Hvite menn dominerer filmkritikken

Hvite menn dominerer filmkritikken

Om kvinnelige filmskapere utgjør en minoritet, hvordan er kjønnsbalansen hos de som fortolker og videreformidler sine inntrykk av filmene gjennom media? Ikke noe særlig bedre, viser en ny amerikansk undersøkelse utført av Center for the Study of Women in Television and Film i San Diego.

Her er også kvinnene i et klart mindretall, fastslår undersøkelsen ”Film Critics and Gender, and Why It Matters” som har kartlagt kritikerne som jobbet for papirutgivelser, tv-kanaler og online-publikasjoner våren 2018. Undersøkelsen omfattet over 4000 anmeldelser og kritikker som er tilgjengelig på Rotten Tomatoes og utført av 341 enkeltpersoner.

Filmkritikken domineres ikke overraskende av hvite menn som er dobbelt så mange som hvite kvinner. Samlet antall menn i undersøkelsen utgjorde 68 prosent, kvinnene utgjorde 32 prosent. Representasjonen av hudfarge og etnisk tilhørighet var ikke hovedfokus for undersøkelsen, men det fastslås likevel at 83 prosent av alle kvinnelige kritikere er hvite og 82 prosent av de mannlige er hvite.

Undersøkelsen kommer kort tid etter at USC Annenberg Inclusion Initiative publiserte en rapport som viste at av 20 000 anmeldelser av fjorårets 100 mest sette filmer på kino var bare 22 prosent utført av kvinner.

Et sentralt funn i den nye rapporten er at kvinnene i amerikanske medier langt oftere skriver og fremhever filmer av kvinnelige regissører eller med kvinnelig hovedrolle enn sine mannlige kolleger. Rapporten konkluderer med at en langt større andel av filmene som kvinner anmelder har en kvinnelig hovedperson. Det kommer ikke fram om kvinnene selv velger filmer med kvinnelig hovedperson, eller om de får tildelt slike filmer, noe som ville vært interessant å få vite. Det kommer imidlertid fram at mannlige kritikere er mer negative til filmer med kvinnelige hovedroller enn de kvinnelige kritikerne er (det motsatte er ikke tilfelle).

Om tallene ikke avdekker noen overraskende funn, viser de likevel at kjønn er avgjørende for hvordan filmer fortolkes og videreformidles. Når et overveldende flertall av kritikerne er menn, som generelt sett er mer negative til filmer med kvinnelig hovedrolle enn kvinnene er det, får det konsekvenser for hvordan disse filmene oppfattes i resten av samfunnet.

Her hjemme er det ikke foretatt noen tilsvarende undersøkelser, men det er naturlig å tro at situasjonen ikke er radikalt annerledes. I dagspresse og riksmedier er kvinnelige filmanmeldere relativt godt representert, mens online-publikasjoner og blogger ofte domineres av menn.

Hvite menn dominerer filmkritikken

Hvite menn dominerer filmkritikken

Om kvinnelige filmskapere utgjør en minoritet, hvordan er kjønnsbalansen hos de som fortolker og videreformidler sine inntrykk av filmene gjennom media? Ikke noe særlig bedre, viser en ny amerikansk undersøkelse utført av Center for the Study of Women in Television and Film i San Diego.

Her er også kvinnene i et klart mindretall, fastslår undersøkelsen ”Film Critics and Gender, and Why It Matters” som har kartlagt kritikerne som jobbet for papirutgivelser, tv-kanaler og online-publikasjoner våren 2018. Undersøkelsen omfattet over 4000 anmeldelser og kritikker som er tilgjengelig på Rotten Tomatoes og utført av 341 enkeltpersoner.

Filmkritikken domineres ikke overraskende av hvite menn som er dobbelt så mange som hvite kvinner. Samlet antall menn i undersøkelsen utgjorde 68 prosent, kvinnene utgjorde 32 prosent. Representasjonen av hudfarge og etnisk tilhørighet var ikke hovedfokus for undersøkelsen, men det fastslås likevel at 83 prosent av alle kvinnelige kritikere er hvite og 82 prosent av de mannlige er hvite.

Undersøkelsen kommer kort tid etter at USC Annenberg Inclusion Initiative publiserte en rapport som viste at av 20 000 anmeldelser av fjorårets 100 mest sette filmer på kino var bare 22 prosent utført av kvinner.

Et sentralt funn i den nye rapporten er at kvinnene i amerikanske medier langt oftere skriver og fremhever filmer av kvinnelige regissører eller med kvinnelig hovedrolle enn sine mannlige kolleger. Rapporten konkluderer med at en langt større andel av filmene som kvinner anmelder har en kvinnelig hovedperson. Det kommer ikke fram om kvinnene selv velger filmer med kvinnelig hovedperson, eller om de får tildelt slike filmer, noe som ville vært interessant å få vite. Det kommer imidlertid fram at mannlige kritikere er mer negative til filmer med kvinnelige hovedroller enn de kvinnelige kritikerne er (det motsatte er ikke tilfelle).

Om tallene ikke avdekker noen overraskende funn, viser de likevel at kjønn er avgjørende for hvordan filmer fortolkes og videreformidles. Når et overveldende flertall av kritikerne er menn, som generelt sett er mer negative til filmer med kvinnelig hovedrolle enn kvinnene er det, får det konsekvenser for hvordan disse filmene oppfattes i resten av samfunnet.

Her hjemme er det ikke foretatt noen tilsvarende undersøkelser, men det er naturlig å tro at situasjonen ikke er radikalt annerledes. I dagspresse og riksmedier er kvinnelige filmanmeldere relativt godt representert, mens online-publikasjoner og blogger ofte domineres av menn.

MENY