Strømmetjenestene står bak 0,1 prosent av norsk filmfinansiering

Strømmetjenestene står bak 0,1 prosent av norsk filmfinansiering

Det er fortsatt produsenter og distributører som tar mesteparten av den økonomiske risikoen på norske filmprosjekter. Strømmetjenestene bidrar med forsvinnende lite, selv om de i voksende grad strømmer norsk film. Det viser en undersøkelse som NFI har publisert i forbindelse med sin årsrapport.

Tallene baserer seg på en gjennomgang av 20 filmer med kinopremiere i 2017, som alle hadde mottatt forhåndstilskudd fra NFI.

Norsk filminstitutt står for 41 prosent av samlet finansiering, produsentene dekker 16 prosent, regionale fond står for 12 prosent og distributører finansierer i snitt 10 prosent av budsjettene.

Gratis-tv og allmennkringkastere bidrar med litt over tre prosent av den samlede finansieringen, og har vært inne på finansieringssiden i halvparten av filmene.

Men hverken betalings-tv eller filmleietjenester er involvert i noen prosjekter, mens én film fikk bidrag fra en strømmetjeneste. Som andel av den samlede finansieringen ligger det altså på 0,1 prosent. EUs samproduksjonsfond Eurimages sto for fire prosent, mens co-produsenter, private investorer og Nordisk film- og tv-fond sto for rundt tre prosent hver.

Den norske andelen av finansieringen av disse 20 filmene var høy, og utgjør 66 prosent av total finansiering ved innspillingsstart. Men med 26 prosent bidrar også utenlandske og overnasjonale kilder i betydelig grad, framfor alt Eurimages, Nordisk film og TV- fond, og disse aktørenes bidrag utgjør til sammen ti prosent.

Les mer om hvem som finansierer norsk film.

Strømmetjenestene står bak 0,1 prosent av norsk filmfinansiering

Strømmetjenestene står bak 0,1 prosent av norsk filmfinansiering

Det er fortsatt produsenter og distributører som tar mesteparten av den økonomiske risikoen på norske filmprosjekter. Strømmetjenestene bidrar med forsvinnende lite, selv om de i voksende grad strømmer norsk film. Det viser en undersøkelse som NFI har publisert i forbindelse med sin årsrapport.

Tallene baserer seg på en gjennomgang av 20 filmer med kinopremiere i 2017, som alle hadde mottatt forhåndstilskudd fra NFI.

Norsk filminstitutt står for 41 prosent av samlet finansiering, produsentene dekker 16 prosent, regionale fond står for 12 prosent og distributører finansierer i snitt 10 prosent av budsjettene.

Gratis-tv og allmennkringkastere bidrar med litt over tre prosent av den samlede finansieringen, og har vært inne på finansieringssiden i halvparten av filmene.

Men hverken betalings-tv eller filmleietjenester er involvert i noen prosjekter, mens én film fikk bidrag fra en strømmetjeneste. Som andel av den samlede finansieringen ligger det altså på 0,1 prosent. EUs samproduksjonsfond Eurimages sto for fire prosent, mens co-produsenter, private investorer og Nordisk film- og tv-fond sto for rundt tre prosent hver.

Den norske andelen av finansieringen av disse 20 filmene var høy, og utgjør 66 prosent av total finansiering ved innspillingsstart. Men med 26 prosent bidrar også utenlandske og overnasjonale kilder i betydelig grad, framfor alt Eurimages, Nordisk film og TV- fond, og disse aktørenes bidrag utgjør til sammen ti prosent.

Les mer om hvem som finansierer norsk film.

MENY