Bransjestøtte til de streikende studentene.

Bransjestøtte til de streikende studentene.

230 bransjeaktører, blant dem Norges ledende filmskapere, har signert et innlegg til støtte for de streikende studentene ved Den norske filmskolen. De ber skolen om å inkludere studentene og bransjen i en ny utredning. 

Studentene ved Den norske Filmskolen gikk ut i streik den 13.juni. Vi i den norske film- og tv-bransjen ser alvorlig på at studentenes innspill om skolens fremtid har blitt utelatt. Vi støtter derfor studentene, og vil at de blir inkludert i en ny utredning om en eventuell sammenslåing mellom Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet (AMEK/ TV- og spillskolen). 

Studentene ved filmskolen har under lang tid uttrykt at det er store mangler ved utredningsprosessen, og deres innspill har blitt utelatt fra rapporten som nylig ble publisert – der dekanene Eli Bø (DNF) og Leif Holst Jensen (AMEK) anbefaler en sammenslåing av fakultetene. 

Gjennomgående opplever studentene at prosessen er forhastet og forutbestemt. Studentene ved DNF sier at de har måttet kjempe for å bli inkludert i utredningen, men at de ikke blir hørt eller tatt på alvor (Les mer: «Derfor streiker vi»). 

I tillegg til studentene, har også ansatte på filmskolen, representanter i bransjens fagforeninger, fakultetsrådet og bransjerådet også uttrykt kritikk mot prosessen. (Les mer bl.a her, her, og her) 

Vi i bransjen ser alvorlig på at dekanene ikke har lyttet til eller inkludert studentene i prosessen. En uaktsom sammenslåing vil være irreversibel og derfor må en mer grundig og nyansert utredning på plass. 

Den Norske Filmskolen i Lillehammer ble i sin tid initiert av filmbransjen, og nå må bransjen stå opp for studentene som streiker. Studentene er filmskolens viktigste ressurs. De streiker for å sikre kvaliteten ved bachelorutdanningen og dermed også utdannelsen av fremtidige norske filmarbeidere. Vi ber derfor DNF om å inkludere studentene og bransjen i en ny utredning. 

Underskrevet av: 

