Jorunn Myklebust Syversen med ny langfilm

Jorunn Myklebust Syversen med ny langfilm

Regissør Jorunn Myklebust Syversen og produsent MER Film er tildelt 5.6 millioner kroner i produksjonstilskudd av NFI til spillefilmen Disco, ”et gripende drama om ei ung jentes forsøk på å frigjøre seg selv”.

Det lave budsjettet skyldes at filmen inngår i talentsatsingen Nye Veier som er ment å åpne for større kunstnerisk utforsking, men lavere økonomisk risiko.

Filmen skildrer  19 år gamle Mirjam som ”er regjerende verdensmester i disco freestyle-dans. Hun har et helt unikt talent, men strever med flashbacks og nerver før konkurranser. Hjemme har Mirjams familie viet livet til Gud og frikirken Friheten, hvor stefaren Per er pastor. Under VM i Ørebro er forventningene høye. I konkurranse om sitt åttende VM gull svikter musklene, Mirjam kollapser og diskvalifiseringen er en realitet. Hun blir sendt til fastlege som setter henne på antidepressive medisiner. I sin søken etter å forstå Gud og fortiden mister hun fotfestet”.

Spillefilmkonsulent Ståle Stein Berg i NFI begrunner tildelingen slik:

«Jorunn Myklebust Syversen er eit uortodoks diktartalent som berikar norsk film med både tematisk styrke og ei særeigen evne til nærvær i skildringa av karakterane sine. I grenselandet mellom fiksjon og verkelegheit klarar ho å skape enkle forteljingar om komplekse kjensler og mekanismar. I Disco fører ho saman to ytterpunkt som vil skape ein sterk dynamikk både visuelt og dramatisk. Produsent Maria Ekerhovd og Mer Film stiller seg heilhjerta bak utviklinga av Myklebust Syversens forteljarstemme og legg i tillegg for dagen eit høgt ambisjonsnivå for filmen. I sum blir det eit prosjekt særs godt rigga for Nye veier.

Eit uttalt mål for Jorunn Myklebust Syvertsen har vore å heve det cinematiske og dramatiske ambisjonsnivået samtidig som hennar opne og prosessorienterte arbeidsmetode blir ivaretatt. Eg meiner ho lykkest med det i dette prosjektet. Tungt influert av verkelegheita og gjennom massiv research har ho skapt ei forteljing som også har dramatisk raffinement og dramaturgisk stringens. I tillegg er det lagt for dagen solid arbeid med det cinematiske; ei slåande bildeforteljing som like vel ivaretar det autentiske, organiske. Og ikkje minst er dette eit mangefasettert portrett av karakterar og miljø ein fort kan karikere og demonisere. I sum blir dette ei forteljing med tematisk relevans og visuell komunikasjonskraft som rører ved langt fleire enn miljøet den skildrar».

Myklebust Syversen er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og hennes arbeider er blitt vist på mange arenaer innen kunst og film. Myklebust Syversen har vært aktiv innenfor samtidskunstfeltet som billedkunstner, og jobber som videokunster, manusforfatter og regissør. I 2017 debuterte hun som spillefilmregissør med Hoggeren. 

Jorunn Myklebust Syversen med ny langfilm

Jorunn Myklebust Syversen med ny langfilm

Regissør Jorunn Myklebust Syversen og produsent MER Film er tildelt 5.6 millioner kroner i produksjonstilskudd av NFI til spillefilmen Disco, ”et gripende drama om ei ung jentes forsøk på å frigjøre seg selv”.

Det lave budsjettet skyldes at filmen inngår i talentsatsingen Nye Veier som er ment å åpne for større kunstnerisk utforsking, men lavere økonomisk risiko.

Filmen skildrer  19 år gamle Mirjam som ”er regjerende verdensmester i disco freestyle-dans. Hun har et helt unikt talent, men strever med flashbacks og nerver før konkurranser. Hjemme har Mirjams familie viet livet til Gud og frikirken Friheten, hvor stefaren Per er pastor. Under VM i Ørebro er forventningene høye. I konkurranse om sitt åttende VM gull svikter musklene, Mirjam kollapser og diskvalifiseringen er en realitet. Hun blir sendt til fastlege som setter henne på antidepressive medisiner. I sin søken etter å forstå Gud og fortiden mister hun fotfestet”.

Spillefilmkonsulent Ståle Stein Berg i NFI begrunner tildelingen slik:

«Jorunn Myklebust Syversen er eit uortodoks diktartalent som berikar norsk film med både tematisk styrke og ei særeigen evne til nærvær i skildringa av karakterane sine. I grenselandet mellom fiksjon og verkelegheit klarar ho å skape enkle forteljingar om komplekse kjensler og mekanismar. I Disco fører ho saman to ytterpunkt som vil skape ein sterk dynamikk både visuelt og dramatisk. Produsent Maria Ekerhovd og Mer Film stiller seg heilhjerta bak utviklinga av Myklebust Syversens forteljarstemme og legg i tillegg for dagen eit høgt ambisjonsnivå for filmen. I sum blir det eit prosjekt særs godt rigga for Nye veier.

Eit uttalt mål for Jorunn Myklebust Syvertsen har vore å heve det cinematiske og dramatiske ambisjonsnivået samtidig som hennar opne og prosessorienterte arbeidsmetode blir ivaretatt. Eg meiner ho lykkest med det i dette prosjektet. Tungt influert av verkelegheita og gjennom massiv research har ho skapt ei forteljing som også har dramatisk raffinement og dramaturgisk stringens. I tillegg er det lagt for dagen solid arbeid med det cinematiske; ei slåande bildeforteljing som like vel ivaretar det autentiske, organiske. Og ikkje minst er dette eit mangefasettert portrett av karakterar og miljø ein fort kan karikere og demonisere. I sum blir dette ei forteljing med tematisk relevans og visuell komunikasjonskraft som rører ved langt fleire enn miljøet den skildrar».

Myklebust Syversen er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og hennes arbeider er blitt vist på mange arenaer innen kunst og film. Myklebust Syversen har vært aktiv innenfor samtidskunstfeltet som billedkunstner, og jobber som videokunster, manusforfatter og regissør. I 2017 debuterte hun som spillefilmregissør med Hoggeren. 

MENY