Even Benestad tilbake med animert barnedokumentar

Even Benestad tilbake med animert barnedokumentar

Etter tiden som dokumentarkonsulent i NFI ble det stille rundt Even Benestad, som blant annet måtte gjennom en obligatorisk karantenetid for å søke produksjonsmidler. Men nå er han tilbake med et nytt dokumentarprosjekt, Lille Dudes Versjon, som nå er tildelt støtte fra Norsk filminstitutt.

I filmen blir publikum med på en reise inn i hodet på en liten gutt. Det blir ifølge omtalen av prosjektet en blanding av filosofiske betraktninger, fantasi, drømmer og de verste mareritt, en fortelling om hvordan barn formidler sitt univers og konkret i filmen hvordan Emrik visualiserer sine fantasier gjennom å lage en animasjonsfilm.

”Benestad vil utforske grensene for hvor skummelt film kan lages for barn, og vil også utvikle sine egne regiambisjoner mot bredere animasjonsfilmer for barn», skriver dokumentarkonsulent Lars Løge i sin begrunnelse for tildelingen. «Han stiller høye kvalitative krav til seg selv, og innser hvilke utfordringer prosjektet kan bringe. Kombinasjonen med en ny, men erfaren, produsent er spennende, og bra for både regi, produsent og produksjonsselskap. Filmen kan vekke oppsikt både kunstnerisk og i en debatt om utfoldelse og viktigheten av lek og fantasi hos barn”.

Prosjektet har høye regiambisjoner, slik filmene i Nye Veier-ordningen er ment å ha. Et annet prosjekt som vil gå nye veier er Maria Lloyds DeepenDANCE, der hun blander fiksjon med danse- og figur elementer

”Regissøren vil med dette vil bygge en emosjonell konflikt hos hovedkarakteren og ta oss inn i hennes verden via flere fortellerplan. Maria Lloyd har laget flere vellykkede dansefilmer der hun har brukt fiksjonselementer i form av for eksempel animasjon, og dette er et spennende grep” heter det i kortfilmkonsulent Tone Johnsens begrunnelse for tildelingen av 350 000 kroner.

Even Benestad tilbake med animert barnedokumentar

Even Benestad tilbake med animert barnedokumentar

Etter tiden som dokumentarkonsulent i NFI ble det stille rundt Even Benestad, som blant annet måtte gjennom en obligatorisk karantenetid for å søke produksjonsmidler. Men nå er han tilbake med et nytt dokumentarprosjekt, Lille Dudes Versjon, som nå er tildelt støtte fra Norsk filminstitutt.

I filmen blir publikum med på en reise inn i hodet på en liten gutt. Det blir ifølge omtalen av prosjektet en blanding av filosofiske betraktninger, fantasi, drømmer og de verste mareritt, en fortelling om hvordan barn formidler sitt univers og konkret i filmen hvordan Emrik visualiserer sine fantasier gjennom å lage en animasjonsfilm.

”Benestad vil utforske grensene for hvor skummelt film kan lages for barn, og vil også utvikle sine egne regiambisjoner mot bredere animasjonsfilmer for barn», skriver dokumentarkonsulent Lars Løge i sin begrunnelse for tildelingen. «Han stiller høye kvalitative krav til seg selv, og innser hvilke utfordringer prosjektet kan bringe. Kombinasjonen med en ny, men erfaren, produsent er spennende, og bra for både regi, produsent og produksjonsselskap. Filmen kan vekke oppsikt både kunstnerisk og i en debatt om utfoldelse og viktigheten av lek og fantasi hos barn”.

Prosjektet har høye regiambisjoner, slik filmene i Nye Veier-ordningen er ment å ha. Et annet prosjekt som vil gå nye veier er Maria Lloyds DeepenDANCE, der hun blander fiksjon med danse- og figur elementer

”Regissøren vil med dette vil bygge en emosjonell konflikt hos hovedkarakteren og ta oss inn i hennes verden via flere fortellerplan. Maria Lloyd har laget flere vellykkede dansefilmer der hun har brukt fiksjonselementer i form av for eksempel animasjon, og dette er et spennende grep” heter det i kortfilmkonsulent Tone Johnsens begrunnelse for tildelingen av 350 000 kroner.

MENY