Zefyr

Magnus Thomassen ny direktør i Mediefondet Zefyr

Mediefondet Zefyr har ansatt Magnus Thomassen som ny direktør. Han overtar etter Lars Leegaard Marøy som har ledet fondet siden etableringen av Fuzz i 2006 og videre etter fusjonen mellom Filmkraft Fond og Fuzz i 2016.

Thomassen vil få ansvar for organisasjonens daglige drift og administrasjon. Han kommer fra Acapo, hvor han har vært ansatt som advokat siden 2016.

Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell produksjon I Norge. Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi.

Thomassen ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2012 med spesialisering i opphavsrett, varemerkerett og design- og patentrett. Etter jusstudiet drev Magnus eget rettshjelperforetak rettet mot underholdningsbransjen, herunder som fast juridisk rådgiver i en av landets største impresariovirksomheter.

Thomassen er også utdannet filmprodusent fra Den Norske Filmskolen på Lillehammer hvor han gikk ut i 2006. Senere har han blant annet jobbet som assisterende produsent på filmserien Varg Veum. I perioden 2008-2011 var han grunnlegger av og daglig leder for Art on Earth AS som drev med digital distribusjon av musikk. Han har bred erfaring med juridisk rådgivning innen opphavsrett, herunder oppsett, revisjon og forhandlinger av avtaler bl.a. innenfor musikk og film. Han har også bistått klienter med problemstillinger knyttet til varemerkerett og personvern.

Thomassen har følgende å si om den nye jobben:

«Zefyr har blitt en betydelig aktør i film- og dataspillbransjen, og jeg ser frem til å bygge videre på det solide fundamentet som er etablert. Den audiovisuelle bransjen står foran mange utfordringer, og jeg tror jeg vil kunne gjøre nytte av min bakgrunn som både advokat og filmprodusent i denne stillingen. Videre ser jeg særlig frem til å jobbe tett med alle de dedikerte menneskene som har valgt som levevei å skape audiovisuelt innhold.»

Magnus Thomassen ny direktør i Mediefondet Zefyr

Magnus Thomassen ny direktør i Mediefondet Zefyr

Mediefondet Zefyr har ansatt Magnus Thomassen som ny direktør. Han overtar etter Lars Leegaard Marøy som har ledet fondet siden etableringen av Fuzz i 2006 og videre etter fusjonen mellom Filmkraft Fond og Fuzz i 2016.

Thomassen vil få ansvar for organisasjonens daglige drift og administrasjon. Han kommer fra Acapo, hvor han har vært ansatt som advokat siden 2016.

Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell produksjon I Norge. Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi.

Thomassen ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2012 med spesialisering i opphavsrett, varemerkerett og design- og patentrett. Etter jusstudiet drev Magnus eget rettshjelperforetak rettet mot underholdningsbransjen, herunder som fast juridisk rådgiver i en av landets største impresariovirksomheter.

Thomassen er også utdannet filmprodusent fra Den Norske Filmskolen på Lillehammer hvor han gikk ut i 2006. Senere har han blant annet jobbet som assisterende produsent på filmserien Varg Veum. I perioden 2008-2011 var han grunnlegger av og daglig leder for Art on Earth AS som drev med digital distribusjon av musikk. Han har bred erfaring med juridisk rådgivning innen opphavsrett, herunder oppsett, revisjon og forhandlinger av avtaler bl.a. innenfor musikk og film. Han har også bistått klienter med problemstillinger knyttet til varemerkerett og personvern.

Thomassen har følgende å si om den nye jobben:

«Zefyr har blitt en betydelig aktør i film- og dataspillbransjen, og jeg ser frem til å bygge videre på det solide fundamentet som er etablert. Den audiovisuelle bransjen står foran mange utfordringer, og jeg tror jeg vil kunne gjøre nytte av min bakgrunn som både advokat og filmprodusent i denne stillingen. Videre ser jeg særlig frem til å jobbe tett med alle de dedikerte menneskene som har valgt som levevei å skape audiovisuelt innhold.»

MENY