– Vår fagskoleutdanning bidrar til profesjonaliseringen

– Vår fagskoleutdanning bidrar til profesjonaliseringen

Når kritikerne hevder at det har vært lite kontakt mellom det profesjonelle stuntmiljøet og vår skole, definerer de i beste fall miljøet veldig smalt, skriver John Smith Kabashi, leder av International Stunt Academy, som svar på kritikken fra det etablerte norske stuntmiljøet. 

Foto fra International Stunt Academys webside

Til høsten tar vi imot første kull med studenter til en fagskoleutdanning i stuntfaget, og på den måten tar vi et viktig skritt i profesjonaliseringen av dette faget i Norge. At deler av det norske stuntmiljøet ikke ønsker denne utviklingen velkommen synes vi som jobber med skoletilbudet er overraskende og trist, men vi velger å tro at det skyldes mer misforståelser og mangel på innsikt i vår planlagte drift enn vond vilje.

De fem kritikerne, Kai Kolstad Rødseth, Kristoffer Jørgensen, Otto Tangstad, Pål Morten Hverven og Christel Jørgensen, stiller blant annet spørsmålstegn ved min egen bakgrunn i stuntfaget ved å vise til få krediteringer på imdb.com, en internasjonal database over folk som jobber innenfor film og TV. Og det stemmer at jeg har langt færre krediteringer for film- og TV-arbeid enn de har, men det skyldes at jeg primært har jobbet med kortere formater som ikke automatisk blir registrert i databasen (reklamefilm, o.l.). (En del av disse har jeg nå lagt inn manuelt).

Jeg har hatt stor interesse for stunts hele livet og de senere årene har jeg brukt mye tid på å utvikle undervisningstilbud innenfor stunt, et arbeid som nå har gitt resultater i form av en NOKUT-godkjent fagskole. Et viktig poeng her er også at jeg er pedagogisk ansvarlig ved skolen, men selvfølgelig ikke eneste lærer og instruktør. En av mine viktigste oppgaver er å sette sammen et best mulig team av fagfolk, som også har vist at de har pedagogiske evner, slik at studentene blir best mulig rustet for sitt virke og videre utvikling i bransjen.

Når de fem kritikerne hevder at det har vært lite kontakt mellom det profesjonelle stuntmiljøet og min skolevirksomhet, definerer de i beste fall miljøet veldig smalt. Jeg har jobbet målbevisst for å utvikle et godt internasjonalt nettverk, og har benyttet instruktører som blant annet Ilram Choi, Paul Anthony Scott, Uros Certic og Jayson Dumenigo. Jeg vil oppfordre både kritikerne og andre lesere til å sjekke deres meritter på imdb.com. I fagskoleutdanningen vil jeg fortsette å trekke på mitt internasjonale nettverk, og Colin Handley, Ralf Haeger og Keir Beck er blant andre allerede bekreftet.

At de fem også stiller spørsmålstegn ved NOKUT og deres sakkyndige, som har godkjent vår fagskolesøknad, synes jeg faller på sin egen urimelighet. Jeg er selvfølgelig helt enig med de fem om at sikkerhet står helt sentralt i alt stuntarbeid, og at det i stuntarbeid er farligere å tro at man kan, enn å vite at man ikke kan. Men det er uforståelig hvordan de ut fra det konkluderer med at de som blir uteksaminert fra vår skole ikke vil være attraktive for oppdrag i bransjen. Vår fagskoleutdanning vil ta studentene igjennom emne for emne, teknikk for teknikk, på en måte som vil bevisstgjøre dem i forhold til både risiko og egne evner og begrensninger. Denne profesjonaliseringen vil føre til økt, ikke redusert, fokus på sikkerhet.

Parallelt med at de har reist kritikk mot vår skole har de fem opprettet et eget fagutvalg for stunt innenfor Norsk filmforbund (NFF). Jeg synes det er flott NFF fremhever stuntfaget og at de kan bidra i vårt arbeide med å etablere bransjestandarder, men det må være under forutsetning av at faggruppen ikke bare blir en mekanisme for å beskytte etablerte aktører mot konkurranse fra nye. Tvert imot bør de ta imot studentene som etter hvert kommer ut fra vår skole, slik at alle kan bidra til mer profesjonelle og ryddige forhold i bransjen.

Dersom NFF fortsatt skulle ha reservasjoner i forhold til vårt utdanningstilbud vil jeg invitere dem til dialog og samarbeid. Det er mer konstruktivt enn negative Facebook-kampanjer og pressemeldinger basert på antakelser. Og jeg håper utfallet blir at NFF kan ønske vår skole og våre studenter velkomne i bransjen, slik arbeidsgivernes organisasjon, VIRKE Produsentforeningen, allerede har gjort.

