– Et nytt filmsenter i Oslo får stor betydning for bransjen

– Et nytt filmsenter i Oslo får stor betydning for bransjen

Sverre Pedersen i Norsk filmforbund ser store ringvirkninger av et nytt filmsenter i Oslo der også Viken filmsenter inngår, og håper etter hvert på et regionalt filmfond. Ånund Austenå i Viken venter nå på en formell henvendelse fra Oslo kommune.

I går kunne vi melde om at Oslo kommune har besluttet å satse 20 millioner over fire år på blant annet nytt filmsenter. Blant øvrige satsinger finner vi en filmkommisjon, planer om å etablere en filmfestival  og film- og teaterhuset Vega Scene. Byråd Hallstein Bjercke sier at Oslo vil starte nytt filmsenter med eller uten Viken filmsenter, og Sverre Pedersen i Norsk filmforbund håper at de to regionale aktørene slår seg sammen. Han er leder av fagforbundet for norske film- og tv-arbeidere som vil bli sterkt berørt av framveksten av et nytt filmsenter i Oslo-området der et klart flertall av landets film- og tv-produksjoner foregår.

– Da vil Oslo komme inn i et allerede oppgående filmsenter, som har utvist stor kreativitet gjennom bl.a. Viken-Akademiet. Det vil kunne bidra til at Viken filmsenter kan sette fart i sine planer om etterutdanning for den etablerte delen av bransjen. Vi ser for oss at dette vil kunne bidra til at Viken kan være med og samarbeide om innhold for etterutdanning med både Filmskolen, som nå går i gang med sin masterutdanning i Filmens hus i Oslo, med NFI og med Filmparken på Jar.

Det er viktig at filmskapere i Oslo nå får samme muligheter som i resten av landet, mener han.

– Osloregionen er i stor grad et arbeidsmarked for film- og TV-arbeidere som bor i denne regionen og samling om et felles regionale virkemiddelapparat vil være en stor fordel for både skapere og produsenter av innhold. Å få med Oslo kommune i den norske filmsenterfamilien er veldig bra for filmskaperne i Oslo, som med dette får samme muligheter som filmskapere i andre deler av Norge – de vil kunne søke om støtte både fra sitt regionale filmsenter og fra NFI. Forholdene ligger til rette for en veldig spennende utvikling, dersom regionen rundt Oslofjorden samler krefter og Oslo kommunes inntreden betyr at det tilføres nye midler, som kan utløse veldig spennende prosesser.

Sverre Pedersen, forbumdsleder i Norsk Filmforbund
Sverre Pedersen, forbundsleder i Norsk Filmforbund

Oslo kommune er den nest største eieren av Filmparken på Jar der Norsk filmforbund, sammen med bransjerådet, har engasjert seg sterkt for å opprettholde virksomheten. Pedersen ser framveksten av et større, samlende filmsenter som enda et argument for å videreføre driften på Jar – ikke minst når en insentivordning for utenlandske produksjoner trer i kraft fra 2016.

– Aktørene i bransjen har ivret for en ikke-diskriminerende insentivordning etter modell fra den islandske. Det betyr at alle produksjoner skal likebehandles og at en ordning således både vil redusere utflaggingen av norske produksjoner og tiltrekke seg utenlandske produksjoner. Regjeringens filmmelding gir også klare og sterke signaler om en sterkere regionalisering av virkemiddelapparatet og at Regjeringen på denne måten vil styrke produksjonsmiljøene i hele Norge.

I en slik situasjon er det helt avgjørende at Oslo kommune er på banen, både med tanke på å bli en del av filmsenterordningen, men også med tanke på å bidra til at det blir etablert et regionale filmfond i Oslo/Viken regionen.

– Vi er som sagt svært positive til at Oslo kommune nå vil satse på filmområdet, lage sin egen filmmelding og at Oslo således melder seg på i arbeidet med å gjøre Norge til én filmnasjon.

Aanund - versjon 3

Daglig leder i Viken filmsenter, Ånund Austenå (foto), gleder seg over beslutningen fra Oslo kommune. Han har tidligere skrevet om betydningen av en sammenslåing her på Rushprint.no, og er spent, men avventende. Foreløpig har Oslo og Viken hatt uformelle samtaler. Nå må det konkretiseres enda mer.

– Hvor stor andel av de 20 millionene som er tenkt til satsing på filmsenter vet vi ikke. Vi vet bare at både etablert bransje og ikke minst mange up-and-coming talenter har ventet og håpet på disse signalene. Det er også veldig positivt at dette tyder på en langsiktig satsing. Som skrevet i Rushprint tidligere i sommer ønsker vi Oslo velkommen som en naturlig del av Viken-regionen. Med Oslo kan regionen stå styrket og samlet. Det kom også tydelig fram på innspillsseminaret 31. august at bransjeorganisasjonene ønsker et samlet Viken. Eierne av Viken filmsenter venter nå på en formell henvendelse fra Oslo kommune i dette spørsmålet. 

Forslaget fra byråden ligger inne i neste års budsjett for Oslo kommune, som skal vedtas av bystyret 23. september.

Les også:

Oslo satser millioner på nytt filmsenter

Ja, Oslo trenger filmsenter!

Tigerstaden må våkne som filmregion!