Iram Haq, John Christian Rosenlund, Eskil Vogt, Joachim Trier, Roar Uthaug, Andreas J. Riiser, Pål Sletaune, John Kåre Raake, Espen Thorud, Iain Forbes, Andreas Lübker, Franciska Eliassen, Cornelia Boysen, Kristoffer Engholm Aabo, Kristoffer Sindre Vittersø, Sofia Aronsen Haugan, Rakel Kraft Biørnstad, Maria Sødahl, Gary Cranner, Tonje Grøttjord-Glenne, Thomas Robsahm, Stein Kvae, Fanny Ovesen, Johanna Pyykkö, Hazhir Ibrahimi, Ingrid Liavaag, Cecilie Aspenes, Johannes Toft, Lise Fossum, Andrea Rådahl, Maiken Marstrander, Nina Barbosa, Margrete Bergse, Teresia Fant, Mads Lind Knudsen, Leander Håvik, Fanny Fiona Fenstad Ørstavik, Daniel Andresen, Johan Fasting, Liz Grunwald, Maja Klostergaard, Mohamed Chakiri, Kristin Selseng Vestreim, Hisham Zaman, Ragnhild Skaale, Jonas Bruun Nielsen, Maja Klostergaard, Sondre Nikolaisen Masvie, Håvard Fandrem, David Lind Engelstad, Brynjar Lien Aune, Sunniva Tangvik Kveum, Daniel Lindvik, Marja Bål Nango, Daniel Høglund, Anita Svingen, Andrea Berentsen Ottmar, Erika Calmeyer, Magnus B. B. Lysbakken, Iris Jenssen Nylændet, Adiam Mengisdotter, Kjersti Wøien Håland, Ole-Andrè Hestetun, Lenea Paulsen, Tina Nur, Øyvind Svanes Lunde, Cathrine Grundtvig, Mikal Hovland, Mari Ørstavik, Øystein Mamen, Levi Dubland, Marius Rolfsvåg, Aurora Gossé, Therese Næss Diesen, Maria Bardal, Lars Apneseth, Tove Mar, Mattias Pollak, Emma Thoren, Astrid Alexandersson, Ståle Stein Berg, Ellen Ugelstad, Jørgen Kinstad, Espen Bye, Julie Skaufel, Kristian Lahn Vestby, Kamilla Moe, Haldor Wærstad Jon, Karen Gravås, Elise Solberg, Stig Haug, Mirja Melberg, Yvonne Stenberg, Frøydis Erås, Žaklina Stojcevska, Linn Therese Kollerød, Bror Hallgren, Harald Mæle Jr., Fredrik Kvåle Dørum, Ingrid Dokka, Niels Pagh Andersen, Oliver Vammen Botfeldt, Jarle Natmvedt, Andreas Fløisland, Thomas Kristian Larsson, Marta Huglen Revheim, Peder Hammersborg, Liv Lindenger, August Falch Sørheim, Tone Johnsen, Tom Eilertsen, Sibel Kcukoglu Solberg, Emilie Bredtved Hansen, Kristian Tveit, Johan Pram, Marie Alme, Øyvind Holtmon, Linn Heidi Slåttøy, Oda Roth, Caroline Hitland, Ole Sebastian Kåss, Cecilie Aas, Solveig Nuin Stephens, Petter Holmsen, Vilje Kathrine Hagen, Anna Nilsson, Eirik Smidesang Slåen, Frederik Lehmann Mikkelsen, Wibecke Rønseth, Idun Hermansen Kvasbø, Inga Hegvik, Oda Kruse, Lisa Digernes, Maren Skolem, Melike. L. Kaveh, Thea Stormo Solberg, Elisa Fernanda Pirir, Emma Rasmussen, Emil Wahl, Kristin Valde, Sunniva Kviteberg, Tage Rivas Tollefsen, Richard Viken Klausmark, Fredrik Støbakk, Amanda Sandberg Fætten, Bente Maalen, Eleonore Anselme, Hallvar Witzø, Petter Onstad Løkke, Aurora Nossen, Brynhild Dagslott, Stian Tveiten, Karoline Sødal Sellæg, Emil Wiker, Thomas Øyjordsbakken, Sophie Søborg Mosbæk, Sofia Lersol Lund, Gard Løkke, Ernst De Geer, Helle Munthe-Kaas, Kristin Nygård Valde, Tøri Gjendal, Kerren Lumer-Klabbers, Mathilde Fridlund, Emilie Beck, Michael Mark Lanham, Åse B. Oftedal, Jeppe Wowk, Camilla Silvana Navarro Howalt, Pål Svennevig, Maren Nordgård, Nils Viken, Bente Erichsen, Amanda Nalbant Nordpoll, Uffe Mulvad, Tiril Frisk Vinje, Toril Strøm, Anna Løvlund, Amy Black Ndiaye, Kirsti Theresa Lowdermilk, Tale Bryne Teigene, Live Skartveit, Lisa Fossum, Martina Cecelia, Vegard Ronæss Soldal, Anita Rehoff Larsen, Thea Hvistendahl, Karen Houge, Magnus Ramsdalen, Ingrid Skagestad, Gjermund Skog, Knut Inge Solbu, Renée Hansen Mlodyszewski, Vetle Opedal, Stian Skjelstad, Ida Fiskerud, Mikael Diseth, Boris Parunov, Siri Nerbø, Thomas Grotmol, Catharina Nathalie Wandrup, Geir Ørnholt, Knut Joner, Ulrik Skage, Margrete Vinnem, Anders Davidsen, Marte Hansen, Erik Ivar Sæther, Christian Fredrik Martin, Barbora Hollan, Jørgen Færøy Flasnes, Eva Anker-Rasch Storm, Yaba Holst, Silje Nikoline Glimsdal, Kathrine Valen Zeiner, Einar Loftesnes, Gisle Tveito. 