John Smith Kabashi

 

– Vår fagskoleutdanning bidrar til profesjonaliseringen

– Vår fagskoleutdanning bidrar til profesjonaliseringen

Når kritikerne hevder at det har vært lite kontakt mellom det profesjonelle stuntmiljøet og vår skole, definerer de i beste fall miljøet veldig smalt, skriver John Smith Kabashi, leder av International Stunt Academy, som svar på kritikken fra det etablerte norske stuntmiljøet. 

Foto fra International Stunt Academys webside

Til høsten tar vi imot første kull med studenter til en fagskoleutdanning i stuntfaget, og på den måten tar vi et viktig skritt i profesjonaliseringen av dette faget i Norge. At deler av det norske stuntmiljøet ikke ønsker denne utviklingen velkommen synes vi som jobber med skoletilbudet er overraskende og trist, men vi velger å tro at det skyldes mer misforståelser og mangel på innsikt i vår planlagte drift enn vond vilje.

De fem kritikerne, Kai Kolstad Rødseth, Kristoffer Jørgensen, Otto Tangstad, Pål Morten Hverven og Christel Jørgensen, stiller blant annet spørsmålstegn ved min egen bakgrunn i stuntfaget ved å vise til få krediteringer på imdb.com, en internasjonal database over folk som jobber innenfor film og TV. Og det stemmer at jeg har langt færre krediteringer for film- og TV-arbeid enn de har, men det skyldes at jeg primært har jobbet med kortere formater som ikke automatisk blir registrert i databasen (reklamefilm, o.l.). (En del av disse har jeg nå lagt inn manuelt).

Jeg har hatt stor interesse for stunts hele livet og de senere årene har jeg brukt mye tid på å utvikle undervisningstilbud innenfor stunt, et arbeid som nå har gitt resultater i form av en NOKUT-godkjent fagskole. Et viktig poeng her er også at jeg er pedagogisk ansvarlig ved skolen, men selvfølgelig ikke eneste lærer og instruktør. En av mine viktigste oppgaver er å sette sammen et best mulig team av fagfolk, som også har vist at de har pedagogiske evner, slik at studentene blir best mulig rustet for sitt virke og videre utvikling i bransjen.

Når de fem kritikerne hevder at det har vært lite kontakt mellom det profesjonelle stuntmiljøet og min skolevirksomhet, definerer de i beste fall miljøet veldig smalt. Jeg har jobbet målbevisst for å utvikle et godt internasjonalt nettverk, og har benyttet instruktører som blant annet Ilram Choi, Paul Anthony Scott, Uros Certic og Jayson Dumenigo. Jeg vil oppfordre både kritikerne og andre lesere til å sjekke deres meritter på imdb.com. I fagskoleutdanningen vil jeg fortsette å trekke på mitt internasjonale nettverk, og Colin Handley, Ralf Haeger og Keir Beck er blant andre allerede bekreftet.

At de fem også stiller spørsmålstegn ved NOKUT og deres sakkyndige, som har godkjent vår fagskolesøknad, synes jeg faller på sin egen urimelighet. Jeg er selvfølgelig helt enig med de fem om at sikkerhet står helt sentralt i alt stuntarbeid, og at det i stuntarbeid er farligere å tro at man kan, enn å vite at man ikke kan. Men det er uforståelig hvordan de ut fra det konkluderer med at de som blir uteksaminert fra vår skole ikke vil være attraktive for oppdrag i bransjen. Vår fagskoleutdanning vil ta studentene igjennom emne for emne, teknikk for teknikk, på en måte som vil bevisstgjøre dem i forhold til både risiko og egne evner og begrensninger. Denne profesjonaliseringen vil føre til økt, ikke redusert, fokus på sikkerhet.

Parallelt med at de har reist kritikk mot vår skole har de fem opprettet et eget fagutvalg for stunt innenfor Norsk filmforbund (NFF). Jeg synes det er flott NFF fremhever stuntfaget og at de kan bidra i vårt arbeide med å etablere bransjestandarder, men det må være under forutsetning av at faggruppen ikke bare blir en mekanisme for å beskytte etablerte aktører mot konkurranse fra nye. Tvert imot bør de ta imot studentene som etter hvert kommer ut fra vår skole, slik at alle kan bidra til mer profesjonelle og ryddige forhold i bransjen.

Dersom NFF fortsatt skulle ha reservasjoner i forhold til vårt utdanningstilbud vil jeg invitere dem til dialog og samarbeid. Det er mer konstruktivt enn negative Facebook-kampanjer og pressemeldinger basert på antakelser. Og jeg håper utfallet blir at NFF kan ønske vår skole og våre studenter velkomne i bransjen, slik arbeidsgivernes organisasjon, VIRKE Produsentforeningen, allerede har gjort.

John Smith Kabashi

 

MENY