Oslos passivitet på filmfeltet kan koste hovedstaden og norsk film dyrt

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– Et nytt filmsenter i Oslo får stor betydning for bransjen

– Et nytt filmsenter i Oslo får stor betydning for bransjen

Sverre Pedersen i Norsk filmforbund ser store ringvirkninger av et nytt filmsenter i Oslo der også Viken filmsenter inngår, og håper etter hvert på et regionalt filmfond. Ånund Austenå i Viken venter nå på en formell henvendelse fra Oslo kommune.

I går kunne vi melde om at Oslo kommune har besluttet å satse 20 millioner over fire år på blant annet nytt filmsenter. Blant øvrige satsinger finner vi en filmkommisjon, planer om å etablere en filmfestival  og film- og teaterhuset Vega Scene. Byråd Hallstein Bjercke sier at Oslo vil starte nytt filmsenter med eller uten Viken filmsenter, og Sverre Pedersen i Norsk filmforbund håper at de to regionale aktørene slår seg sammen. Han er leder av fagforbundet for norske film- og tv-arbeidere som vil bli sterkt berørt av framveksten av et nytt filmsenter i Oslo-området der et klart flertall av landets film- og tv-produksjoner foregår.

– Da vil Oslo komme inn i et allerede oppgående filmsenter, som har utvist stor kreativitet gjennom bl.a. Viken-Akademiet. Det vil kunne bidra til at Viken filmsenter kan sette fart i sine planer om etterutdanning for den etablerte delen av bransjen. Vi ser for oss at dette vil kunne bidra til at Viken kan være med og samarbeide om innhold for etterutdanning med både Filmskolen, som nå går i gang med sin masterutdanning i Filmens hus i Oslo, med NFI og med Filmparken på Jar.

Det er viktig at filmskapere i Oslo nå får samme muligheter som i resten av landet, mener han.

– Osloregionen er i stor grad et arbeidsmarked for film- og TV-arbeidere som bor i denne regionen og samling om et felles regionale virkemiddelapparat vil være en stor fordel for både skapere og produsenter av innhold. Å få med Oslo kommune i den norske filmsenterfamilien er veldig bra for filmskaperne i Oslo, som med dette får samme muligheter som filmskapere i andre deler av Norge – de vil kunne søke om støtte både fra sitt regionale filmsenter og fra NFI. Forholdene ligger til rette for en veldig spennende utvikling, dersom regionen rundt Oslofjorden samler krefter og Oslo kommunes inntreden betyr at det tilføres nye midler, som kan utløse veldig spennende prosesser.

Sverre Pedersen, forbumdsleder i Norsk Filmforbund
Sverre Pedersen, forbundsleder i Norsk Filmforbund

Oslo kommune er den nest største eieren av Filmparken på Jar der Norsk filmforbund, sammen med bransjerådet, har engasjert seg sterkt for å opprettholde virksomheten. Pedersen ser framveksten av et større, samlende filmsenter som enda et argument for å videreføre driften på Jar – ikke minst når en insentivordning for utenlandske produksjoner trer i kraft fra 2016.

– Aktørene i bransjen har ivret for en ikke-diskriminerende insentivordning etter modell fra den islandske. Det betyr at alle produksjoner skal likebehandles og at en ordning således både vil redusere utflaggingen av norske produksjoner og tiltrekke seg utenlandske produksjoner. Regjeringens filmmelding gir også klare og sterke signaler om en sterkere regionalisering av virkemiddelapparatet og at Regjeringen på denne måten vil styrke produksjonsmiljøene i hele Norge.

I en slik situasjon er det helt avgjørende at Oslo kommune er på banen, både med tanke på å bli en del av filmsenterordningen, men også med tanke på å bidra til at det blir etablert et regionale filmfond i Oslo/Viken regionen.

– Vi er som sagt svært positive til at Oslo kommune nå vil satse på filmområdet, lage sin egen filmmelding og at Oslo således melder seg på i arbeidet med å gjøre Norge til én filmnasjon.

Aanund - versjon 3

Daglig leder i Viken filmsenter, Ånund Austenå (foto), gleder seg over beslutningen fra Oslo kommune. Han har tidligere skrevet om betydningen av en sammenslåing her på Rushprint.no, og er spent, men avventende. Foreløpig har Oslo og Viken hatt uformelle samtaler. Nå må det konkretiseres enda mer.

– Hvor stor andel av de 20 millionene som er tenkt til satsing på filmsenter vet vi ikke. Vi vet bare at både etablert bransje og ikke minst mange up-and-coming talenter har ventet og håpet på disse signalene. Det er også veldig positivt at dette tyder på en langsiktig satsing. Som skrevet i Rushprint tidligere i sommer ønsker vi Oslo velkommen som en naturlig del av Viken-regionen. Med Oslo kan regionen stå styrket og samlet. Det kom også tydelig fram på innspillsseminaret 31. august at bransjeorganisasjonene ønsker et samlet Viken. Eierne av Viken filmsenter venter nå på en formell henvendelse fra Oslo kommune i dette spørsmålet. 

Forslaget fra byråden ligger inne i neste års budsjett for Oslo kommune, som skal vedtas av bystyret 23. september.

Les også:

Oslo satser millioner på nytt filmsenter

Ja, Oslo trenger filmsenter!

Tigerstaden må våkne som filmregion!

Oslos passivitet på filmfeltet kan koste hovedstaden og norsk film dyrt

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY