Norsk sjangerbølge inspirerer svenskene

Bølgen - versjon 2
Bølgen

I svensk film har man de siste årene lagt merke til den høye markedsandelen norsk film har på hjemmebane, og hvor sterkt sjangerfilmen står i Norge. For noen uker bekreftet Rikke Ennis i TrustNordisk overfor Rushprint at Norge er i særklasse som sjangerfilmeksportør, anført i år av Bølgen som gjorde suksess på markedet under Berlinalen.

Der er dere nummer én i Skandinavia. Danmark og Sverige kjører på med drama og krim, mens Norge er sterk på sjanger. Utfordringen kan bli å finne ut hvordan man trekker frem andre deler av filmkulturen like godt.”

For Norges del handler det om å få dramafilmene mer fram i lyset, for svenskene handler det om å få bedre grep om sjangerfilmen. I et nytt samarbeid mellom Film i Väst, Nordisk film og SVT ønsker aktørene å finne fram til filmprosjekter med internasjonalt potensial. Målet er å lage større budsjetterte filmer. En gang i måneden skal de tre bransjeaktørene møtes for å vurdere prosjekter. De har ikke satt noen grense for hvor mange prosjekter de vil støtte, men de vil samlet gi opp mot 25 svenske millioner til hvert prosjekt.

Det er Trust Nordisk som skal selge filmene på det internasjonale markedet, mens Nordisk Film distribuerer fimene i Norden.

Tomas Eskilsson i Film i Väst forteller at tanken bak initiativet er å finansiere mellom 50 og 65 prosent av filmenes budsjett for å kunne lage filmer til 35-40 millioner, som ligger dobbelt så høyt som en gjennomsnittlig svensk spillefilm.

Vi håper det kan bli en vitamininnsprøytning i svensk film som trenger en oppgradering av sin production value for å kunne konkurrere internasjonalt

I Norge er det få bransjeaktører som har tro på, eller ser behovet for, en tilsvarende modell. Vi har allerede et tilskuddssystem som stimulerer til produksjon av slike filmer allerede, påpeker de. Nordisk Film/SF/TV2/NRK er allerede inne som investorer i slike prosjekter. Nordisk Film har ifølge en av Rushprints kilder signalisert at de ønsker å prioritere investeringer i denne typer filmer og at de ser at det er gode muligheter for dette innenfor det norske tilskuddssystemet.

Les mer om initiativet hos Nordisk film og tv-fond

Norsk sjangerbølge inspirerer svenskene

Bølgen - versjon 2
Bølgen

I svensk film har man de siste årene lagt merke til den høye markedsandelen norsk film har på hjemmebane, og hvor sterkt sjangerfilmen står i Norge. For noen uker bekreftet Rikke Ennis i TrustNordisk overfor Rushprint at Norge er i særklasse som sjangerfilmeksportør, anført i år av Bølgen som gjorde suksess på markedet under Berlinalen.

Der er dere nummer én i Skandinavia. Danmark og Sverige kjører på med drama og krim, mens Norge er sterk på sjanger. Utfordringen kan bli å finne ut hvordan man trekker frem andre deler av filmkulturen like godt.”

For Norges del handler det om å få dramafilmene mer fram i lyset, for svenskene handler det om å få bedre grep om sjangerfilmen. I et nytt samarbeid mellom Film i Väst, Nordisk film og SVT ønsker aktørene å finne fram til filmprosjekter med internasjonalt potensial. Målet er å lage større budsjetterte filmer. En gang i måneden skal de tre bransjeaktørene møtes for å vurdere prosjekter. De har ikke satt noen grense for hvor mange prosjekter de vil støtte, men de vil samlet gi opp mot 25 svenske millioner til hvert prosjekt.

Det er Trust Nordisk som skal selge filmene på det internasjonale markedet, mens Nordisk Film distribuerer fimene i Norden.

Tomas Eskilsson i Film i Väst forteller at tanken bak initiativet er å finansiere mellom 50 og 65 prosent av filmenes budsjett for å kunne lage filmer til 35-40 millioner, som ligger dobbelt så høyt som en gjennomsnittlig svensk spillefilm.

Vi håper det kan bli en vitamininnsprøytning i svensk film som trenger en oppgradering av sin production value for å kunne konkurrere internasjonalt

I Norge er det få bransjeaktører som har tro på, eller ser behovet for, en tilsvarende modell. Vi har allerede et tilskuddssystem som stimulerer til produksjon av slike filmer allerede, påpeker de. Nordisk Film/SF/TV2/NRK er allerede inne som investorer i slike prosjekter. Nordisk Film har ifølge en av Rushprints kilder signalisert at de ønsker å prioritere investeringer i denne typer filmer og at de ser at det er gode muligheter for dette innenfor det norske tilskuddssystemet.

Les mer om initiativet hos Nordisk film og tv-fond

MENY