De streikende med brev til bransjen

De streikende med brev til bransjen

Foto: Streiken hardner til, blant annet på Heimebane 2

De film- og tv-arbeiderne som er tatt ut i streik på en rekke store norske dramaproduksjoner, har forfattet et brev til bransjen som de blant annet har sendt til Rushprint. Her gjengir vi det i sin helhet. Mer om bakgrunnen for streiken kan du lese her:  Streik rammer Heimebane, Twin, Exit og Seizure

Kjære film og TV-kolleger,

I disse dager streiker filmarbeidere på norske tv-dramaproduksjoner.

Grunnen til at vi skriver dette brevet er at vi får mange henvendelser fra både produsenter og andre kolleger som lurer på hvorfor vi streiker.

Vi er i streik fordi vi ønsker et forutsigbart tariffestet lønnssystem som reflekterer den jobben vi gjør på norske dramaserier. Dette er rettigheter som de fleste norske arbeidere tar som en selvfølge.

I mange år har det vært god skikk og bruk å følge Norsk Filmforbund sine lønnssatser for spillefilm på TV-drama. Dette er en anbefaling fra Norsk Filmforbund fordi det per dags dato ikke finnes egne lønnssatser for TV-drama. Mange av produsentene følger allerede denne anbefalingen, men dessverre er det noen som tilbyr lavere satser. Dette fører ofte til unødvendige og energikrevende diskusjoner, ofte altfor tett på arbeidsstart. Det bør være et felles mål at starten på et arbeidsforhold er avklart, ryddig og likt for alle før man setter igang.

Tidligere var det bare én overenskomst som gjaldt både spillefilm og TV-drama. For noen år siden var det et ønske fra produsentene om å dele opp og ha to overenskomster, en for spillefilm og en for TV-drama. Dette fant vi filmarbeidere problematisk siden vi utfører den samme jobben. 

Uansett, nå er det sånn at vi har to ulike overenskomster der TV-drama står uten et lønnssystem. Arbeidet med å få på plass dette har pågått siden 2013. Da ble partene enige om å hente inn lønnsstatistikk fra hver side. Dette har blitt fulgt opp fra vår side.

Situasjonen virker låst, og vi vil uttrykke et sterkt ønske om å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Det er vanskelig for oss å forstå hvorfor motparten har så lite interesse av å møtes om et lønnsnivå som allerede er innarbeidet hos mange produsenter. Vi ønsker oss en snarlig løsning som gavner norsk film og TV-bransje, og ikke minst sikrer kvaliteten på innholdet i årene som kommer.

Vi ønsker ikke å være i streik, men har et sterkt behov for å vite hva vi kan forvente i lønn når vi blir spurt om jobb. 

Vi vil ha tariffestet lønn for jobben vi gjør, enten det er spillefilm eller TV-drama.

Vi som er tatt ut i streik kjemper kampen for dere alle og vi ber om deres støtte.

Følg oss på Facebook / #Filmarbeiderstreiken

Hilsen

Alle oss som er i streik på TV-drama.

De streikende med brev til bransjen

De streikende med brev til bransjen

Foto: Streiken hardner til, blant annet på Heimebane 2

De film- og tv-arbeiderne som er tatt ut i streik på en rekke store norske dramaproduksjoner, har forfattet et brev til bransjen som de blant annet har sendt til Rushprint. Her gjengir vi det i sin helhet. Mer om bakgrunnen for streiken kan du lese her:  Streik rammer Heimebane, Twin, Exit og Seizure

Kjære film og TV-kolleger,

I disse dager streiker filmarbeidere på norske tv-dramaproduksjoner.

Grunnen til at vi skriver dette brevet er at vi får mange henvendelser fra både produsenter og andre kolleger som lurer på hvorfor vi streiker.

Vi er i streik fordi vi ønsker et forutsigbart tariffestet lønnssystem som reflekterer den jobben vi gjør på norske dramaserier. Dette er rettigheter som de fleste norske arbeidere tar som en selvfølge.

I mange år har det vært god skikk og bruk å følge Norsk Filmforbund sine lønnssatser for spillefilm på TV-drama. Dette er en anbefaling fra Norsk Filmforbund fordi det per dags dato ikke finnes egne lønnssatser for TV-drama. Mange av produsentene følger allerede denne anbefalingen, men dessverre er det noen som tilbyr lavere satser. Dette fører ofte til unødvendige og energikrevende diskusjoner, ofte altfor tett på arbeidsstart. Det bør være et felles mål at starten på et arbeidsforhold er avklart, ryddig og likt for alle før man setter igang.

Tidligere var det bare én overenskomst som gjaldt både spillefilm og TV-drama. For noen år siden var det et ønske fra produsentene om å dele opp og ha to overenskomster, en for spillefilm og en for TV-drama. Dette fant vi filmarbeidere problematisk siden vi utfører den samme jobben. 

Uansett, nå er det sånn at vi har to ulike overenskomster der TV-drama står uten et lønnssystem. Arbeidet med å få på plass dette har pågått siden 2013. Da ble partene enige om å hente inn lønnsstatistikk fra hver side. Dette har blitt fulgt opp fra vår side.

Situasjonen virker låst, og vi vil uttrykke et sterkt ønske om å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Det er vanskelig for oss å forstå hvorfor motparten har så lite interesse av å møtes om et lønnsnivå som allerede er innarbeidet hos mange produsenter. Vi ønsker oss en snarlig løsning som gavner norsk film og TV-bransje, og ikke minst sikrer kvaliteten på innholdet i årene som kommer.

Vi ønsker ikke å være i streik, men har et sterkt behov for å vite hva vi kan forvente i lønn når vi blir spurt om jobb. 

Vi vil ha tariffestet lønn for jobben vi gjør, enten det er spillefilm eller TV-drama.

Vi som er tatt ut i streik kjemper kampen for dere alle og vi ber om deres støtte.

Følg oss på Facebook / #Filmarbeiderstreiken

Hilsen

Alle oss som er i streik på TV-drama.

MENY