Oslo er klar med eget filmfond

Oslo er klar med eget filmfond

Byrådet i hovedstaden etablerer nå Oslo filmfond og legger i første omgang ni millioner i potten. – Vi vil ha flere produksjoner og flere arbeidsplasser, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal, og presenterer her det nye styret.

Foto: Gamal (i front) har ikke startet et nytt band, men det nye Oslo filmfond: (fra venstre) Ulrik Imtiaz Rolfsen, Jon Erik Ofstad, Stine Helgeland, Kristin Hellebust og Nora Ibrahim.

På nyåret kom Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal med følgende hjertesukk her på rushprint.no: Hvorfor havner så mange filmskapere i Oslo utenfor de etablerte regionale strukturene, i en tid der nettopp det mangfoldet hovedstaden har så mye av burde prioriteres? Han fikk et slags svar, men var for lengst i gang med å møte utfordringen gjennom konkret handling. Nå er nyskapningen klar: Oslo filmfond heter det nye hjertebarnet innen filmsatsingen til byrådet, og i går kunne det nye styret presenteres på Rådhuset. De er nesten alle kjente profiler fra filmbransjen: Styreleder Stine Helgeland, styremedlemmer Ulrik Imtiaz Rolfsen, Kristin Hellebust og Nora Ibrahim. Eneste nye ansikt (for filmbransjen) er Jon Erik Ofstad, med erfaring fra tradisjonelle mediehus innenfor blant annet digital transformasjon og nyetablering.

– Byrådet har satt av 9 millioner til et Oslo filmfond, forteller Gamal til Rushprint. – De regionale filmfondene vi har i Norge fra før utelukker filmskapere og prosjekter med adresse i Oslo, og slik kan vi ikke fortsette. Med disse midlene er det viktig å se på hvordan man smart kan støtte og investere i ulike prosjekt fra Oslo og være våken for nytenking både i form, innhold og forretningsmodeller. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekter som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som vi har i byen vår. Vi vil ha flere produksjoner og flere arbeidsplasser. Oslo har en stor og sammensatt befolkning og det er viktig å løfte fram bredden av fortellinger.

Et utvalg av de produksjonene som Oslo har vært involvert i gjennom Vikens filmsenter.

Oslos plass i filmfondstrukturen

Fondet vil innrettes ved å se på de eksisterende og nye forretningsmodellene for ulike formater og plattformer. Det nye styret utelukker ikke flere på eiersiden, og heller ikke annen regional kapital. Styreleder Stine Helgeland var inntil nylig avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt (for kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold). Hun ser frem til å ta fatt på oppgaven med å bygge opp Oslo filmfond sammen med resten av styret.

– Nå skal vi bygge organisasjonen, rekruttere daglig leder og diskutere innretningen på fondsmidlene. Styret vil også gå i dialog med private og offentlige aktører med mål om å øke fondskapitalen ut over Oslo kommunes bidrag. Vi har i den forbindelse selvsagt merket oss at Stortinget i sin behandling av Filmmeldingen ba Regjeringen om å legge til rette for at Osloregionen skal kunne finne sin naturlige plass i filmfondstrukturen. Oslo er en mangfoldig og spennende by, og Oslo filmfond vil bidra til at publikum får se flere gode og viktige historier som ellers ikke ville blitt laget, sier hun.

Filmfondet vil ha som hovedmål «å stimulere til økt aktivitet i feltet og å styrke produksjonsmiljøet, og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen». Fondet skal innrettes slik at det «fremmer tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt likestilling, inkludering og det brede mangfoldet av stemmer og uttrykk som representerer vår region.»

Ulrik Imtiaz Rolfsen er eneste filmskaper blant styremedlemmene. Han har vært sentral i hovedstadens filmmiljø og en aktiv debattant på vegne av miljøet i flere tiår.

– Det er veldig på tide at Oslo får et filmfond. Det meste av filmproduksjon i Norge finnes i Oslo, og det er mye kapital i Oslo. Det å profesjonalisere investeringer i film i Oslo har vært et savn. Jeg vil jobbe for at dette fondet både skal kunne hjelpe å få fram nye stemmer, men også være et sted hvor kapitalen kan være med å toppfinansiere filmer.

–  Vi har en utvikling der finansieringen av film- og dramaprosjektene blir mer stykket opp og produsentene trenger å sette sammen flere finansieringskilder, og her er det et gapende behov for å få et filmfond inn i miksen. Filmproduksjoner andre steder har kunnet samarbeide med regionale filmfond. Det er utrolig positivt at Oslo også får et fond, sier Rolfsen.

