SV vil øke filmstøtten

SV vil øke filmstøtten

Foto fra en av SVs forrige valgkampanje

SV har lansert partiets alternative statsbudsjett for 2019, med forslag om å bruke 910 millioner mer på kultur. Det inkluderer en filmsatsing på 55 millioner utover regjeringens forslag, melder SVs Freddy André Øvstegård som sitter Familie- og kulturkomiteen.

Dessverre for bransjen sitter ikke SV med regjeringsmakt, og partiet har vært farlig nærme sperregrensa. Men etter at sonderingene om et regjeringssamarbeid mellom AP og Krf brøt sammen, virker det i hvert fall lysere med hensyn til SVs muligheter til å sitte i en framtidig regjering med AP. En fersk meningsmåling viser dessuten at det akkurat nå er rødgrønt flertall.

Her er noen fakta fra SVs kultur- og filmsatsing:

”SV har i sitt alternative budsjett som nylig ble lansert satt av 910 millioner mer til kultur, og trapper opp til målet om å bruke 1 prosent av statsbudsjettet til kulturformål. En styrket kunstnerøkonomi, en sterkere kulturell grunnmur og tilskudd til det frie feltet er blant hovedsatsingene, i tillegg til satsninger på mediemangfold og frivillighet».

– For å ha rik og variert kunst og kultur også i fremtida må vi prioritere det. SV mener kunstnerne og institusjonene trenger et betydelig løft, i stedet for ostehøvelkutt og en økonomi på stedet vil som vi har sett i regjeringens budsjett, mener Øvstegård.

– Et av de største løftene vi foreslår er 128 millioner med til norsk kulturfond, som vil føre til et yrende kulturliv i hele landet.

SV foreslår 55 millioner mer på norsk filmproduksjon og formidling i sitt alternative budsjett, som inkluderer 20 millioner mer til Norsk filmfond og 15 millioner mer til de regionale filmsentrene og filmfondene.

– Fem års kuttpolitikk i norsk film fra de borgerlige har fått dramatiske konsekvenser. Regjeringens foreslåtte økning i år tar ikke igjen nærheten av årevis med kutt, derfor foreslår SV et stort løft for filmfondet og filmregionene.

Her er detaljene på hvor mye vi vil øke utover regjeringens forslag til budsjett:

Filmproduksjon og formidling Økning i millioner
Styrking av konsulentordningen for ikke-kommersiell film 5
Økt støtte til filmfestivaler 5
Teksting av dubbet barnefilm 0,4
Styrke filmfondet 20
Internasjonalt Samisk Filminstitutt 5
Øke støtten til regionale filmsentre 5
Øke støtten til regionale filmfond 10
Ta igjen for vedlikeholdsetterslep på Filmparken på Jar 4

 

SV vil øke filmstøtten

SV vil øke filmstøtten

Foto fra en av SVs forrige valgkampanje

SV har lansert partiets alternative statsbudsjett for 2019, med forslag om å bruke 910 millioner mer på kultur. Det inkluderer en filmsatsing på 55 millioner utover regjeringens forslag, melder SVs Freddy André Øvstegård som sitter Familie- og kulturkomiteen.

Dessverre for bransjen sitter ikke SV med regjeringsmakt, og partiet har vært farlig nærme sperregrensa. Men etter at sonderingene om et regjeringssamarbeid mellom AP og Krf brøt sammen, virker det i hvert fall lysere med hensyn til SVs muligheter til å sitte i en framtidig regjering med AP. En fersk meningsmåling viser dessuten at det akkurat nå er rødgrønt flertall.

Her er noen fakta fra SVs kultur- og filmsatsing:

”SV har i sitt alternative budsjett som nylig ble lansert satt av 910 millioner mer til kultur, og trapper opp til målet om å bruke 1 prosent av statsbudsjettet til kulturformål. En styrket kunstnerøkonomi, en sterkere kulturell grunnmur og tilskudd til det frie feltet er blant hovedsatsingene, i tillegg til satsninger på mediemangfold og frivillighet».

– For å ha rik og variert kunst og kultur også i fremtida må vi prioritere det. SV mener kunstnerne og institusjonene trenger et betydelig løft, i stedet for ostehøvelkutt og en økonomi på stedet vil som vi har sett i regjeringens budsjett, mener Øvstegård.

– Et av de største løftene vi foreslår er 128 millioner med til norsk kulturfond, som vil føre til et yrende kulturliv i hele landet.

SV foreslår 55 millioner mer på norsk filmproduksjon og formidling i sitt alternative budsjett, som inkluderer 20 millioner mer til Norsk filmfond og 15 millioner mer til de regionale filmsentrene og filmfondene.

– Fem års kuttpolitikk i norsk film fra de borgerlige har fått dramatiske konsekvenser. Regjeringens foreslåtte økning i år tar ikke igjen nærheten av årevis med kutt, derfor foreslår SV et stort løft for filmfondet og filmregionene.

Her er detaljene på hvor mye vi vil øke utover regjeringens forslag til budsjett:

Filmproduksjon og formidling Økning i millioner
Styrking av konsulentordningen for ikke-kommersiell film 5
Økt støtte til filmfestivaler 5
Teksting av dubbet barnefilm 0,4
Styrke filmfondet 20
Internasjonalt Samisk Filminstitutt 5
Øke støtten til regionale filmsentre 5
Øke støtten til regionale filmfond 10
Ta igjen for vedlikeholdsetterslep på Filmparken på Jar 4

 

MENY