Bransjestøtte til de streikende studentene.

Bransjestøtte til de streikende studentene.

230 bransjeaktører, blant dem Norges ledende filmskapere, har signert et innlegg til støtte for de streikende studentene ved Den norske filmskolen. De ber skolen om å inkludere studentene og bransjen i en ny utredning. 

Studentene ved Den norske Filmskolen gikk ut i streik den 13.juni. Vi i den norske film- og tv-bransjen ser alvorlig på at studentenes innspill om skolens fremtid har blitt utelatt. Vi støtter derfor studentene, og vil at de blir inkludert i en ny utredning om en eventuell sammenslåing mellom Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet (AMEK/ TV- og spillskolen). 

Studentene ved filmskolen har under lang tid uttrykt at det er store mangler ved utredningsprosessen, og deres innspill har blitt utelatt fra rapporten som nylig ble publisert – der dekanene Eli Bø (DNF) og Leif Holst Jensen (AMEK) anbefaler en sammenslåing av fakultetene. 

Gjennomgående opplever studentene at prosessen er forhastet og forutbestemt. Studentene ved DNF sier at de har måttet kjempe for å bli inkludert i utredningen, men at de ikke blir hørt eller tatt på alvor (Les mer: «Derfor streiker vi»). 

I tillegg til studentene, har også ansatte på filmskolen, representanter i bransjens fagforeninger, fakultetsrådet og bransjerådet også uttrykt kritikk mot prosessen. (Les mer bl.a her, her, og her) 

Vi i bransjen ser alvorlig på at dekanene ikke har lyttet til eller inkludert studentene i prosessen. En uaktsom sammenslåing vil være irreversibel og derfor må en mer grundig og nyansert utredning på plass. 

Den Norske Filmskolen i Lillehammer ble i sin tid initiert av filmbransjen, og nå må bransjen stå opp for studentene som streiker. Studentene er filmskolens viktigste ressurs. De streiker for å sikre kvaliteten ved bachelorutdanningen og dermed også utdannelsen av fremtidige norske filmarbeidere. Vi ber derfor DNF om å inkludere studentene og bransjen i en ny utredning. 

Underskrevet av: 