Adel Khan Farooq og Ulrik Rolfsen under opptakene til «Den norske islamisten» – en historie med forankring i hovedstaden.

Styrets sammensetning

En rekke sider ved filmfondets kompetansebehov skal dekkes gjennom styrets sammensetning. Nora Ibrahim var med på å bygge opp P3 som en premissleverandør for nytt norsk tv-drama og er i dag utviklingssjef hos produsenten The Oslo Company.

– Oppdraget vi har fått av byrådet er jo veldig spennende og viktig for Oslo. Jeg har hatt et engasjement lenge for å løfte opp relevante historier og tror dette initiativet kan være med på det. Også med tanke på mangfold tror jeg dette er et initiativ i riktig retning for å få opp historier som ikke er blitt fortalt, sier hun.

Kristin Hellebust er daglig leder av etterarbeidshuset Nordisk Short Cut og har lang erfaring fra filmproduksjon og utviklingen av filmselskaper i hovedstaden

– Jeg er veldig fornøyd med at vi endelig har fått et filmfond i Oslo – noe som viser at filmbransjen i Oslo og dens potensiale tas på alvor. Jeg ser frem til å bidra til at fondet tar form og riktig retning.

Jon Erik Ofstad mener fondet dekker et behov som er der og bærer på problemstillinger som fra hans perspektiv er spennende:

– Det er en bransje i endring med nye aktører, nye kanaler og omstilling. Og det åpner for nye måter å jobbe på og distribuere film på.


Mer om bakgrunnen for Oslo filmfond:

«Byrådet bevilger i 2021 9 mill. til oppstart av et regionalt filmfond for Oslo. Filmfondet vil ha som hovedmål å stimulere til økt aktivitet i feltet og styrke produksjonsmiljøet.

Som ett av flere tiltak under den pågående pandemien, vil filmfondet bidra til økt aktivitet og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen. Fondet skal innrettes slik at det fremmer tilknytning til regionen, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, mangfold, likestilling og inkludering. Fondet vil organiseres som et aksjeselskap.

Filmfondet i Oslo har som mål å bidra til økt og styrket aktivitet i regionen. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekt som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som Oslo besitter. Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring. Filmfondet skal gi en mulighet for de mange produsenter og stemmer som ikke har hatt denne muligheten”. (Sitat fra pressemelding fra Oslo kommune)


 

Oslo er klar med eget filmfond

Oslo er klar med eget filmfond

Byrådet i hovedstaden etablerer nå Oslo filmfond og legger i første omgang ni millioner i potten. – Vi vil ha flere produksjoner og flere arbeidsplasser, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal, og presenterer her det nye styret.

Foto: Gamal (i front) har ikke startet et nytt band, men det nye Oslo filmfond: (fra venstre) Ulrik Imtiaz Rolfsen, Jon Erik Ofstad, Stine Helgeland, Kristin Hellebust og Nora Ibrahim.

På nyåret kom Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal med følgende hjertesukk her på rushprint.no: Hvorfor havner så mange filmskapere i Oslo utenfor de etablerte regionale strukturene, i en tid der nettopp det mangfoldet hovedstaden har så mye av burde prioriteres? Han fikk et slags svar, men var for lengst i gang med å møte utfordringen gjennom konkret handling. Nå er nyskapningen klar: Oslo filmfond heter det nye hjertebarnet innen filmsatsingen til byrådet, og i går kunne det nye styret presenteres på Rådhuset. De er nesten alle kjente profiler fra filmbransjen: Styreleder Stine Helgeland, styremedlemmer Ulrik Imtiaz Rolfsen, Kristin Hellebust og Nora Ibrahim. Eneste nye ansikt (for filmbransjen) er Jon Erik Ofstad, med erfaring fra tradisjonelle mediehus innenfor blant annet digital transformasjon og nyetablering.

– Byrådet har satt av 9 millioner til et Oslo filmfond, forteller Gamal til Rushprint. – De regionale filmfondene vi har i Norge fra før utelukker filmskapere og prosjekter med adresse i Oslo, og slik kan vi ikke fortsette. Med disse midlene er det viktig å se på hvordan man smart kan støtte og investere i ulike prosjekt fra Oslo og være våken for nytenking både i form, innhold og forretningsmodeller. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekter som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som vi har i byen vår. Vi vil ha flere produksjoner og flere arbeidsplasser. Oslo har en stor og sammensatt befolkning og det er viktig å løfte fram bredden av fortellinger.

Et utvalg av de produksjonene som Oslo har vært involvert i gjennom Vikens filmsenter.

