Ekkofilm og UPNORTH leder an trøndersk vårslipp

Ekkofilm og UPNORTH leder an trøndersk vårslipp

Foto: Motiv fra «Karolinernes marsj» som i Ekkofilms dokumentar får tittelen «Armfeldts dødsmarsj»

Det Trondheim-baserte produksjonsselskapet Ekkofilm mottok 450 000 kroner i produksjonsstøtte til dokuserien Armfeldts dødsmarsj under vårens tildeling fra Midtnorsk Filmsenter.

Gjennom blant annet rekonstruksjoner vil filmskaperne forsøke å skildre hva som skjedde da 3000 svenske invasjonssoldater frøs ihjel i den trønderske fjellheimen under den store nordiske krigen i 1718.

Regissør Sondre Hallvardson Bjørgum vil med Armfeldts dødsmarsj kombinere dokumentariske nåtidsopptak og dramatiske iscenesettelser av de faktiske hendelsene. Skuespiller og forteller Paul Ottar Haga, som også spiller Armfeldt i teaterstykket om ham (utendørsspelet Elden), følger Armfeldts fotspor over fjellet fra Sverige. Produsent er Kristian Karlsen og manus er ved Sondre Hallvardson Bjørgum. Totalbudsjettet er på 3,7 millioner kroner.

Gjenskaping av historiske hendelser er blitt en spesialdistanse som Ekkofilm har vist seg å beherske godt i dokumentarserien Alliert og alene og dokumentaren Mysteriet Holst. De er også underveis med storserien I Olavs Fotspor som har et totalbudsjett på 11 millioner kroner. Her vil serieskaperne Stian Trovik (regi) og den samme Karlsen forsøke å kaste lys over livet til den mytiske Olav Haraldsson, og samtidig formidle noe om vår kollektive historie og hvordan den er blitt gjenfortalt.

Det er også verd å merke seg at nystartede UPNORTH fikk produksjonsstøtte til to ulike internasjonale dokumentariske samproduksjoner gjennom sitt Orkanger-kontor. Det harmonerer med selskapets offensive internasjonale orientering som de presenterte for Rushprints lesere tidligere i år. Produsent Christian Falch har lang erfaring fra co-produksjoner gjennom sitt forrige selskap Gammaglimt AS og Faction Film. På The Mercedes Principle og With Love samarbeider han med prisbelønte filmskapere utenfor Norge.

Det var tilsammen 11 prosjekter som ble tildelt støtte av Midtnorsk filmsenter i dette ”vårsleppet” av støttemidler: Tre var dokumentarfilmer og to kortfilmer, mens seks filmprosjekter fikk utviklingsstøtte. Du kan lese mer om alle her.

Ekkofilm og UPNORTH leder an trøndersk vårslipp

Ekkofilm og UPNORTH leder an trøndersk vårslipp

Foto: Motiv fra «Karolinernes marsj» som i Ekkofilms dokumentar får tittelen «Armfeldts dødsmarsj»

Det Trondheim-baserte produksjonsselskapet Ekkofilm mottok 450 000 kroner i produksjonsstøtte til dokuserien Armfeldts dødsmarsj under vårens tildeling fra Midtnorsk Filmsenter.

Gjennom blant annet rekonstruksjoner vil filmskaperne forsøke å skildre hva som skjedde da 3000 svenske invasjonssoldater frøs ihjel i den trønderske fjellheimen under den store nordiske krigen i 1718.

Regissør Sondre Hallvardson Bjørgum vil med Armfeldts dødsmarsj kombinere dokumentariske nåtidsopptak og dramatiske iscenesettelser av de faktiske hendelsene. Skuespiller og forteller Paul Ottar Haga, som også spiller Armfeldt i teaterstykket om ham (utendørsspelet Elden), følger Armfeldts fotspor over fjellet fra Sverige. Produsent er Kristian Karlsen og manus er ved Sondre Hallvardson Bjørgum. Totalbudsjettet er på 3,7 millioner kroner.

Gjenskaping av historiske hendelser er blitt en spesialdistanse som Ekkofilm har vist seg å beherske godt i dokumentarserien Alliert og alene og dokumentaren Mysteriet Holst. De er også underveis med storserien I Olavs Fotspor som har et totalbudsjett på 11 millioner kroner. Her vil serieskaperne Stian Trovik (regi) og den samme Karlsen forsøke å kaste lys over livet til den mytiske Olav Haraldsson, og samtidig formidle noe om vår kollektive historie og hvordan den er blitt gjenfortalt.

Det er også verd å merke seg at nystartede UPNORTH fikk produksjonsstøtte til to ulike internasjonale dokumentariske samproduksjoner gjennom sitt Orkanger-kontor. Det harmonerer med selskapets offensive internasjonale orientering som de presenterte for Rushprints lesere tidligere i år. Produsent Christian Falch har lang erfaring fra co-produksjoner gjennom sitt forrige selskap Gammaglimt AS og Faction Film. På The Mercedes Principle og With Love samarbeider han med prisbelønte filmskapere utenfor Norge.

Det var tilsammen 11 prosjekter som ble tildelt støtte av Midtnorsk filmsenter i dette ”vårsleppet” av støttemidler: Tre var dokumentarfilmer og to kortfilmer, mens seks filmprosjekter fikk utviklingsstøtte. Du kan lese mer om alle her.

MENY