Iram Haq, John Christian Rosenlund, Eskil Vogt, Joachim Trier, Roar Uthaug, Andreas J. Riiser, Pål Sletaune, John Kåre Raake, Espen Thorud, Iain Forbes, Andreas Lübker, Franciska Eliassen, Cornelia Boysen, Kristoffer Engholm Aabo, Kristoffer Sindre Vittersø, Sofia Aronsen Haugan, Rakel Kraft Biørnstad, Maria Sødahl, Gary Cranner, Tonje Grøttjord-Glenne, Thomas Robsahm, Stein Kvae, Fanny Ovesen, Johanna Pyykkö, Hazhir Ibrahimi, Ingrid Liavaag, Cecilie Aspenes, Johannes Toft, Lise Fossum, Andrea Rådahl, Maiken Marstrander, Nina Barbosa, Margrete Bergse, Teresia Fant, Mads Lind Knudsen, Leander Håvik, Fanny Fiona Fenstad Ørstavik, Daniel Andresen, Johan Fasting, Liz Grunwald, Maja Klostergaard, Mohamed Chakiri, Kristin Selseng Vestreim, Hisham Zaman, Ragnhild Skaale, Jonas Bruun Nielsen, Maja Klostergaard, Sondre Nikolaisen Masvie, Håvard Fandrem, David Lind Engelstad, Brynjar Lien Aune, Sunniva Tangvik Kveum, Daniel Lindvik, Marja Bål Nango, Daniel Høglund, Anita Svingen, Andrea Berentsen Ottmar, Erika Calmeyer, Magnus B. B. Lysbakken, Iris Jenssen Nylændet, Adiam Mengisdotter, Kjersti Wøien Håland, Ole-Andrè Hestetun, Lenea Paulsen, Tina Nur, Øyvind Svanes Lunde, Cathrine Grundtvig, Mikal Hovland, Mari Ørstavik, Øystein Mamen, Levi Dubland, Marius Rolfsvåg, Aurora Gossé, Therese Næss Diesen, Maria Bardal, Lars Apneseth, Tove Mar, Mattias Pollak, Emma Thoren, Astrid Alexandersson, Ståle Stein Berg, Ellen Ugelstad, Jørgen Kinstad, Espen Bye, Julie Skaufel, Kristian Lahn Vestby, Kamilla Moe, Haldor Wærstad Jon, Karen Gravås, Elise Solberg, Stig Haug, Mirja Melberg, Yvonne Stenberg, Frøydis Erås, Žaklina Stojcevska, Linn Therese Kollerød, Bror Hallgren, Harald Mæle Jr., Fredrik Kvåle Dørum, Ingrid Dokka, Niels Pagh Andersen, Oliver Vammen Botfeldt, Jarle Natmvedt, Andreas Fløisland, Thomas Kristian Larsson, Marta Huglen Revheim, Peder Hammersborg, Liv Lindenger, August Falch Sørheim, Tone Johnsen, Tom Eilertsen, Sibel Kcukoglu Solberg, Emilie Bredtved Hansen, Kristian Tveit, Johan Pram, Marie Alme, Øyvind Holtmon, Linn Heidi Slåttøy, Oda Roth, Caroline Hitland, Ole Sebastian Kåss, Cecilie Aas, Solveig Nuin Stephens, Petter Holmsen, Vilje Kathrine Hagen, Anna Nilsson, Eirik Smidesang Slåen, Frederik Lehmann Mikkelsen, Wibecke Rønseth, Idun Hermansen Kvasbø, Inga Hegvik, Oda Kruse, Lisa Digernes, Maren Skolem, Melike. L. Kaveh, Thea Stormo Solberg, Elisa Fernanda Pirir, Emma Rasmussen, Emil Wahl, Kristin Valde, Sunniva Kviteberg, Tage Rivas Tollefsen, Richard Viken Klausmark, Fredrik Støbakk, Amanda Sandberg Fætten, Bente Maalen, Eleonore Anselme, Hallvar Witzø, Petter Onstad Løkke, Aurora Nossen, Brynhild Dagslott, Stian Tveiten, Karoline Sødal Sellæg, Emil Wiker, Thomas Øyjordsbakken, Sophie Søborg Mosbæk, Sofia Lersol Lund, Gard Løkke, Ernst De Geer, Helle Munthe-Kaas, Kristin Nygård Valde, Tøri Gjendal, Kerren Lumer-Klabbers, Mathilde Fridlund, Emilie Beck, Michael Mark Lanham, Åse B. Oftedal, Jeppe Wowk, Camilla Silvana Navarro Howalt, Pål Svennevig, Maren Nordgård, Nils Viken, Bente Erichsen, Amanda Nalbant Nordpoll, Uffe Mulvad, Tiril Frisk Vinje, Toril Strøm, Anna Løvlund, Amy Black Ndiaye, Kirsti Theresa Lowdermilk, Tale Bryne Teigene, Live Skartveit, Lisa Fossum, Martina Cecelia, Vegard Ronæss Soldal, Anita Rehoff Larsen, Thea Hvistendahl, Karen Houge, Magnus Ramsdalen, Ingrid Skagestad, Gjermund Skog, Knut Inge Solbu, Renée Hansen Mlodyszewski, Vetle Opedal, Stian Skjelstad, Ida Fiskerud, Mikael Diseth, Boris Parunov, Siri Nerbø, Thomas Grotmol, Catharina Nathalie Wandrup, Geir Ørnholt, Knut Joner, Ulrik Skage, Margrete Vinnem, Anders Davidsen, Marte Hansen, Erik Ivar Sæther, Christian Fredrik Martin, Barbora Hollan, Jørgen Færøy Flasnes, Eva Anker-Rasch Storm, Yaba Holst, Silje Nikoline Glimsdal, Kathrine Valen Zeiner, Einar Loftesnes, Gisle Tveito. 

MENY