Filmprodusenter reagerer på Oslo-dominansen i Viken

Filmprodusenter reagerer på Oslo-dominansen i Viken

Foto: Geir Bergersen og Marius Hagen frykter for at Oslo skal bli for dominerende

Sentrale filmprodusenter i Buskerud, Østfold og Vestfold frykter for at det regionale filmsenteret Viken skal bli slukt av hovedstaden. Av alle tildelingene som er foretatt for 2018 så langt, er over 80 prosent gått til produksjonsselskaper i Oslo.

Det melder filmprodusentene Marius Hagen (Buskerud), Gunnar Bjerketvedt (Østfold) og Geir Bergersen (Vestfold) i en felles pressemelding.

Viken filmsenter ble etablert som et spleiselag mellom fylkene Buskerud, Østfold, Akershus og Østfold i 2012, i 2017 kom Oslo inn som den femte eieren. I etterkant har søknadsbunken eksplodert, fra 192 søknader til 380 pr år, men pengene til senteret har ikke økt tilsvarende. Nå som Oslo har blitt medeier ser det ut som tildelingsandelen til Vestfold, Østfold og Buskerud synker, mener de.

– Per dags dato har ikke en eneste utviklings- eller produksjonssøknad fra Østfold eller Vestfold blitt innvilget i 2018, sier Geir Bergersen.  – Oslo tar hele potten Hvis denne utviklingen fortsetter vil filmbransjen lokalt bli skadelidende, det kan ikke være sånn at våre fylkeskommuner skal bruke fylkeskommunale skattepenger på å finansiere filmprodusenter i Oslo.

I statsbudsjettet for 2019 har kulturdepartementet for tredje år på rad spesifisert en pott på 4 millioner som skal dekke et filmsentertilbud i Oslo. De fire millionene skal inkludere både tildelinger, bransjehevende tiltak, tiltak til barn & unge, samt reisetilskudd og stipend.

– Da er det spesielt å se at en utregning vi har gjort for 2018 viser at Oslo så langt har fått 4,8 millioner kroner bare i utvikling- og produksjonstilskudd, sier produsent Marius Hagen. Vi er redd for at hvis denne utviklingen fortsetter vil millionene forsvinne inn til Oslo. Dette vil svekke bransjen ute i fylkene, talentene tør ikke satse lokalt, muligheten til å skape vekst og arbeidsplasser forsvinner.

– Dette er stikk i strid med intensjonene for etableringen av det regionale filmsentre, nå må lokale fylkespolitikere ta eieransvaret sitt på alvor og sikre en bedre drift framover, mener altså Marius Hagen, Gunnar Bjerketvedt og Geir Bergersen.

Filmprodusenter reagerer på Oslo-dominansen i Viken

Filmprodusenter reagerer på Oslo-dominansen i Viken

Foto: Geir Bergersen og Marius Hagen frykter for at Oslo skal bli for dominerende

Sentrale filmprodusenter i Buskerud, Østfold og Vestfold frykter for at det regionale filmsenteret Viken skal bli slukt av hovedstaden. Av alle tildelingene som er foretatt for 2018 så langt, er over 80 prosent gått til produksjonsselskaper i Oslo.

Det melder filmprodusentene Marius Hagen (Buskerud), Gunnar Bjerketvedt (Østfold) og Geir Bergersen (Vestfold) i en felles pressemelding.

Viken filmsenter ble etablert som et spleiselag mellom fylkene Buskerud, Østfold, Akershus og Østfold i 2012, i 2017 kom Oslo inn som den femte eieren. I etterkant har søknadsbunken eksplodert, fra 192 søknader til 380 pr år, men pengene til senteret har ikke økt tilsvarende. Nå som Oslo har blitt medeier ser det ut som tildelingsandelen til Vestfold, Østfold og Buskerud synker, mener de.

– Per dags dato har ikke en eneste utviklings- eller produksjonssøknad fra Østfold eller Vestfold blitt innvilget i 2018, sier Geir Bergersen.  – Oslo tar hele potten Hvis denne utviklingen fortsetter vil filmbransjen lokalt bli skadelidende, det kan ikke være sånn at våre fylkeskommuner skal bruke fylkeskommunale skattepenger på å finansiere filmprodusenter i Oslo.

I statsbudsjettet for 2019 har kulturdepartementet for tredje år på rad spesifisert en pott på 4 millioner som skal dekke et filmsentertilbud i Oslo. De fire millionene skal inkludere både tildelinger, bransjehevende tiltak, tiltak til barn & unge, samt reisetilskudd og stipend.

– Da er det spesielt å se at en utregning vi har gjort for 2018 viser at Oslo så langt har fått 4,8 millioner kroner bare i utvikling- og produksjonstilskudd, sier produsent Marius Hagen. Vi er redd for at hvis denne utviklingen fortsetter vil millionene forsvinne inn til Oslo. Dette vil svekke bransjen ute i fylkene, talentene tør ikke satse lokalt, muligheten til å skape vekst og arbeidsplasser forsvinner.

– Dette er stikk i strid med intensjonene for etableringen av det regionale filmsentre, nå må lokale fylkespolitikere ta eieransvaret sitt på alvor og sikre en bedre drift framover, mener altså Marius Hagen, Gunnar Bjerketvedt og Geir Bergersen.

MENY