#Metoo innhenter samisk film

#Metoo innhenter samisk film

Tystnaden i Sápmi er en av dokumentarene som nylig ble tildelt produksjonsstøtte fra Nordnorsk filmsenter, og som går løs på et tabu det samiske samfunnet har til felles med det norske storsamfunnet: seksuelle overgrep.

Med dokumentarprosjektet ønsker regissør Liselotte Wajstedt å gi oss innblikk i hvordan det lukkede samiske samfunnet kan tie i hjel seksuelle overgrep og overlate ofrene til seg selv. Med filmen vil hun ”finne årsaken til at så alvorlige temaer blir fortiet, og synliggjøre de uakseptable handlingene som foregår bak taushet og skam”.

I kjølvannet av #Metoo har det vært mye fokus på overgrep og trakassering innen teater- og filmbransjen, og en dokumentar av Håvard Bustnes om selve bevegelsen er under produksjon. Men Wajstedts film er en av få som vil forsøke å få fram hvordan overgrep kan bli nedfelt i en kultur over lang tid, og hvordan det blir ekstra krevende å avdekke det innen en lukket kultur som selv har vært undertrykt.

Tystnaden i Sápmi skal ta tak i tabuer og hendelser ”som har plaget mange samiske unge kvinner – i generasjoner”, heter det i omtalen. ”Seksuelle overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolks samfunn. Kvinnene som står fram i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Filmen er respektfullt og nærgående fortalt”.

I 2015 kom det ut en rapport som viser at det er flere samiske enn etnisk norske og svenske kvinner som blir utsatt for overgrep. Antall selvmord blant kvinner viser seg også å være høyere i Sápmi enn andre steder. ”Det er ikke nødvendigvis flere overgrep i Sápmi enn i resten av verden”, heter det i filmskaperenes egen omtale. ”Den store forskjellen er strukturene rundt ofrene. Det er en langt større problematikk enn hva vi aner”.

Liselotte Wajstedt (foto av Lisa Kejonen / Vaja Productions)

Liselotte Wajstedt (f.1973) er billedkunstner og filmskaper med samisk bakgrunn. Filmene hennes beveger seg ofte i grenselandet mellom dokumentar og eksperimentell kunstfilm. Blant hennes filmer er Jorindas resa (2014), Kiruna – Rymdvägen (2013), A Soul of a City (2012) og The sami and her body (2007).

Produsent er Linn Henriksen i Paranordfilm. Coprodusenter er Nordnorsk filmsenter, Filmpool Nord, Det svenske filminstituttet, Det internasjonale samiske filminstituttet og Region Norrbotten.

Les mer om de øvrige produksjonene som er tildelt støtte fra Nordnorsk filmsenter

#Metoo innhenter samisk film

#Metoo innhenter samisk film

Tystnaden i Sápmi er en av dokumentarene som nylig ble tildelt produksjonsstøtte fra Nordnorsk filmsenter, og som går løs på et tabu det samiske samfunnet har til felles med det norske storsamfunnet: seksuelle overgrep.

Med dokumentarprosjektet ønsker regissør Liselotte Wajstedt å gi oss innblikk i hvordan det lukkede samiske samfunnet kan tie i hjel seksuelle overgrep og overlate ofrene til seg selv. Med filmen vil hun ”finne årsaken til at så alvorlige temaer blir fortiet, og synliggjøre de uakseptable handlingene som foregår bak taushet og skam”.

I kjølvannet av #Metoo har det vært mye fokus på overgrep og trakassering innen teater- og filmbransjen, og en dokumentar av Håvard Bustnes om selve bevegelsen er under produksjon. Men Wajstedts film er en av få som vil forsøke å få fram hvordan overgrep kan bli nedfelt i en kultur over lang tid, og hvordan det blir ekstra krevende å avdekke det innen en lukket kultur som selv har vært undertrykt.

Tystnaden i Sápmi skal ta tak i tabuer og hendelser ”som har plaget mange samiske unge kvinner – i generasjoner”, heter det i omtalen. ”Seksuelle overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolks samfunn. Kvinnene som står fram i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Filmen er respektfullt og nærgående fortalt”.

I 2015 kom det ut en rapport som viser at det er flere samiske enn etnisk norske og svenske kvinner som blir utsatt for overgrep. Antall selvmord blant kvinner viser seg også å være høyere i Sápmi enn andre steder. ”Det er ikke nødvendigvis flere overgrep i Sápmi enn i resten av verden”, heter det i filmskaperenes egen omtale. ”Den store forskjellen er strukturene rundt ofrene. Det er en langt større problematikk enn hva vi aner”.

Liselotte Wajstedt (foto av Lisa Kejonen / Vaja Productions)

Liselotte Wajstedt (f.1973) er billedkunstner og filmskaper med samisk bakgrunn. Filmene hennes beveger seg ofte i grenselandet mellom dokumentar og eksperimentell kunstfilm. Blant hennes filmer er Jorindas resa (2014), Kiruna – Rymdvägen (2013), A Soul of a City (2012) og The sami and her body (2007).

Produsent er Linn Henriksen i Paranordfilm. Coprodusenter er Nordnorsk filmsenter, Filmpool Nord, Det svenske filminstituttet, Det internasjonale samiske filminstituttet og Region Norrbotten.

Les mer om de øvrige produksjonene som er tildelt støtte fra Nordnorsk filmsenter

MENY