Sara Eliassens visuelle forstyrrelser

Sara Eliassens visuelle forstyrrelser

Film- og billedskaper Sara Eliassen er en gjenganger i våre spalter. Hun studerte eksperimentell film ved San Francisco Art Institute før hun en periode vekslet mellom jobbing i Norge og USA. Som filmskaper og kunstner har hun stått på festivalprogrammet blant annet i Rotterdam, Sundance og Venezia, og har deltatt en rekke ganger på kortfilmfestivalen i Grimstad.

I år er hun viet spesiell plass i Grimstad med videoverket The Feedback Loop som fra og med i dag er å finne på skjermer i det offentlige rom rundt og inne på Oslo Sentralstasjon.

Eliassens prosjekt er et samarbeid med Munchmuseet, der hun ”utforsker det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med fungerer som medprodusenter av våre personlige og kollektive minner”, som det heter i omtalen.

Med The Feedback Loop bryter Eliassen inn i bildestrømmen på skjermene på Oslo S med en serie korte visuelle forstyrrelser ”som gir assosiasjoner til filmens ideologiske historie”. I én uke, fra 11. – til 17. juni kan du oppleve Eliassens korte filmvignetter på reklameskjermene på Oslo S.

The Feedback Loop

Prosjektet ser blant annet tilbake til europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920 og -30-tallet (heriblant Norgesfilmene) «der virkemidler som frykt og begjær er flittig brukt for å skape identifikasjon». The Feedback Loop undersøker hvordan elementer fra denne perioden har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjermsamfunn.

Eliassen vil i Grimstad ha en samtale med Munchmuseets kurator Hope O´Donnell omThe Feedback Loop, men også om Blank Slate som ble vist i Grimstad i 2014 og som var utgangspunkt for vårt intervju med henne den gangen. Der reflekterte hun over hvordan filmhistorien har bidratt til å forme blikk og tanker rundt kjønn, og relasjonen mellom en kvinnelig karakter som subjekt og objekt. Den er senere vist internasjonalt ved bl.a filmfestivalen i Rotterdam, samt på ulike kunstsentre som Ex Teresa Arte Actual i Mexcio City, TPW Toronto og Abrons Art Centre NYC.

Eliassen jobber også for tiden med prosjektet 43+ i Mexico, som skal bli en essayistisk dokumentarfilm med utgangspunkt i undersøkelser Eliassen har gjort rundt bortføringen av 43 studenter fra Ayotzinapa i 2014 og propaganda/ mot-propaganda som har oppstått i kjølvannet av denne hendelsen.

Foto: Ove Kvavik, Munchmuseet
Sara Eliassens visuelle forstyrrelser

Sara Eliassens visuelle forstyrrelser

Film- og billedskaper Sara Eliassen er en gjenganger i våre spalter. Hun studerte eksperimentell film ved San Francisco Art Institute før hun en periode vekslet mellom jobbing i Norge og USA. Som filmskaper og kunstner har hun stått på festivalprogrammet blant annet i Rotterdam, Sundance og Venezia, og har deltatt en rekke ganger på kortfilmfestivalen i Grimstad.

I år er hun viet spesiell plass i Grimstad med videoverket The Feedback Loop som fra og med i dag er å finne på skjermer i det offentlige rom rundt og inne på Oslo Sentralstasjon.

Eliassens prosjekt er et samarbeid med Munchmuseet, der hun ”utforsker det visuelle språket som brukes i offentlige rom, og hvordan de levende bildene vi omgir oss med fungerer som medprodusenter av våre personlige og kollektive minner”, som det heter i omtalen.

Med The Feedback Loop bryter Eliassen inn i bildestrømmen på skjermene på Oslo S med en serie korte visuelle forstyrrelser ”som gir assosiasjoner til filmens ideologiske historie”. I én uke, fra 11. – til 17. juni kan du oppleve Eliassens korte filmvignetter på reklameskjermene på Oslo S.

The Feedback Loop

Prosjektet ser blant annet tilbake til europeiske turist- og propagandafilmer fra 1920 og -30-tallet (heriblant Norgesfilmene) «der virkemidler som frykt og begjær er flittig brukt for å skape identifikasjon». The Feedback Loop undersøker hvordan elementer fra denne perioden har reist gjennom filmhistorien og fortsatt er til stede i dagens skjermsamfunn.

Eliassen vil i Grimstad ha en samtale med Munchmuseets kurator Hope O´Donnell omThe Feedback Loop, men også om Blank Slate som ble vist i Grimstad i 2014 og som var utgangspunkt for vårt intervju med henne den gangen. Der reflekterte hun over hvordan filmhistorien har bidratt til å forme blikk og tanker rundt kjønn, og relasjonen mellom en kvinnelig karakter som subjekt og objekt. Den er senere vist internasjonalt ved bl.a filmfestivalen i Rotterdam, samt på ulike kunstsentre som Ex Teresa Arte Actual i Mexcio City, TPW Toronto og Abrons Art Centre NYC.

Eliassen jobber også for tiden med prosjektet 43+ i Mexico, som skal bli en essayistisk dokumentarfilm med utgangspunkt i undersøkelser Eliassen har gjort rundt bortføringen av 43 studenter fra Ayotzinapa i 2014 og propaganda/ mot-propaganda som har oppstått i kjølvannet av denne hendelsen.

Foto: Ove Kvavik, Munchmuseet
MENY