Rolfsen fikk medhold i Høyesterett

Rolfsen fikk medhold i Høyesterett

I dag falt dommen i saken om filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsens råmateriale til filmen om Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge som PST beslagla deler av og ønsket innsyn i.

Saken reiste spørsmål i forhold til filmskaperes kildevern i forbindelse med beslag av upublisert materiale. I et intervju med Rushprint tidligere i år om denne saken, la Rolfsen vekt på at dette var en viktig avklaring både for dokumentarister og journalister.

Rolfsen fikk ikke medhold i tingretten og lagmannsretten, men nå har altså Høyesterett ved høyesterettsdommer Arne Ringnes sagt sitt endelige ord.

– Rolfsen har en særlig og tillitsbasert tilgang til et lukket islamistisk miljø. Kildevernet er avgjørende for at filmen blir realisert. Særlig sterkt kildevern gjør seg gjeldende, sa han ifølge nrk.no i retten i dag.

Ettersom saken er av stor prinsipiell betydning for kildevernet, har Norsk redaktørforening vært partshjelp for Rolfsen i saken.

Generalsekretær Arne Jensen sa i retten i dag til Dagbladet i forkant av avgjørelsen at dommen er svært viktig.

– Dersom vi får medhold, noe vi selvfølgelig håper, så har Høyesterett bidratt til at kildevernet er et sterkt prinsipp i Norge og at ikke politiet kan dukke opp uanmeldt å beslaglegge journalistisk materiale, sier Jensen.

Flere har uttrykt seg med bekymring i forhold til en avgjørelse i Rolfsens disfavør, slik du kan lese om i Rushprints tidligere omtale av saken.

 

Rolfsen fikk medhold i Høyesterett

Rolfsen fikk medhold i Høyesterett

I dag falt dommen i saken om filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsens råmateriale til filmen om Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge som PST beslagla deler av og ønsket innsyn i.

Saken reiste spørsmål i forhold til filmskaperes kildevern i forbindelse med beslag av upublisert materiale. I et intervju med Rushprint tidligere i år om denne saken, la Rolfsen vekt på at dette var en viktig avklaring både for dokumentarister og journalister.

Rolfsen fikk ikke medhold i tingretten og lagmannsretten, men nå har altså Høyesterett ved høyesterettsdommer Arne Ringnes sagt sitt endelige ord.

– Rolfsen har en særlig og tillitsbasert tilgang til et lukket islamistisk miljø. Kildevernet er avgjørende for at filmen blir realisert. Særlig sterkt kildevern gjør seg gjeldende, sa han ifølge nrk.no i retten i dag.

Ettersom saken er av stor prinsipiell betydning for kildevernet, har Norsk redaktørforening vært partshjelp for Rolfsen i saken.

Generalsekretær Arne Jensen sa i retten i dag til Dagbladet i forkant av avgjørelsen at dommen er svært viktig.

– Dersom vi får medhold, noe vi selvfølgelig håper, så har Høyesterett bidratt til at kildevernet er et sterkt prinsipp i Norge og at ikke politiet kan dukke opp uanmeldt å beslaglegge journalistisk materiale, sier Jensen.

Flere har uttrykt seg med bekymring i forhold til en avgjørelse i Rolfsens disfavør, slik du kan lese om i Rushprints tidligere omtale av saken.

 

MENY