Frilansprisen til #stilleforopptak

Frilansprisen til #stilleforopptak

Foto fra utdelingen av prisen på Cafeteatret i går kveld (foto: Aleksander Ramsland)

I år gikk ikke frilansprisen til én person som har utmerket seg spesielt for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge, men en bevegelse.

”Som regel er det en enkeltskuespiller som får denne prisen, men i fjor skjedde det noe stort og uvanlig, som fikk betydning for alle i teater- og filmbransjen. Særlig for frilansere, og særlig i en bransje hvor maktstrukturene gjør frilansere på jobbjakt spesielt utsatte og sårbare”, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut i tilknytning til utdelingen.

#stilleforopptak begynte som en lukket Facebook-gruppe der kvinnelige skuespillere delte historier og erfaringer knyttet til seksuell trakassering på arbeidsplassen. Historiene var anonymiserte og fokuserte på strukturelle problemer i teater- og filmbransjen. Oppropet fikk bred mediedekning, førte til grundig debatt og et kraftig oppgjør med ukultur.

Juryen fremhevet blant annet at debatten i kjølvannet av #stilleforopptak og #metoo har ført til en lovendring som gir arbeidsgivere på korte kontrakter bedre varslingsvern.

”Debatten har også gjort det enklere å snakke om trakassering og maktmisbruk, og vi har fått et felles språk som setter grenser og plasserer ansvaret der det hører hjemme. Det er en stor seier at frilansskuespillerne som kommer etter oss får en annen inngang til yrkeslivet enn mange av oss her i kveld fikk. I hele bransjen er det skapt en bevissthet som forplikter oss, hver og en, til å reagere på uakseptabel oppførsel”, sa jurymedlem Siri Seljeseth fra scenen.

Frilansprisen er et samarbeid mellom Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre/Cafeteatret og prisutdelingen er i år del av Heddadagenes program. Prisen har blitt delt ut årlig siden 2010.

Prisen går til frilansere som i løpet av det siste året og/eller sin foreløpige karriere har jobbet målbevisst og variert, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Årets jury besto av Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund, Linn Meyer Kongshavn, kunstnerisk konsulent ved Norsk Skuespillersenter, og fjorårets vinner Siri Seljeseth.

Frilansprisen til #stilleforopptak

Frilansprisen til #stilleforopptak

Foto fra utdelingen av prisen på Cafeteatret i går kveld (foto: Aleksander Ramsland)

I år gikk ikke frilansprisen til én person som har utmerket seg spesielt for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge, men en bevegelse.

”Som regel er det en enkeltskuespiller som får denne prisen, men i fjor skjedde det noe stort og uvanlig, som fikk betydning for alle i teater- og filmbransjen. Særlig for frilansere, og særlig i en bransje hvor maktstrukturene gjør frilansere på jobbjakt spesielt utsatte og sårbare”, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut i tilknytning til utdelingen.

#stilleforopptak begynte som en lukket Facebook-gruppe der kvinnelige skuespillere delte historier og erfaringer knyttet til seksuell trakassering på arbeidsplassen. Historiene var anonymiserte og fokuserte på strukturelle problemer i teater- og filmbransjen. Oppropet fikk bred mediedekning, førte til grundig debatt og et kraftig oppgjør med ukultur.

Juryen fremhevet blant annet at debatten i kjølvannet av #stilleforopptak og #metoo har ført til en lovendring som gir arbeidsgivere på korte kontrakter bedre varslingsvern.

”Debatten har også gjort det enklere å snakke om trakassering og maktmisbruk, og vi har fått et felles språk som setter grenser og plasserer ansvaret der det hører hjemme. Det er en stor seier at frilansskuespillerne som kommer etter oss får en annen inngang til yrkeslivet enn mange av oss her i kveld fikk. I hele bransjen er det skapt en bevissthet som forplikter oss, hver og en, til å reagere på uakseptabel oppførsel”, sa jurymedlem Siri Seljeseth fra scenen.

Frilansprisen er et samarbeid mellom Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre/Cafeteatret og prisutdelingen er i år del av Heddadagenes program. Prisen har blitt delt ut årlig siden 2010.

Prisen går til frilansere som i løpet av det siste året og/eller sin foreløpige karriere har jobbet målbevisst og variert, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Årets jury besto av Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund, Linn Meyer Kongshavn, kunstnerisk konsulent ved Norsk Skuespillersenter, og fjorårets vinner Siri Seljeseth.

MENY