NFI styrker innkjøpene av norsk film til Filmbib

NFI styrker innkjøpene av norsk film til Filmbib

Foto: Aleppos fall, en av filmene som nylig ble kjøpt inn til Filmbib

Nylig kunne vi melde om at 40 nye norske filmer er kjøpt inn gjennom innkjøpsordningen for film og blir gratis tilgjengelig på strømmetjenesten Filmbib. I alt er 400 filmer innlemmet i ordningen som er tilgjengelig for alle med lånekort på bibliotekene.

Nå melder Norsk filminstitutt at de trapper opp satsingen på innkjøpsordningen ved å sette av tre nye millioner til nye kort- og dokumentarfilmer.

–   Vi ser at innkjøpsordningen for film er en ettertraktet ordning for norske filmskapere. Nå tilrettelegger vi for ytterligere å øke ordningens status slik at vi får enda bedre filmer, enda bedre aktualitet og en styrket tilgjengelighet med mulighet for visning av filmene også på biblioteket, sier Julie Ova, direktør for formidling hos NFI.

Innkjøpsordningen for film ble opprettet i 2016 for å gi barn og voksne bedre tilgang til film av kunstnerisk og/eller kulturell verdi. NFI har denne høsten i samarbeid med bransjeorganisasjonene oppdatert retningslinjene ”for å sikre en mest mulig hensiktsmessig ordning”. De nye retningslinjene gjelder for filmer som kjøpes inn etter neste søknadsfrist, 10. oktober. De viktigste endringene er:

 • økning i honorarsatsene
 • kortfilm øker fra 15.000 til 20.000 kroner per film
 • dokumentarfilm øker fra 25.000 til 35.000 kroner
 • du kan søke med filmer som er opptil fem år gamle (tidligere kun to år)
 • ordningen er kun søknadsbasert (utvalget kan ikke lenger velge andre titler)
 • filmen som kjøpes inn vil også kunne vises på bibliotek (tidligere kun i privat sammenheng)

I Filmbib finnes kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Strømmetjenesten byr på en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier, i tillegg til historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer.

Innkjøpsordningen for film administreres av NFI på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som skal inngå i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. Utvalget består av fem medlemmer nominert av Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Nasjonalbiblioteket.

NFI styrker innkjøpene av norsk film til Filmbib

NFI styrker innkjøpene av norsk film til Filmbib

Foto: Aleppos fall, en av filmene som nylig ble kjøpt inn til Filmbib

Nylig kunne vi melde om at 40 nye norske filmer er kjøpt inn gjennom innkjøpsordningen for film og blir gratis tilgjengelig på strømmetjenesten Filmbib. I alt er 400 filmer innlemmet i ordningen som er tilgjengelig for alle med lånekort på bibliotekene.

Nå melder Norsk filminstitutt at de trapper opp satsingen på innkjøpsordningen ved å sette av tre nye millioner til nye kort- og dokumentarfilmer.

–   Vi ser at innkjøpsordningen for film er en ettertraktet ordning for norske filmskapere. Nå tilrettelegger vi for ytterligere å øke ordningens status slik at vi får enda bedre filmer, enda bedre aktualitet og en styrket tilgjengelighet med mulighet for visning av filmene også på biblioteket, sier Julie Ova, direktør for formidling hos NFI.

Innkjøpsordningen for film ble opprettet i 2016 for å gi barn og voksne bedre tilgang til film av kunstnerisk og/eller kulturell verdi. NFI har denne høsten i samarbeid med bransjeorganisasjonene oppdatert retningslinjene ”for å sikre en mest mulig hensiktsmessig ordning”. De nye retningslinjene gjelder for filmer som kjøpes inn etter neste søknadsfrist, 10. oktober. De viktigste endringene er:

 • økning i honorarsatsene
 • kortfilm øker fra 15.000 til 20.000 kroner per film
 • dokumentarfilm øker fra 25.000 til 35.000 kroner
 • du kan søke med filmer som er opptil fem år gamle (tidligere kun to år)
 • ordningen er kun søknadsbasert (utvalget kan ikke lenger velge andre titler)
 • filmen som kjøpes inn vil også kunne vises på bibliotek (tidligere kun i privat sammenheng)

I Filmbib finnes kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Strømmetjenesten byr på en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier, i tillegg til historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer.

Innkjøpsordningen for film administreres av NFI på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Et uavhengig utvalg vurderer hvilke filmer som skal inngå i ordningen basert på to årlige søknadsrunder. Utvalget består av fem medlemmer nominert av Norsk filmforbund, Norske film-, TV- og spillprodusenters forening, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører og Nasjonalbiblioteket.

MENY