Norske Filmregissører advarer mot nedleggelse

Norske Filmregissører advarer mot nedleggelse

Gårsdagens nyhet om at styret på Høgskolen i Lillehammer vurderer å legge ned studiet i Film- og TV-vitenskap har skapt sterke reaksjoner. I går ga sentrale personer i det norske fagmiljøet uttrykk for sin frustrasjon her på rushprint.no.

Nå kommer forbundet Norske filmregissører med en uttalelse om den mulige nedleggelsen:

Filmmediet befinner seg midt i en digital revolusjon, hvor både måten vi lager og ser film på er i enorm forandring. Mer enn noen gang trenger norske filmregissører et levende fagmiljø for forståelse og fortolkning av levende bilder. En nedleggelse av film- og tv-vitenskapsstudiene ved HiL ville være en tragisk utarming av et allerede lite forskningsmiljø i Norge. En nedleggelse vil trolig også redusere tilfanget av kvalifiserte søkere til Den Norske Filmskolen, som helt siden oppstarten i 1997 har hatt tidligere studenter ved film- og tv-vitenskap blant sine beste og mest motiverte søkere. Fremfor å legge ned deler av det filmfaglige miljøet på Lillehammer, bør HiLs styre jobbe for å styrke samarbeidet mellom de teoretiske og praktiske avdelingene. Norske filmarbeidere trenger en bred faglig kompetanse, hvor kunnskap om filmhistorie og filmanalyse er sentrale elementer. Forbundet Norske Filmregissører mener det er svært viktig at HiL bevarer studietilbudene for Film- og TV-vitenskap, og oppfordrer høyskolens styre til å sikre fagmiljøets fremtid. 

Les også: Norsk filmkultur blir fattigere

Norske Filmregissører advarer mot nedleggelse

Norske Filmregissører advarer mot nedleggelse

Gårsdagens nyhet om at styret på Høgskolen i Lillehammer vurderer å legge ned studiet i Film- og TV-vitenskap har skapt sterke reaksjoner. I går ga sentrale personer i det norske fagmiljøet uttrykk for sin frustrasjon her på rushprint.no.

Nå kommer forbundet Norske filmregissører med en uttalelse om den mulige nedleggelsen:

Filmmediet befinner seg midt i en digital revolusjon, hvor både måten vi lager og ser film på er i enorm forandring. Mer enn noen gang trenger norske filmregissører et levende fagmiljø for forståelse og fortolkning av levende bilder. En nedleggelse av film- og tv-vitenskapsstudiene ved HiL ville være en tragisk utarming av et allerede lite forskningsmiljø i Norge. En nedleggelse vil trolig også redusere tilfanget av kvalifiserte søkere til Den Norske Filmskolen, som helt siden oppstarten i 1997 har hatt tidligere studenter ved film- og tv-vitenskap blant sine beste og mest motiverte søkere. Fremfor å legge ned deler av det filmfaglige miljøet på Lillehammer, bør HiLs styre jobbe for å styrke samarbeidet mellom de teoretiske og praktiske avdelingene. Norske filmarbeidere trenger en bred faglig kompetanse, hvor kunnskap om filmhistorie og filmanalyse er sentrale elementer. Forbundet Norske Filmregissører mener det er svært viktig at HiL bevarer studietilbudene for Film- og TV-vitenskap, og oppfordrer høyskolens styre til å sikre fagmiljøets fremtid. 

Les også: Norsk filmkultur blir fattigere

MENY