Advarer mot ny stuntutdanning

Advarer mot ny stuntutdanning

Det norske stuntmiljøet mener stuntutdanningen ved International Stunt Academy (ISA) er uprofesjonell og farlig. – Godkjenningen har gått helt utenom det nasjonale fagmiljøet, mener de. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) hevder på sin side at de bare har fulgt sine rutiner.

Foto fra Børning, der bilkjøringen krevde stunt-utøvere (filmen har ingenting forøvrig med saken å gjøre)

Tidligere denne måneden mottok Rushprint en pressemelding fra fem representanter for det norske stunt-miljøet. De som hadde undertegnet meldingen uttrykte dyp skepsis mot «action actor»-utdanningen ved International Stunt Academy (ISA) i Tvedestrand. Studiet er ettårig, gir seksti studiepoeng og er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

På ISAs hjemmesider heter det at de skal være den foretrukne fagskolen for stunt- og skuespillerfaget og at «med en fagskoleutdanning i Stunt-skuespill vet arbeidsgiveren at du er topp utdannet i fagområdet du brenner for. Vår strategi for læring av stunt-skuespiller utdanningen er best når undervisningen er forankret på den praktiske virkeligheten i bransjen vi utdanner for.»

I pressemeldingen, signert Kai Kolstad Rødseth (Stunt og Spesialeffekter AS), Kristoffer Jørgensen (Arctic Action), Otto Tangstad STUNTMAN Otto Tangstad), Pål Morten Hverven (Norsk Stuntgruppe og Christel Jørgensen (Scandinavian Stunts), hevdes det at studenter for skolen ikke vil være attraktive for bransjen.

De undertegnende viser til at skolens eier og pedagogiske leder John Smith Kabashi har lite praktisk erfaring, og at han kun står oppført med én stuntjobb på oversikten til filmdatabasen imdb.com. Og:

«Gjennom dokumenter vi har fått tilgang til, påstås det imidlertid at John Smith Kabashi har jobbet aktivt som stuntmann og stuntkoordinator i tolv år, også internasjonalt. Når hverken imdb.com eller et samlet norsk fagmiljø kan gå god for slike påstander, må man stille spørsmål ved hva slags dokumentasjon skolens ledelse og NOKUT har blitt forelagt.»

Foto fra ISAs hjemmeside

– Vi aner ikke hva de har lært

Kristoffer Jørgensen fra Arctic Action understreker at han snakker for alle fem når han utdyper:

– Vi synes det er en særs svak idé at en entusiast skal lage norsk fagskole for stunt, når mannen ikke kan vise til en eneste spillefilm han har gjort stuntarbeid på. Hva tjue elever i året egentlig skal utdannes til i løpet av denne ettårige utdanningen, er heller ikke begrunnet godt nok, synes vi. Godkjenningen har gått helt utenom det nasjonale fagmiljøet. Konsekvensen er at vi ikke kommer til å tørre å hyre noen som har tatt den utdanningen – vi aner ikke hva de har lært her, og har ikke tillit til fagansvarliges kompetanse. NOKUT og Kabashi oppfører seg som britene i India. De vil lage husregler for noen andres virkelighet. Det finner vi oss ikke i.

Rushprint tok kontakt med NOKUT, og fikk følgende svar fra Helén Sophie Haugen, seksjonssjef i tilsynsavdelingen.

– NOKUT godkjenner fagskoleutdanninger basert på søknaden fra tilbyderen og vedleggene som dokumenterer om NOKUTs krav er tilfredsstillende oppfylt. Et av dokumentasjonskravene er en oversikt over fagmiljøets sammensetning og kompetanse. Sakkyndige står selvsagt fritt til å foreta andre undersøkelser knyttet til det som presenteres i søknaden, men det er ikke et krav fra NOKUTs side at de sjekker andre kilder.

Sjekket ikke IMDB

Hva slags dokumentasjon ble dere forelagt? Sjekket dere eierens meritter på for eksempel IMDB.com?

– Det er fagmiljøets samlede kompetanse som er avgjørende for en godkjenning, ikke én persons meritter. I tillegg til et kompetent fagmiljø stilles det krav til utdanningens læringsutbytte og innhold, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, infrastruktur og samarbeid med yrkesfeltet.

Forfatterne av pressemeldingen mener studentene ved utdanningen ikke vil være attraktive for stuntbransjen. Hva tenker dere om det?

– Det er avgjørende at utdanningen gir studentene en kompetanse de kan bruke i arbeidslivet. De sakkyndige har vurdert at disse forholdene er tilfredsstillende hos ISA, og på bakgrunn av råd fra dem, har NOKUT godkjent fagskoleutdanningen.

Rushprint har vært i kontakt med John Smith Kabashi en rekke ganger, men har foreløpig ikke fått noe svar på påstandene fra stuntmiljøet.

