TV2 vil kun vise en halvtime med dokumentar i måneden

TV2 vil kun vise en halvtime med dokumentar i måneden

Foto: «Nowhere to hide», som alene overgår de månedlige minuttene TV2 vil bruke på dokumentar

En rekke kulturprofiler går i dag i Klassekampen ut mot fraværet av kulturprogrammer i TV2s varslede programprofil når kanalen etter all sannsynlighet får tilbake sin status som kommersiell allmennkringkaster etter sommeren. Da fristen for den nye utlysningen gikk ut, var TV 2 eneste søker.

Etter at kanalen først ikke ville søke om en ny avtale i 2016, gikk Stortinget med på å legge 135 millioner kroner årlig i potten. Pengene vil dekke TV 2s merkostnader med å opprettholde daglige nyhetssendinger fra Bergen. Men de som forventer at TV 2 med sitt oppdrag som allmennkringkaster skal trappe opp tilbudet innen kunst, kultur og musikk, vil bli skuffet, melder Klassekampen: «I utlysningen fra Kultur­departementet ble søkerne bedt om å velge minimum fem av ti programkategorier for å sikre tilstrekkelig sjangermessig bredde. TV 2 krysset av for tre sjangere som kanalen allerede innfrir på så det monner: sport, underholdning og samfunnsprogram, minst 30 minutter i uka. Av de smalere sjangerne ble kunst, kultur og musikk valgt bort, sammen med programmer for etniske minoriteter og den samiske befolkningen».

En av de som er skuffet er Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås som påpeker at TV2 gjennom avtalen kun vil forplikte seg til å sende 30 minutter med dokumentarfilm i måneden.

«Jeg skulle personlig ønske at det ble stilt flere krav, slik at et par av områdene som nå er valgt bort, ble inkludert. Den virkelig brede allmennkringkasteren, med meget solid finansiering gjennom bidragene fra oss brukere, er det NRK som må stå for fortsatt», mener Åmås, som også var leder av Mediemangfoldsutvalget.

Direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen etterlyser en mer detaljert beskrivelse av hvordan TV 2 har tenkt til å oppfylle løftet om å sende norske dokumentarer.

«Før staten inngår en endelig avtale bør den være tydelig på hva man forventer av TV 2. Det er ikke nok å bare krysse av for fem kategorier i en rubrikk», sier Urfjell.

Les hele saken

TV2 vil kun vise en halvtime med dokumentar i måneden

TV2 vil kun vise en halvtime med dokumentar i måneden

Foto: «Nowhere to hide», som alene overgår de månedlige minuttene TV2 vil bruke på dokumentar

En rekke kulturprofiler går i dag i Klassekampen ut mot fraværet av kulturprogrammer i TV2s varslede programprofil når kanalen etter all sannsynlighet får tilbake sin status som kommersiell allmennkringkaster etter sommeren. Da fristen for den nye utlysningen gikk ut, var TV 2 eneste søker.

Etter at kanalen først ikke ville søke om en ny avtale i 2016, gikk Stortinget med på å legge 135 millioner kroner årlig i potten. Pengene vil dekke TV 2s merkostnader med å opprettholde daglige nyhetssendinger fra Bergen. Men de som forventer at TV 2 med sitt oppdrag som allmennkringkaster skal trappe opp tilbudet innen kunst, kultur og musikk, vil bli skuffet, melder Klassekampen: «I utlysningen fra Kultur­departementet ble søkerne bedt om å velge minimum fem av ti programkategorier for å sikre tilstrekkelig sjangermessig bredde. TV 2 krysset av for tre sjangere som kanalen allerede innfrir på så det monner: sport, underholdning og samfunnsprogram, minst 30 minutter i uka. Av de smalere sjangerne ble kunst, kultur og musikk valgt bort, sammen med programmer for etniske minoriteter og den samiske befolkningen».

En av de som er skuffet er Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås som påpeker at TV2 gjennom avtalen kun vil forplikte seg til å sende 30 minutter med dokumentarfilm i måneden.

«Jeg skulle personlig ønske at det ble stilt flere krav, slik at et par av områdene som nå er valgt bort, ble inkludert. Den virkelig brede allmennkringkasteren, med meget solid finansiering gjennom bidragene fra oss brukere, er det NRK som må stå for fortsatt», mener Åmås, som også var leder av Mediemangfoldsutvalget.

Direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen etterlyser en mer detaljert beskrivelse av hvordan TV 2 har tenkt til å oppfylle løftet om å sende norske dokumentarer.

«Før staten inngår en endelig avtale bør den være tydelig på hva man forventer av TV 2. Det er ikke nok å bare krysse av for fem kategorier i en rubrikk», sier Urfjell.

Les hele saken

MENY