Ingen vet noen ting

Ingen vet noen ting

Jo, vi vet nok til å kunne si noe om hva vi kan vente oss av en ny regjering, mener Audun Engelstad. I beste fall kan den konkretisere målet om både kunstnerisk dristige og kommersielt brede filmer, i verste fall vil den avspise bransjen med bare én spillefilmkonsulent.

Hvordan måle kvalitet?

Hvordan måle kvalitet?

Kulturutredningen 2014 gir et solid inntrykk, men er ikke uten mangler, særlig på filmfeltet, mener Audun Engelstad. Det store spørsmålet er hvordan man skal vurdere om målet om kvalitet er oppnådd.

Filmbransjens berøringsangst

Filmbransjens berøringsangst

Filmbransjen består av kunnskapsrike, reflekterte og interesserte aktører. Likevel finnes en berøringsangst overfor akademia blant bransjens organisasjoner, foreninger og styrerepresentasjoner. Hvorfor er det slik, spør Audun Engelstad.

Om hundre dager er allting glemt

 Filmbransjen må forsvare sine støtteordninger. Men debatten omkring konsulentrollen har verken gitt oss gode nok svar eller spørsmål, mener Audun Engelstad som også etterlyser NFIs evne til utredning.

Hvor ble det av kunnskapen?

Filmpolitikken styres og iverksettes ut fra dagsaktuelle problemstillinger og innfallsmetoden, og ikke av opparbeidet kunnskapsbasert erfaring, mener Audun Engelstad.
 

Må film være trivia?

På hvilken måte skal NRKs Filmbonanza utfordre sine seere, også de som anser kunnskap om film som noe annet enn trivia?
 

Hva trenger vi å vite?

Anniken Huitfeldt vil gjøre kulturpolitikken mer kunnskaps- og forskningsbasert. Her er fire problemområder som er særlig aktuelle for film- og tv-bransjen å finne ut av, skriver Audun Engelstad.
 

Har noen en plan?

Med de siste årenes store bevilgninger bør filmbransjen vise større villighet til å produsere vesentlige filmer, mener Audun Engelstad. Skal bransjen oppnå like stor velvilje framover, bør noen ha en plan.
 

Det store spørsmålet om kvinnene

– Den høye kvinneandelen under Norsk Film på 90-tallet fortjener nærmere undersøkelse, mener førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap Audun Engelstad. Han tar her til orde for et forskningsprosjekt.

MENY