Dramatikerne uten avtale med NRK

Dramatikerne uten avtale med NRK

Vårens forhandlinger mellom dramatikerne og NRK har ikke nådd frem, melder forbundsleder Monica BoraccoDramatikerforbundets hjemmeside. Det innebærer at fra 1. juli har ikke dramatikerne en normalkontrakt å støtte seg på når nye kontrakter med NRK skal inngås.

Partene står så langt fra hverandre på punkter «som betegnes som ufravikelige for motparten».

”Dette gjelder for det første deres fundamentale premiss om at NRK skulle få evigvarende rett til tilgjengeliggjøring mot en engangsbetaling. NRKs krav representerer noe helt nytt i rettighetsoverdragelser til kringkaster”, skriver hun.

”Dramatikerforbundet har i forhandlingene vist til at opphavsretten internasjonalt bygger på at retten til åndsverket tilhører opphavsmannen som en enerett. Enerettskonstruksjonen er ment å stimulere til økt produksjon av åndsverk. Dette gir dramatikeren større mulighet til å kontrollere og profitere på utøvelsen av hennes åndsverk enn en ren offentliggjøringsrett ville gjort. Det er det siste NRK har lagt opp til i forhandlingene”.

Eneretten er også ment å redusere gratispassasjerproblemet som kunne oppstått dersom kun den første ”kjøper” av åndsverket måtte betale for utnyttelsen, og som så kan profitere på verket. Dramatikerforbundet frykter at hvis de går med på NRKs krav, vil dette kunne rokke ved den grunnleggende tanken bak eneretten.

Et annet ufravikelig punkt fra NRK er utkjøp av visningsretter på alle kjente og ukjente plattformer.  Her kan ikke partene enes.

”Det vil i praksis si å selge noe vi ikke vet hva er, og det er ikke ønskelig å gjøre.”

NRK krever også stedsuavhengige visningsrettigheter. Det vil si at de kan vise programmet utenfor Norges grenser uten at det utløser salgsinntekter til forfatter.

Dramatikerne uten avtale med NRK

Dramatikerne uten avtale med NRK

Vårens forhandlinger mellom dramatikerne og NRK har ikke nådd frem, melder forbundsleder Monica BoraccoDramatikerforbundets hjemmeside. Det innebærer at fra 1. juli har ikke dramatikerne en normalkontrakt å støtte seg på når nye kontrakter med NRK skal inngås.

Partene står så langt fra hverandre på punkter «som betegnes som ufravikelige for motparten».

”Dette gjelder for det første deres fundamentale premiss om at NRK skulle få evigvarende rett til tilgjengeliggjøring mot en engangsbetaling. NRKs krav representerer noe helt nytt i rettighetsoverdragelser til kringkaster”, skriver hun.

”Dramatikerforbundet har i forhandlingene vist til at opphavsretten internasjonalt bygger på at retten til åndsverket tilhører opphavsmannen som en enerett. Enerettskonstruksjonen er ment å stimulere til økt produksjon av åndsverk. Dette gir dramatikeren større mulighet til å kontrollere og profitere på utøvelsen av hennes åndsverk enn en ren offentliggjøringsrett ville gjort. Det er det siste NRK har lagt opp til i forhandlingene”.

Eneretten er også ment å redusere gratispassasjerproblemet som kunne oppstått dersom kun den første ”kjøper” av åndsverket måtte betale for utnyttelsen, og som så kan profitere på verket. Dramatikerforbundet frykter at hvis de går med på NRKs krav, vil dette kunne rokke ved den grunnleggende tanken bak eneretten.

Et annet ufravikelig punkt fra NRK er utkjøp av visningsretter på alle kjente og ukjente plattformer.  Her kan ikke partene enes.

”Det vil i praksis si å selge noe vi ikke vet hva er, og det er ikke ønskelig å gjøre.”

NRK krever også stedsuavhengige visningsrettigheter. Det vil si at de kan vise programmet utenfor Norges grenser uten at det utløser salgsinntekter til forfatter.

MENY