Advarer mot ny stuntutdanning

Advarer mot ny stuntutdanning

Det norske stuntmiljøet mener stuntutdanningen ved International Stunt Academy (ISA) er uprofesjonell og farlig. – Godkjenningen har gått helt utenom det nasjonale fagmiljøet, mener de. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) hevder på sin side at de bare har fulgt sine rutiner.

Foto fra Børning, der bilkjøringen krevde stunt-utøvere (filmen har ingenting forøvrig med saken å gjøre)

Tidligere denne måneden mottok Rushprint en pressemelding fra fem representanter for det norske stunt-miljøet. De som hadde undertegnet meldingen uttrykte dyp skepsis mot «action actor»-utdanningen ved International Stunt Academy (ISA) i Tvedestrand. Studiet er ettårig, gir seksti studiepoeng og er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

På ISAs hjemmesider heter det at de skal være den foretrukne fagskolen for stunt- og skuespillerfaget og at «med en fagskoleutdanning i Stunt-skuespill vet arbeidsgiveren at du er topp utdannet i fagområdet du brenner for. Vår strategi for læring av stunt-skuespiller utdanningen er best når undervisningen er forankret på den praktiske virkeligheten i bransjen vi utdanner for.»

I pressemeldingen, signert Kai Kolstad Rødseth (Stunt og Spesialeffekter AS), Kristoffer Jørgensen (Arctic Action), Otto Tangstad STUNTMAN Otto Tangstad), Pål Morten Hverven (Norsk Stuntgruppe og Christel Jørgensen (Scandinavian Stunts), hevdes det at studenter for skolen ikke vil være attraktive for bransjen.

De undertegnende viser til at skolens eier og pedagogiske leder John Smith Kabashi har lite praktisk erfaring, og at han kun står oppført med én stuntjobb på oversikten til filmdatabasen imdb.com. Og:

«Gjennom dokumenter vi har fått tilgang til, påstås det imidlertid at John Smith Kabashi har jobbet aktivt som stuntmann og stuntkoordinator i tolv år, også internasjonalt. Når hverken imdb.com eller et samlet norsk fagmiljø kan gå god for slike påstander, må man stille spørsmål ved hva slags dokumentasjon skolens ledelse og NOKUT har blitt forelagt.»

Foto fra ISAs hjemmeside

– Vi aner ikke hva de har lært

Kristoffer Jørgensen fra Arctic Action understreker at han snakker for alle fem når han utdyper:

– Vi synes det er en særs svak idé at en entusiast skal lage norsk fagskole for stunt, når mannen ikke kan vise til en eneste spillefilm han har gjort stuntarbeid på. Hva tjue elever i året egentlig skal utdannes til i løpet av denne ettårige utdanningen, er heller ikke begrunnet godt nok, synes vi. Godkjenningen har gått helt utenom det nasjonale fagmiljøet. Konsekvensen er at vi ikke kommer til å tørre å hyre noen som har tatt den utdanningen – vi aner ikke hva de har lært her, og har ikke tillit til fagansvarliges kompetanse. NOKUT og Kabashi oppfører seg som britene i India. De vil lage husregler for noen andres virkelighet. Det finner vi oss ikke i.

Rushprint tok kontakt med NOKUT, og fikk følgende svar fra Helén Sophie Haugen, seksjonssjef i tilsynsavdelingen.

– NOKUT godkjenner fagskoleutdanninger basert på søknaden fra tilbyderen og vedleggene som dokumenterer om NOKUTs krav er tilfredsstillende oppfylt. Et av dokumentasjonskravene er en oversikt over fagmiljøets sammensetning og kompetanse. Sakkyndige står selvsagt fritt til å foreta andre undersøkelser knyttet til det som presenteres i søknaden, men det er ikke et krav fra NOKUTs side at de sjekker andre kilder.

Sjekket ikke IMDB

Hva slags dokumentasjon ble dere forelagt? Sjekket dere eierens meritter på for eksempel IMDB.com?

– Det er fagmiljøets samlede kompetanse som er avgjørende for en godkjenning, ikke én persons meritter. I tillegg til et kompetent fagmiljø stilles det krav til utdanningens læringsutbytte og innhold, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, infrastruktur og samarbeid med yrkesfeltet.

Forfatterne av pressemeldingen mener studentene ved utdanningen ikke vil være attraktive for stuntbransjen. Hva tenker dere om det?

– Det er avgjørende at utdanningen gir studentene en kompetanse de kan bruke i arbeidslivet. De sakkyndige har vurdert at disse forholdene er tilfredsstillende hos ISA, og på bakgrunn av råd fra dem, har NOKUT godkjent fagskoleutdanningen.

Rushprint har vært i kontakt med John Smith Kabashi en rekke ganger, men har foreløpig ikke fått noe svar på påstandene fra stuntmiljøet.

MENY