Utvalgte regissører med støtteerklæring til #stilleforopptak 

Utvalgte regissører med støtteerklæring til #stilleforopptak 

En gruppe regissører har skrevet under på et opprop til støtte for kampanjen bak hashtaggen #stilleforopptak. Det er publisert på Aftenposten.no der regissørene lover at de ”ikke skal beskytte dem som begår trakassering, overtramp eller overgrep”.

Gruppen består av noen kjente og ganske mange mindre kjente regissører. Svært mange toneangivende regissører står ikke oppført med sine signaturer, og det er ikke gjort rede for hvorfor de ikke er med. Sannsynligvis har journalistene, eller noen av regissørene, ringt rundt og spurt om regissørene vil være med på et opprop, og de som står oppført er de som har svart i tide. Dette er ikke mer enn en 20 prosent av de aktive regissørene i Norske filmregissører.

Regissørene takker skuespillerne for at de har stått fram og håper det er ”et stort steg i riktig retning mot verdige, likestilte og trygge arbeidsforhold”.

”Vi vil at dere skal vite at vi hører dere og støtter dere. Som regissører står vi i et maktforhold til skuespillerne våre. Vi kan avgjøre hvem av dere som får jobb i prosjektene våre. Vi forteller dere hva vi vil dere skal gjøre og hvordan. Med denne makten følger et tilsvarende stort ansvar”, heter det videre.

”Det er helt uakseptabelt at noen av historiene som har kommet frem i det siste, og sannsynligvis langt flere som ikke har kommet frem, har skjedd på vår vakt. Deres historier ryster oss. Hendelsene strekker seg fra motbydelig oppførsel til åpenbart kriminelle handlinger som burde anmeldes og straffeforfølges. Sammen utgjør de et bilde av en arbeidssituasjon ingen skal måtte tåle”.

Oppropet er blant annet signert av Erik Richter Strand, Eirik Svensson, Ole Giæver, Jannicke Systad Jacobsen, Eskil Vogt, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Stian Kristiansen, Joachim Trier, Camilla Strøm Henriksen, Mariken Halle, Gunhild Westhagen Magnor, Arild Østin Ommundsen, Elsa Kvamme og Nils Gaup. (les hele innlegget her, bak betalingsmur).

Utvalgte regissører med støtteerklæring til #stilleforopptak 

Utvalgte regissører med støtteerklæring til #stilleforopptak 

En gruppe regissører har skrevet under på et opprop til støtte for kampanjen bak hashtaggen #stilleforopptak. Det er publisert på Aftenposten.no der regissørene lover at de ”ikke skal beskytte dem som begår trakassering, overtramp eller overgrep”.

Gruppen består av noen kjente og ganske mange mindre kjente regissører. Svært mange toneangivende regissører står ikke oppført med sine signaturer, og det er ikke gjort rede for hvorfor de ikke er med. Sannsynligvis har journalistene, eller noen av regissørene, ringt rundt og spurt om regissørene vil være med på et opprop, og de som står oppført er de som har svart i tide. Dette er ikke mer enn en 20 prosent av de aktive regissørene i Norske filmregissører.

Regissørene takker skuespillerne for at de har stått fram og håper det er ”et stort steg i riktig retning mot verdige, likestilte og trygge arbeidsforhold”.

”Vi vil at dere skal vite at vi hører dere og støtter dere. Som regissører står vi i et maktforhold til skuespillerne våre. Vi kan avgjøre hvem av dere som får jobb i prosjektene våre. Vi forteller dere hva vi vil dere skal gjøre og hvordan. Med denne makten følger et tilsvarende stort ansvar”, heter det videre.

”Det er helt uakseptabelt at noen av historiene som har kommet frem i det siste, og sannsynligvis langt flere som ikke har kommet frem, har skjedd på vår vakt. Deres historier ryster oss. Hendelsene strekker seg fra motbydelig oppførsel til åpenbart kriminelle handlinger som burde anmeldes og straffeforfølges. Sammen utgjør de et bilde av en arbeidssituasjon ingen skal måtte tåle”.

Oppropet er blant annet signert av Erik Richter Strand, Eirik Svensson, Ole Giæver, Jannicke Systad Jacobsen, Eskil Vogt, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Stian Kristiansen, Joachim Trier, Camilla Strøm Henriksen, Mariken Halle, Gunhild Westhagen Magnor, Arild Østin Ommundsen, Elsa Kvamme og Nils Gaup. (les hele innlegget her, bak betalingsmur).

MENY