Frogner kino inn på kommunebudsjettet i Oslo

Frogner kino inn på kommunebudsjettet i Oslo

Frogner kino er det nye innslaget på kommunebudsjettet for filmfeltet som kulturbyråden for Oslo nå presenterer i sitt forslag til budsjett for 2019. Den nye kinoen, som utelivsgründer og filmskaper Jan Vardøen holder på å pusse opp til fordums storhet, ligger inne i byrådens forslag til budsjett med 500 000 kroner.

Ellers er det få påplussinger for de siste årenes støttemottakere: det er stort sett 50 000 ekstra her og der. Flere søknader som går på satsing på unge talenter og flerkulturell virksomhet er ikke innstilt med støtte, som Mediefabrikken og filmkollektivet Purple Dragons. Viken filmsenter får på sin side tilskudd for 2019 gjennom et driftstilskudd fra kommunen.

Det er fortsatt Vega Scene, som skal tilby kinovisning og teateroppsetninger, som er største mottaker av støtte, men denne gangen ligger nivået 1,5 millioner lavere enn for 2018 (da Vega også fikk investeringsstøtte).

Her er byrådens innstillinger:

Film Abloom (Abloom Filmfestival) 500 000

Festivalkontoret (Film fra Sør og Arabiske filmdager) 1 550 000

Festivalkontoret (Oslo Pix internasjonal filmfestival) 1 950 000

Frogner kino  500 000

Grønnskjerm (Kortfilmarrangement for unge filmskapere) 250 000

Human rights Human wrongs (HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival) 850 000

Oslo Dokumentarkino  550 000

Oslo Fusion International Film Festival (tidl. Skeive Filmer) 400 000

Oslo16 (filmsenter/talentutvikling) 900 000

Vega Scene Utvikling – første driftsår: 10 000 000

Viken filmsenter:  2 209 302 (dette er et driftstilskudd med et beløp som er definert ut fra en fordelingsnøkkel mellom de 5 eierne av Viken filmsenter: Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo)

Les mer om søknadene og innstillingene

Det står listet opp under byrådets innstilling mot slutten av oversikten, under Avsetninger kommunale tiltak og annet:

Frogner kino inn på kommunebudsjettet i Oslo

Frogner kino inn på kommunebudsjettet i Oslo

Frogner kino er det nye innslaget på kommunebudsjettet for filmfeltet som kulturbyråden for Oslo nå presenterer i sitt forslag til budsjett for 2019. Den nye kinoen, som utelivsgründer og filmskaper Jan Vardøen holder på å pusse opp til fordums storhet, ligger inne i byrådens forslag til budsjett med 500 000 kroner.

Ellers er det få påplussinger for de siste årenes støttemottakere: det er stort sett 50 000 ekstra her og der. Flere søknader som går på satsing på unge talenter og flerkulturell virksomhet er ikke innstilt med støtte, som Mediefabrikken og filmkollektivet Purple Dragons. Viken filmsenter får på sin side tilskudd for 2019 gjennom et driftstilskudd fra kommunen.

Det er fortsatt Vega Scene, som skal tilby kinovisning og teateroppsetninger, som er største mottaker av støtte, men denne gangen ligger nivået 1,5 millioner lavere enn for 2018 (da Vega også fikk investeringsstøtte).

Her er byrådens innstillinger:

Film Abloom (Abloom Filmfestival) 500 000

Festivalkontoret (Film fra Sør og Arabiske filmdager) 1 550 000

Festivalkontoret (Oslo Pix internasjonal filmfestival) 1 950 000

Frogner kino  500 000

Grønnskjerm (Kortfilmarrangement for unge filmskapere) 250 000

Human rights Human wrongs (HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival) 850 000

Oslo Dokumentarkino  550 000

Oslo Fusion International Film Festival (tidl. Skeive Filmer) 400 000

Oslo16 (filmsenter/talentutvikling) 900 000

Vega Scene Utvikling – første driftsår: 10 000 000

Viken filmsenter:  2 209 302 (dette er et driftstilskudd med et beløp som er definert ut fra en fordelingsnøkkel mellom de 5 eierne av Viken filmsenter: Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo)

Les mer om søknadene og innstillingene

Det står listet opp under byrådets innstilling mot slutten av oversikten, under Avsetninger kommunale tiltak og annet:

MENY