Gjør filmfestivalenes portvoktere nok for kvinnene?

Gjør filmfestivalenes portvoktere nok for kvinnene?

Foto: Thea Hvistendahl er blant filmskaperne som deltar i Grimstad

Så langt har debatten om kvinner og minoriteters representasjon på film i hovedsak vært knyttet til produksjon. Men hva med alle de portvokterne som bestemmer hvilke filmskapere som skal få vise filmene sine på festivaler?

Kortfilmfestivalen i Grimstad inviterer neste uke til seminar om kjønnsbalansen på europeiske filmfestivaler, og får hjelp av blant annet Jennifer Smith fra British Film Institute som vil fortelle om sine erfaringer med dette arbeidet. Som Head of Diversity Strategies har hun ansvaret for at BFIs strategier om mangfold og antidiskriminering blir overholdt og implementert.

Kortfilmfestivalen ønsker med dette «å sette søkelyset på det manglende mangfoldet i europeiske filmfestivaler. Det er overveiende menn som velger filmer, og filmer laget av menn er overrepresentert. Hvordan oppnår man en ny utvikling slik at flere stemmer blir hørt?”

Men vil flere kvinner som programansvarlige gi flere kvinnelige deltakere på festivalene?

Ikke nødvendigvis. Det viste Rushprints undersøkelse fra norske filmfestivaler i fjor. Ved å se nærmere på konkurranseprogrammene til de norske festivalene, som har omtrent like mange kvinner ansvarlig for innholdet som menn, ser vi at man fortsatt har et stykke å gå før kjønnsbalansen er til å leve med.

Den norske filmfestivalen i Haugesund og Tromsø Internasjonale film festival (TIFF) hadde i 2017 to kvinnelige filmskapere hver i sine respektive hovedkonkurranser. Sammen med Film fra Sør hadde de færrest kvinner med i konkurranseprogrammene, mens BIFF med en mannlig programsjef og 9 ½ kvinnelige regissører (av 23 filmer) scoret best (les hele undersøkelsen, som selvsagt vil se annerledes ut etter årets festivalsesong).

Arrangøren av seminaret, Kortfilmfestivalen i Grimstad, har i år (som i fjor) en ganske jevn kjønnsbalanse, med 45 prosent kvinner i kortfilmkonkurransen og 49 prosent i dokumentarprogrammet, men faller tilbake til  27 prosent kvinner i musikkvideoprogrammet.

Det hører selvsagt med til historien at både Film fra Sør og Kortfilmfestivalen sliter med utfordringer de ikke kan kontrollere; Førstnevnte henter ofte filmer fra land der det knapt finnes kvinnelige filmskapere, mens innen musikkvideo-kategorien er det fortsatt altfor få kvinnelige regissører.

Dette er blant de utfordringene som vil bli berørt i Grimstad. Fra Norsk filminstitutt kommer Nedin Mutic for å lede samtalen med Smith. Han er rådgiver i NFI:LAB, som tilrettelegger for blant annet kompetanseheving, samarbeid og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Han jobber også med NFIs talentsatsing Nye Veier.

Gjør filmfestivalenes portvoktere nok for kvinnene?

Gjør filmfestivalenes portvoktere nok for kvinnene?

Foto: Thea Hvistendahl er blant filmskaperne som deltar i Grimstad

Så langt har debatten om kvinner og minoriteters representasjon på film i hovedsak vært knyttet til produksjon. Men hva med alle de portvokterne som bestemmer hvilke filmskapere som skal få vise filmene sine på festivaler?

Kortfilmfestivalen i Grimstad inviterer neste uke til seminar om kjønnsbalansen på europeiske filmfestivaler, og får hjelp av blant annet Jennifer Smith fra British Film Institute som vil fortelle om sine erfaringer med dette arbeidet. Som Head of Diversity Strategies har hun ansvaret for at BFIs strategier om mangfold og antidiskriminering blir overholdt og implementert.

Kortfilmfestivalen ønsker med dette «å sette søkelyset på det manglende mangfoldet i europeiske filmfestivaler. Det er overveiende menn som velger filmer, og filmer laget av menn er overrepresentert. Hvordan oppnår man en ny utvikling slik at flere stemmer blir hørt?”

Men vil flere kvinner som programansvarlige gi flere kvinnelige deltakere på festivalene?

Ikke nødvendigvis. Det viste Rushprints undersøkelse fra norske filmfestivaler i fjor. Ved å se nærmere på konkurranseprogrammene til de norske festivalene, som har omtrent like mange kvinner ansvarlig for innholdet som menn, ser vi at man fortsatt har et stykke å gå før kjønnsbalansen er til å leve med.

Den norske filmfestivalen i Haugesund og Tromsø Internasjonale film festival (TIFF) hadde i 2017 to kvinnelige filmskapere hver i sine respektive hovedkonkurranser. Sammen med Film fra Sør hadde de færrest kvinner med i konkurranseprogrammene, mens BIFF med en mannlig programsjef og 9 ½ kvinnelige regissører (av 23 filmer) scoret best (les hele undersøkelsen, som selvsagt vil se annerledes ut etter årets festivalsesong).

Arrangøren av seminaret, Kortfilmfestivalen i Grimstad, har i år (som i fjor) en ganske jevn kjønnsbalanse, med 45 prosent kvinner i kortfilmkonkurransen og 49 prosent i dokumentarprogrammet, men faller tilbake til  27 prosent kvinner i musikkvideoprogrammet.

Det hører selvsagt med til historien at både Film fra Sør og Kortfilmfestivalen sliter med utfordringer de ikke kan kontrollere; Førstnevnte henter ofte filmer fra land der det knapt finnes kvinnelige filmskapere, mens innen musikkvideo-kategorien er det fortsatt altfor få kvinnelige regissører.

Dette er blant de utfordringene som vil bli berørt i Grimstad. Fra Norsk filminstitutt kommer Nedin Mutic for å lede samtalen med Smith. Han er rådgiver i NFI:LAB, som tilrettelegger for blant annet kompetanseheving, samarbeid og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Han jobber også med NFIs talentsatsing Nye Veier.

MENY