Unge og eldre går mer på kino

Nordmenn går mer på kino, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino. Undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup, viser at nordmenn i snitt var på kino 2,7 ganger i 2009. Ungdomsgruppen mellom 15 og 19 år er oftest på kino med et snitt på 4,2 ganger i løpet av et år, mens gruppen 60 pluss hadde et gjennomsnitt på 1,7.

En økende andel av befolkningen har de siste ti årene funnet veien til kinoen. I 2009 var 71 prosent innom. Dette er den høyeste andelen som er mål dette tiåret. Blant de unge mellom 15 og 19 år var hele 95 prosent på kino, og tilsvarende var halvparten av dem over 60 år å finne i kinosalen.

Unge og eldre går mer på kino

Nordmenn går mer på kino, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino. Undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup, viser at nordmenn i snitt var på kino 2,7 ganger i 2009. Ungdomsgruppen mellom 15 og 19 år er oftest på kino med et snitt på 4,2 ganger i løpet av et år, mens gruppen 60 pluss hadde et gjennomsnitt på 1,7.

En økende andel av befolkningen har de siste ti årene funnet veien til kinoen. I 2009 var 71 prosent innom. Dette er den høyeste andelen som er mål dette tiåret. Blant de unge mellom 15 og 19 år var hele 95 prosent på kino, og tilsvarende var halvparten av dem over 60 år å finne i kinosalen.

MENY