Oslo kulturbyråd: ”Vi trenger et eget filmsenter”

Oslo kulturbyråd: ”Vi trenger et eget filmsenter”

I sommer har Dagsavisen intervjuet ulike personer med tilknytning til kulturbyen Oslo. I dag var turen kommet til ”mannen som styrer Oslos kulturpolitikk”, Hallstein Bjercke (V). Han lar det dryppe noen ord om hvilken plass filmen har i hans visjoner for filmbyen Oslo som skal konkretiseres gjennom en egen filmmelding til høsten.

– Vi kan ikke bare ha insentivordninger for internasjonale produksjoner. Vi må også tenke på bredden. Jeg begynner å bli overbevist om at Oslo trenger et eget filmsenter, sier han.

De siste par årene har han fått en del kritikk, ikke minst fra Rushprints redaktør, for å innta en passiv holdning i arbeidet med å gjøre Oslo til en moderne filmby. Det var den planlagte filmversjonen av Jo Nesbøs Snømannen, som sannsynligvis vil ende opp i Stockholm, som først utløste reaksjoner. For nordmenn flest virker det underlig at byen Oslo, som betyr så mye for krimromanens univers, ikke skal få utgjøre kulissene for filmen.

Det førte til at Oslo kommune forsøkte å skrape sammen midler for å matche den svenske hovedstadens insentivordning. Det gjenstår å se hvem som vinner det kappløpet.

En annen kritikkverdig side ved filmbyen Oslo er det faktum at hovedstaden – i motsetning til alle andre store norske byer – ikke har noe eget filmsenter. Derfor er det gledelig at Bjercke har tatt til seg noe av kritikken og nå går med planer om et filmsenter. Og han bekrefter ryktene som har gått om samtaler mellom Oslo kommune og Viken Filmsenter i Drammen om å samle seg til et felles senter for Oslofjord-regionen:

– Om Oslo skal bli del av Viken filmsenter i Drammen eller om vi skal ha vårt eget, er jeg usikker på. Men etter at filmpolitikken har blitt regionalisert, så må vi også delta, sier Bjercke.

 

Oslo kulturbyråd: ”Vi trenger et eget filmsenter”

Oslo kulturbyråd: ”Vi trenger et eget filmsenter”

I sommer har Dagsavisen intervjuet ulike personer med tilknytning til kulturbyen Oslo. I dag var turen kommet til ”mannen som styrer Oslos kulturpolitikk”, Hallstein Bjercke (V). Han lar det dryppe noen ord om hvilken plass filmen har i hans visjoner for filmbyen Oslo som skal konkretiseres gjennom en egen filmmelding til høsten.

– Vi kan ikke bare ha insentivordninger for internasjonale produksjoner. Vi må også tenke på bredden. Jeg begynner å bli overbevist om at Oslo trenger et eget filmsenter, sier han.

De siste par årene har han fått en del kritikk, ikke minst fra Rushprints redaktør, for å innta en passiv holdning i arbeidet med å gjøre Oslo til en moderne filmby. Det var den planlagte filmversjonen av Jo Nesbøs Snømannen, som sannsynligvis vil ende opp i Stockholm, som først utløste reaksjoner. For nordmenn flest virker det underlig at byen Oslo, som betyr så mye for krimromanens univers, ikke skal få utgjøre kulissene for filmen.

Det førte til at Oslo kommune forsøkte å skrape sammen midler for å matche den svenske hovedstadens insentivordning. Det gjenstår å se hvem som vinner det kappløpet.

En annen kritikkverdig side ved filmbyen Oslo er det faktum at hovedstaden – i motsetning til alle andre store norske byer – ikke har noe eget filmsenter. Derfor er det gledelig at Bjercke har tatt til seg noe av kritikken og nå går med planer om et filmsenter. Og han bekrefter ryktene som har gått om samtaler mellom Oslo kommune og Viken Filmsenter i Drammen om å samle seg til et felles senter for Oslofjord-regionen:

– Om Oslo skal bli del av Viken filmsenter i Drammen eller om vi skal ha vårt eget, er jeg usikker på. Men etter at filmpolitikken har blitt regionalisert, så må vi også delta, sier Bjercke.

 

MENY