Ellen Ugelstad mottar ytringsfrihetspris.

Ellen Ugelstad mottar ytringsfrihetspris.

Regissør, manusforfatter og produsent Ellen Ugelstad er hedret med prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.

Denne prisen kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Ellen Ugelstad deler prisen med kriminolog, menneskerettighetsaktivist og leder av Stopp Diskrimineringen, Berit Vegheim

Ugelstad har gjennom flere år arbeidet med å formidle livssituasjonen til mennesker som lever med psykososiale utfordringer og deres betingelser innen psykisk helsevern, ved hjelp av film, heter det i juryens begrunnelse.

«Ugelstad er en modig og viktig røst for å fremme perspektivet til dem av oss som lever med psykososiale utfordringer, og perspektivene til deres pårørende. I et landskap hvor mediene gjerne stigmatiserer i en grad som kan bidra til frykt, fremmer Ugelstad de felles menneskelige aspektene ved selv å ha og å være pårørende til noen med psykisk lidelse».

Gjennom sine skarpe analyser av enkeltmennesker i samfunnet, formidlet ved hjelp av innsiktsfulle filmer, har hun bidratt til å nyansere debatten om psykisk helsevern både nasjonalt og internasjonalt, mener juryen.

«Årets prisutdeling til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en anerkjennelse av Ugelstad sin innsats gjennom flere år for å kaste lys over viktige problemstillinger og utfordre status quo. Hun løfter spesielt fram de pårørende sitt perspektiv, og setter et viktig fokus på menneskerettigheter innen psykisk helsevern. Prisvinneren har raust delt av egen erfaring i sine filmer, noe som gir andre mennesker muligheter til å sette seg inn i og forstå hvordan det kan oppleves å stå nær mennesker som lever med psykisk lidelse.»

Ellen Ugelstad synliggjør det vi så bekvemt har fortrengt, skrev Gunnar Iversen i våres i en større gjennomgang av hennes filmografi.

«Et hovedtema fra Indian Summer til The Recovery Channel er vårt forhold til psykisk lidelse. Ved å fokusere både på de syke og de pårørende får hun fram et større og mer nyansert bilde av alle utfordringene omkring psykisk helse. Ellen Ugelstad er en engasjert filmskaper som virkelig vil noe. I sine filmer fokuserer hun på manglene i det norske helsevesenet, og den altfor utbredte misbruken av makt, medikamenter og tvang. Hun tydeliggjør tilstanden i Norge og stiller viktige spørsmål.»

«Ellen Ugelstads filmer handler til syvende og sist om det å se og å bli sett. I The Wonders Beneath the Sea ser vi hvordan en mor mangler evnen til å se og virkelig bekrefte sin datter. I Den grønne dalen er det synet av den brennende mannen i parken, omgitt av helsepersonell, som får to unge kvinner til å tenke og stille spørsmål. Mest tydelig formuleres et slikt kunstnerisk credo kanskje i Making Sense Together. Vi kan bare bli synlige når andre ser deg, sier en av helsearbeiderne i filmen, og Ellen Ugelstads filmer er utstillingsrom der de usynlige blir synlige. Vi ser det vi så bekvemt har fortrengt. Vi møter blikkene til skuespillere og vitner, som gjør noe synlig for oss. Dette er kanskje kjernen i Ellen Ugelstads filmer, både i de frie kunstneriske kortfilmene og i de ulike filmene om psykisk lidelse.»


Portrett av Ugelstad: Emil Sæthern/Twentyone Pictures


 

Ellen Ugelstad mottar ytringsfrihetspris.

Ellen Ugelstad mottar ytringsfrihetspris.

Regissør, manusforfatter og produsent Ellen Ugelstad er hedret med prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.

Denne prisen kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Ellen Ugelstad deler prisen med kriminolog, menneskerettighetsaktivist og leder av Stopp Diskrimineringen, Berit Vegheim

Ugelstad har gjennom flere år arbeidet med å formidle livssituasjonen til mennesker som lever med psykososiale utfordringer og deres betingelser innen psykisk helsevern, ved hjelp av film, heter det i juryens begrunnelse.

«Ugelstad er en modig og viktig røst for å fremme perspektivet til dem av oss som lever med psykososiale utfordringer, og perspektivene til deres pårørende. I et landskap hvor mediene gjerne stigmatiserer i en grad som kan bidra til frykt, fremmer Ugelstad de felles menneskelige aspektene ved selv å ha og å være pårørende til noen med psykisk lidelse».

Gjennom sine skarpe analyser av enkeltmennesker i samfunnet, formidlet ved hjelp av innsiktsfulle filmer, har hun bidratt til å nyansere debatten om psykisk helsevern både nasjonalt og internasjonalt, mener juryen.

«Årets prisutdeling til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en anerkjennelse av Ugelstad sin innsats gjennom flere år for å kaste lys over viktige problemstillinger og utfordre status quo. Hun løfter spesielt fram de pårørende sitt perspektiv, og setter et viktig fokus på menneskerettigheter innen psykisk helsevern. Prisvinneren har raust delt av egen erfaring i sine filmer, noe som gir andre mennesker muligheter til å sette seg inn i og forstå hvordan det kan oppleves å stå nær mennesker som lever med psykisk lidelse.»

Ellen Ugelstad synliggjør det vi så bekvemt har fortrengt, skrev Gunnar Iversen i våres i en større gjennomgang av hennes filmografi.

«Et hovedtema fra Indian Summer til The Recovery Channel er vårt forhold til psykisk lidelse. Ved å fokusere både på de syke og de pårørende får hun fram et større og mer nyansert bilde av alle utfordringene omkring psykisk helse. Ellen Ugelstad er en engasjert filmskaper som virkelig vil noe. I sine filmer fokuserer hun på manglene i det norske helsevesenet, og den altfor utbredte misbruken av makt, medikamenter og tvang. Hun tydeliggjør tilstanden i Norge og stiller viktige spørsmål.»

«Ellen Ugelstads filmer handler til syvende og sist om det å se og å bli sett. I The Wonders Beneath the Sea ser vi hvordan en mor mangler evnen til å se og virkelig bekrefte sin datter. I Den grønne dalen er det synet av den brennende mannen i parken, omgitt av helsepersonell, som får to unge kvinner til å tenke og stille spørsmål. Mest tydelig formuleres et slikt kunstnerisk credo kanskje i Making Sense Together. Vi kan bare bli synlige når andre ser deg, sier en av helsearbeiderne i filmen, og Ellen Ugelstads filmer er utstillingsrom der de usynlige blir synlige. Vi ser det vi så bekvemt har fortrengt. Vi møter blikkene til skuespillere og vitner, som gjør noe synlig for oss. Dette er kanskje kjernen i Ellen Ugelstads filmer, både i de frie kunstneriske kortfilmene og i de ulike filmene om psykisk lidelse.»


Portrett av Ugelstad: Emil Sæthern/Twentyone Pictures


 

MENY