«Det hele har vært, og er fortsatt, en skinnprosess.»

«Det hele har vært, og er fortsatt, en skinnprosess.»

Hvorfor har HINN sånt hastverk med sammenslåingsprosessen? Det har ingen klart å svare på, mener Jens Dahle-Granli, produsentstudent ved Den norske filmskolen og representant i høringssekretariatet. Vil HINN ofre oss for å kunne sole seg i glansen av universitetsstatus, spør han.

Insentivordningen er langt bak KUD sitt eget skjema.

Insentivordningen er langt bak KUD sitt eget skjema.

Budsjettforslaget fra regjeringen er langt fra tilstrekkelig for å gi norsk filmbransje konkurransedyktige rammebetingelser og for å nå selv de svært moderate anbefalingene i departementets egen utredning, mener de regionale filmkommisjonene i Norge.

Om samisk film og fortellemodeller.

Om samisk film og fortellemodeller.

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen blander sammen forskjellige spørsmål og skaper dermed unødvendig forvirring i sitt innlegg om samisk film, mener filmskaper Mai-Lis Eira. Vi kan ikke ignorere at fortellinger og fortellerstrukturer er dypt forankret i verdensforståelsen til ulike folkegrupper.

Et historisk manifest.

Et historisk manifest.

Opprøret på Den norske filmskolen kan sammenliknes med filmprotestene på 1960-tallet, som var delvis forankret i de nye nasjonale filmskolene, skriver Jan Erik Holst i dette innlegget.

«Prosessen framstår som uredelig og motivene ubegripelige.»

«Prosessen framstår som uredelig og motivene ubegripelige.»

Et knippe ledende norske filmskapere, anført av Maria Sødahl, advarer mot HINN-rapporten og ønsker å skape nytt liv i lokaliseringsdebatten. «Vi vil på det sterkeste anbefale å flytte filmskolen fra OL-byen Lillehammer til Oslo – av åpenbare årsaker som økonomi, synergieffekter og bransjenærhet.»

Feilslutninger i mangfoldsdebatten.

Feilslutninger i mangfoldsdebatten.

Hollywood har for lengst forlatt forestillingen om at man ikke kan ha minoritetspersoner i hovedrollene for å nå bredt ut. Derfor må det ha oppstått en feilslutning da noe sånt ble hevdet under NFIs mangfoldspanel forrige uke, skriver regissør Carl Georg Rødsten.

«Grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.»

«Grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.»

Det å stadig nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av samarbeid bidrar ikke til å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen, mener representantene for dokumentarmiljøet ved TV-skolen i Lillehammer. I debatten er det spredt misoppfatninger og faktafeil knyttet til deres utdanninger, mener de.

Den Norske Filmskolen 2.0.

Den Norske Filmskolen 2.0.

«Det er kanskje nå vi skal våge å si at filmskolen fortjener helt nye blanke ark – og så sammen, redefinere Den Norske filmskolen 2.0». Fotograf John Christian Rosenlund om filmskolens «fatale valg» og veien videre.

Det er alvor nå.

Det er alvor nå.

«Den norske filmskolen skal igjen fakultiseres og akademiseres. Det har vært forsøkt flere ganger tidligere. Faktisk helt fra starten. Men denne gang er det langt mer alvorlig». Foran høringsfristen roper Jan E. Lindvik, professor ved filmskolen, et varsko på vegne av skolens opprinnelige misjon – om å være en fortellerskole.

«Jeg håper på engasjerte og konstruktive tilbakemeldinger.»

«Jeg håper på engasjerte og konstruktive tilbakemeldinger.»

Rammebetingelsene for en filmskole har endret seg. Det er likevel realistisk å tro at vi kan bli ledende i Norden innen kunstnerisk og praktisk audiovisuell utdanning og forskning, mener HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud. Her etterspør han innspill til høringen som har frist om få dager.

«Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille».

«Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille».

Fristen for høringsrunden om Den norske filmskolen går ut den 15 september. Vi står overfor irreversible beslutninger som vil ha store konsekvenser for framtiden til norsk film- og dramaproduksjon, skriver skolens faglærere i dette innlegget.

– Vi holder på med forvaltning. 

– Vi holder på med forvaltning. 

Det var ingen protest eller aksjon fra NFI sin side da vi trakk oss ut av Amanda-komiteen, skriver Kjersti Mo som svar på kritikken fra bransjen. «Vi lukker heller ikke døren for videre dialog».

MENY