Oslos plass i filmfondstrukturen

Fondet vil innrettes ved å se på de eksisterende og nye forretningsmodellene for ulike formater og plattformer. Det nye styret utelukker ikke flere på eiersiden, og heller ikke annen regional kapital. Styreleder Stine Helgeland var inntil nylig avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt (for kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold). Hun ser frem til å ta fatt på oppgaven med å bygge opp Oslo filmfond sammen med resten av styret.

– Nå skal vi bygge organisasjonen, rekruttere daglig leder og diskutere innretningen på fondsmidlene. Styret vil også gå i dialog med private og offentlige aktører med mål om å øke fondskapitalen ut over Oslo kommunes bidrag. Vi har i den forbindelse selvsagt merket oss at Stortinget i sin behandling av Filmmeldingen ba Regjeringen om å legge til rette for at Osloregionen skal kunne finne sin naturlige plass i filmfondstrukturen. Oslo er en mangfoldig og spennende by, og Oslo filmfond vil bidra til at publikum får se flere gode og viktige historier som ellers ikke ville blitt laget, sier hun.

Filmfondet vil ha som hovedmål «å stimulere til økt aktivitet i feltet og å styrke produksjonsmiljøet, og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen». Fondet skal innrettes slik at det «fremmer tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt likestilling, inkludering og det brede mangfoldet av stemmer og uttrykk som representerer vår region.»

Ulrik Imtiaz Rolfsen er eneste filmskaper blant styremedlemmene. Han har vært sentral i hovedstadens filmmiljø og en aktiv debattant på vegne av miljøet i flere tiår.

– Det er veldig på tide at Oslo får et filmfond. Det meste av filmproduksjon i Norge finnes i Oslo, og det er mye kapital i Oslo. Det å profesjonalisere investeringer i film i Oslo har vært et savn. Jeg vil jobbe for at dette fondet både skal kunne hjelpe å få fram nye stemmer, men også være et sted hvor kapitalen kan være med å toppfinansiere filmer.

–  Vi har en utvikling der finansieringen av film- og dramaprosjektene blir mer stykket opp og produsentene trenger å sette sammen flere finansieringskilder, og her er det et gapende behov for å få et filmfond inn i miksen. Filmproduksjoner andre steder har kunnet samarbeide med regionale filmfond. Det er utrolig positivt at Oslo også får et fond, sier Rolfsen.

Adel Khan Farooq og Ulrik Rolfsen under opptakene til «Den norske islamisten» – en historie med forankring i hovedstaden.

Styrets sammensetning

En rekke sider ved filmfondets kompetansebehov skal dekkes gjennom styrets sammensetning. Nora Ibrahim var med på å bygge opp P3 som en premissleverandør for nytt norsk tv-drama og er i dag utviklingssjef hos produsenten The Oslo Company.

– Oppdraget vi har fått av byrådet er jo veldig spennende og viktig for Oslo. Jeg har hatt et engasjement lenge for å løfte opp relevante historier og tror dette initiativet kan være med på det. Også med tanke på mangfold tror jeg dette er et initiativ i riktig retning for å få opp historier som ikke er blitt fortalt, sier hun.

Kristin Hellebust er daglig leder av etterarbeidshuset Nordisk Short Cut og har lang erfaring fra filmproduksjon og utviklingen av filmselskaper i hovedstaden

– Jeg er veldig fornøyd med at vi endelig har fått et filmfond i Oslo – noe som viser at filmbransjen i Oslo og dens potensiale tas på alvor. Jeg ser frem til å bidra til at fondet tar form og riktig retning.

Jon Erik Ofstad mener fondet dekker et behov som er der og bærer på problemstillinger som fra hans perspektiv er spennende:

– Det er en bransje i endring med nye aktører, nye kanaler og omstilling. Og det åpner for nye måter å jobbe på og distribuere film på.


Mer om bakgrunnen for Oslo filmfond:

«Byrådet bevilger i 2021 9 mill. til oppstart av et regionalt filmfond for Oslo. Filmfondet vil ha som hovedmål å stimulere til økt aktivitet i feltet og styrke produksjonsmiljøet.

Som ett av flere tiltak under den pågående pandemien, vil filmfondet bidra til økt aktivitet og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen. Fondet skal innrettes slik at det fremmer tilknytning til regionen, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, mangfold, likestilling og inkludering. Fondet vil organiseres som et aksjeselskap.

Filmfondet i Oslo har som mål å bidra til økt og styrket aktivitet i regionen. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekt som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som Oslo besitter. Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring. Filmfondet skal gi en mulighet for de mange produsenter og stemmer som ikke har hatt denne muligheten”. (Sitat fra pressemelding fra Oslo kommune)


 

MENY