Eurimages støtter Hamers ”The Middle Man”

Eurimages støtter Hamers ”The Middle Man”

Bent Hamer sin nye film The Middle Man, basert på ein roman av Lars Saabye Christensen, har fått 3.8 millioner kroner fra Eurimages, Europarådet sitt fond for samproduksjon av film. Filmen er en samproduksjon mellom Hamers BulBul Film AS, tyske Pandora Film og kanadiske The Film Farm. Etter planen skal opptakene starte i sommer i Manitoba i Canada og Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Fra før har Hamer fått nesten seks millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt til The Middle Man. Totalbudsjettet er på 32.268.000 kroner, og mesteparten av finansieringen hentes inn fra utenlandske samarbeidspartnere.

Mens hans første film fra USA, filmversjonen av Charles Bukowskis Factotum, fant sted i utkanten av Los Angeles, har Hamer denne gangen lagt handlingen til det mytiske Midtvesten. Og med seg har han Lars Saabye Christensen som medforfatter av historien om en ”mellommann” i den gudsforlatte byen Karmack.

Historien bygger på andre del av Saabye Christensens roman Sluk frå 2012. ”Her møter vi eit samfunn i motgang og motløyse, der det å bringe dårlege nyhende til folket er blitt ei såpass omfattande oppgåve at ein altså ser seg nøydt til å halde seg med ein «profesjonell» formidlar av elende og vonde bodskap”, heter det i omtalen fra NFI.

”Farrelli tar fatt på jobben med godt mot, men det går ikkje lang tid før han er vikla inn i intriger han ikkje heilt ser enden på. Eit vrient forhold til sekretæren sin, ein god ven som blir slått ned og hamnar i koma, den gode venens far som tar livet sitt og hans eiga mor som held Frank personleg ansvarleg for hans eigen fars død er nokre av ingrediensane i intrigen som trugar med å sluke Frank før han finn sin heilt eigen veg ut av elendet”.

Spillefilmkonsulent Ståle Stein Berg, som støttet prosjektetomtaler filmfortellingen som ”ei lakonisk og underfundig forteljing som samstundes formidlar presise og rørande observasjonar om menneske som prøvar å leve verdige i liv i eit nedbrote samfunn – kanskje best formulert i manuset: «SHERIFF: There are lots of things you’re not allowed to do, Frank. Pissing in a public place. Driving without license plates. And then there are even more things that are allowed. Closing the train station. Shutting the school. Switching off the street lights. Small things like those. FRANK: Damn shame.» Med eit solid norsk forelegg, handling lagt til det nærast mytiske Midvesten og ein regissør som heile tida evnar å fornye seg utan å misse sin eigenart, blir dette bra greier. Den smått imponerande lista av internasjonale samarbeidspartnerar i prosjektet vitnar om det. Eg trur «Hamer goes Americana» vil bli tatt godt i mot både her heime og ute i den store verda”.

Eurimages støtter Hamers ”The Middle Man”

Eurimages støtter Hamers ”The Middle Man”

Bent Hamer sin nye film The Middle Man, basert på ein roman av Lars Saabye Christensen, har fått 3.8 millioner kroner fra Eurimages, Europarådet sitt fond for samproduksjon av film. Filmen er en samproduksjon mellom Hamers BulBul Film AS, tyske Pandora Film og kanadiske The Film Farm. Etter planen skal opptakene starte i sommer i Manitoba i Canada og Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Fra før har Hamer fått nesten seks millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt til The Middle Man. Totalbudsjettet er på 32.268.000 kroner, og mesteparten av finansieringen hentes inn fra utenlandske samarbeidspartnere.

Mens hans første film fra USA, filmversjonen av Charles Bukowskis Factotum, fant sted i utkanten av Los Angeles, har Hamer denne gangen lagt handlingen til det mytiske Midtvesten. Og med seg har han Lars Saabye Christensen som medforfatter av historien om en ”mellommann” i den gudsforlatte byen Karmack.

Historien bygger på andre del av Saabye Christensens roman Sluk frå 2012. ”Her møter vi eit samfunn i motgang og motløyse, der det å bringe dårlege nyhende til folket er blitt ei såpass omfattande oppgåve at ein altså ser seg nøydt til å halde seg med ein «profesjonell» formidlar av elende og vonde bodskap”, heter det i omtalen fra NFI.

”Farrelli tar fatt på jobben med godt mot, men det går ikkje lang tid før han er vikla inn i intriger han ikkje heilt ser enden på. Eit vrient forhold til sekretæren sin, ein god ven som blir slått ned og hamnar i koma, den gode venens far som tar livet sitt og hans eiga mor som held Frank personleg ansvarleg for hans eigen fars død er nokre av ingrediensane i intrigen som trugar med å sluke Frank før han finn sin heilt eigen veg ut av elendet”.

Spillefilmkonsulent Ståle Stein Berg, som støttet prosjektetomtaler filmfortellingen som ”ei lakonisk og underfundig forteljing som samstundes formidlar presise og rørande observasjonar om menneske som prøvar å leve verdige i liv i eit nedbrote samfunn – kanskje best formulert i manuset: «SHERIFF: There are lots of things you’re not allowed to do, Frank. Pissing in a public place. Driving without license plates. And then there are even more things that are allowed. Closing the train station. Shutting the school. Switching off the street lights. Small things like those. FRANK: Damn shame.» Med eit solid norsk forelegg, handling lagt til det nærast mytiske Midvesten og ein regissør som heile tida evnar å fornye seg utan å misse sin eigenart, blir dette bra greier. Den smått imponerande lista av internasjonale samarbeidspartnerar i prosjektet vitnar om det. Eg trur «Hamer goes Americana» vil bli tatt godt i mot både her heime og ute i den store verda”.

MENY