50 prosent av all filmstøtte til barnefilm i 2017

50 prosent av all filmstøtte til barnefilm i 2017

Norske barnefilmer mottok nesten 100 millioner kroner i etterhåndstilskudd i 2017, noe som utgjør i overkant av 75 prosent av midlene gitt i etterhåndstilskudd. Om vi ser på tilskudd til produksjon, utvikling, lansering og etterhåndstilskudd samlet, gikk rundt 50 prosent av midlene til barnefilmer, kommer det fram av Norsk filminstitutt sin årsrapport.

De nye tallene som ble offentliggjort denne uken viser hvor viktig inntektskilde barnefilmen er blitt for norske produsenter. Og det vil neppe dempe debatten om barnefilmens status som melkeku og etterhåndstilskuddets betydning.

I 2016 varslet vi her på rushprint.no at 2017 tegnet til å bli tidenes barnefilmår. Norsk filminstitutt hadde da hele 12 barne- og familiefilmer oppført med sannsynlig premieredato i 2017, og det så ut til å kunne bli det største antallet noensinne (det forrige toppunktet var i 2013, da det var sju barnefilmpremierer).

I årsrapporten fremhever NFI at 40 prosent av tilskuddene til produksjon av spillefilm og kinodokumentar gikk til filmer for barn i 2017, men om vi tar de høye etterhåndstilskuddene med i beregningen ligger altså samlet tilskudd til barnefilmen på 50 prosent.

I perioden 2013-2017 har samlet sett rundt en tredjedel av pengene har gått til produksjon av barnefilm (om vi holder etterhåndstilskudd utenfor). «I tillegg til barnefilmer, kan det telles en del prosjekter som først og fremst retter seg mot unge, uten at det av den grunn behøver å kategoriseres som «ungdomsfilm». Eksempler på dette er den sjangeroverskridende Adjø Montebello, som mottok tilskudd til produksjon og lansering i 2017, og ungdomsfilmen Psychobitch som mottok produksjonstilskudd», heter det på NFIs hjemmeside.

NFI skal være med ”å sikre barn og unge god tilgang på gode filmopplevelser, med bredde og mangfold”, heter det blant annet i forskriftene til det statlige virkemiddelapparatet.

Les NFIs årsrapport

50 prosent av all filmstøtte til barnefilm i 2017

50 prosent av all filmstøtte til barnefilm i 2017

Norske barnefilmer mottok nesten 100 millioner kroner i etterhåndstilskudd i 2017, noe som utgjør i overkant av 75 prosent av midlene gitt i etterhåndstilskudd. Om vi ser på tilskudd til produksjon, utvikling, lansering og etterhåndstilskudd samlet, gikk rundt 50 prosent av midlene til barnefilmer, kommer det fram av Norsk filminstitutt sin årsrapport.

De nye tallene som ble offentliggjort denne uken viser hvor viktig inntektskilde barnefilmen er blitt for norske produsenter. Og det vil neppe dempe debatten om barnefilmens status som melkeku og etterhåndstilskuddets betydning.

I 2016 varslet vi her på rushprint.no at 2017 tegnet til å bli tidenes barnefilmår. Norsk filminstitutt hadde da hele 12 barne- og familiefilmer oppført med sannsynlig premieredato i 2017, og det så ut til å kunne bli det største antallet noensinne (det forrige toppunktet var i 2013, da det var sju barnefilmpremierer).

I årsrapporten fremhever NFI at 40 prosent av tilskuddene til produksjon av spillefilm og kinodokumentar gikk til filmer for barn i 2017, men om vi tar de høye etterhåndstilskuddene med i beregningen ligger altså samlet tilskudd til barnefilmen på 50 prosent.

I perioden 2013-2017 har samlet sett rundt en tredjedel av pengene har gått til produksjon av barnefilm (om vi holder etterhåndstilskudd utenfor). «I tillegg til barnefilmer, kan det telles en del prosjekter som først og fremst retter seg mot unge, uten at det av den grunn behøver å kategoriseres som «ungdomsfilm». Eksempler på dette er den sjangeroverskridende Adjø Montebello, som mottok tilskudd til produksjon og lansering i 2017, og ungdomsfilmen Psychobitch som mottok produksjonstilskudd», heter det på NFIs hjemmeside.

NFI skal være med ”å sikre barn og unge god tilgang på gode filmopplevelser, med bredde og mangfold”, heter det blant annet i forskriftene til det statlige virkemiddelapparatet.

Les NFIs årsrapport

MENY