TIFF 2020: «NFI må ikke bli en minibank»

TIFF 2020: «NFI må ikke bli en minibank»

«Det er mye artigere å bestemme», svarte Kulturministeren da hun ble spurt under åpningskonferansen i Tromsø om hun ikke ville mer med filmpolitikken før hun kom i regjering. Leif Holst Jensen, som deltok på konferansen, gjør seg noen refleksjoner.

NRKs suksess er bransjens suksess

NRKs suksess er bransjens suksess

Den internasjonale suksessen NRK har oppnådd på dramafronten er ikke tilfeldig. Derfor bør vi unngå å svekke NRKs dramatilbud som følge av problematiseringen av kringkasterens mediemakt. Et sterkt NRK er viktig for innovasjon og kvalitetsheving i hele bransjen, mener Leif Holst Jensen.

Statssekretærens flate batteri

Statssekretærens flate batteri

Statssekretær Bård Folke Fredriksen skulle sende en sms til kulturministeren under gårsdagens innspillseminar om filmfinansiering. Men batteriet var flatt. Det var også avrundingen på seminaret, mener Leif Holst Jensen.

Finnes det vilje for dokumentarfilmen?

Finnes det vilje for dokumentarfilmen?

Hvor var dokumentarmiljøet da Filmmeldingen ble skrevet? Det er ingen tvil om at dokumentaristenes hjerter banker, men det savnes en politisk agenda for dokumentar, mener dekan Leif Holst Jensen.

Drømmen om Emmy

Drømmen om Emmy

Denne uken finner det tiende tv-drama-konventet sted. Det har ikke blitt noen Emmy siden oppstarten, men kvaliteten på norsk tv-drama er blitt markant bedre, skriver Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen

– Jobben for norsk spillefilm er ikke gjort

– Jobben for norsk spillefilm er ikke gjort

Norsk film har utviklet seg enormt de siste ti årene, og står for det mest vellykket spleiselaget i kulturlivet, mener Leif Holst Jensen i Produsentforeningen. Likevel har statlig støtte til norske spillefilmer nesten stått stille siden 2005.

– Satsingen må fortsette

– Satsingen må fortsette

Tidligere kulturministre har gått ut med den oppfatningen at det nå lages nok film, og at det bare er et spørsmål om å lage bedre filmer. Det er bare delvis sant, mener Leif Holst Jensen, generalsekretær Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening.

– En feilaktig konklusjon

– En feilaktig konklusjon

Varg Veum-filmene beskyldes for å snylte på staten gjennom støttesystemet. Fakta viser noe annet, og filmene er et vesentlig bidrag til norsk opplevelsesøkonomi, responderer Leif Holst Jensen.

Innovasjonens pris

Norsk filmdebatt handler nesten alltid om offentlig støtte, og diskuteres av personer som ikke personlig har økonomisk risiko, og med ensidig fokus på statens deltakelse, skriver Leif Holst Jensen om Pax-debatten.

Fremad marsj!

LFB_lite.jpgLeif Holst Jensen er overrasket over Nikolaj Frobenius oppsummering fra sine år som spillefilmkonsulent.
– Konklusjonen til Frobenius henger ikke på greip, mener generalsekretæren i Produsentforeningen.

MENY